spot_img
spot_img
Homeធុរកិច្ចការដឹកនាំ នៅក្នុងយុគសម័យ ឌីជីថល

ការដឹកនាំ នៅក្នុងយុគសម័យ ឌីជីថល

-

បច្ចុប្បន្ននេះ ពិភពលោកកំពុងមានវិបត្តិដោយសារជំងឺកូវីត-19 ដូច្នេះធ្វើឱ្យមនុស្សមិនសូវហ៊ានចេញក្រៅ និងប្ដូរបរិបទនៃការរស់នៅ ប្ដូររបៀបរៀន ប្ដូររបៀបនៃការកម្ម៉ង់ទំនិញ និងប្ដូររបៀបធ្វើការជាដើម ហើយអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺ ប្ដូររបៀបដឹកនាំរបស់ម្ចាស់អាជីវកម្មគ្រប់រូប។

ហេតុផលទាំងនេះ បានធ្វើឱ្យពិភពលោកបានឈានមកដល់ យុគសម័យឌីជីថល ដោយមានឥទ្ធិពលខ្លាំងលើការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងធំទូលាយនៅក្នុងការងារនិងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ។ ហើយអ្វីដែលសំខាន់នោះ យុគសម័យឌីជីថល នឹងធ្វើឱ្យជីវិតរបស់មនុស្សកាន់តែមានភាពជឿនលឿន និងបំពេញតម្រូវការបានយ៉ាងល្អប្រសើរដល់មនុស្សជាតិទូទាំងពិភពលោក។ ជាពិសេស កាន់តែធ្វើឱ្យអ្នកដឹកនាំមានសមត្ថភាពដឹកនាំនៅក្នុងអង្គភាពផ្ទាល់ខ្លួនឱ្យទទួលបានជោគជ័យនាពេលអនាគត។

នៅក្នុងអត្ថបទមួយនេះ នឹងបង្ហាញលម្អិតពីការអភិវឌ្ឍន៍នៃផ្នត់គំនិតក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំបែបថ្មី និងបង្ហាញពីការកំណត់ជំនាញនៃភាពជាអ្នកដឹកនាំ ដើម្បីដឹកនាំបែបឌីជីថលនៅក្នុងអង្គភាព។

ផ្នត់គំនិតថ្មី និងជំនាញទាំង5 ខាងក្រោម ដែលអ្នកដឹកនាំចាំបាច់ត្រូវតែមាននៅក្នុងការដឹកនាំក្នុងយុគសម័យឌីជីថល ៖

1. អ្នកដឹកនាំឈានមុខគេ

មានសមត្ថភាពរៀបចំគ្រប់កិច្ចការទាំងអស់នៅក្នុងអង្គភាព និងអាចដឹកនាំបានយ៉ាងល្អទោះបីជាមានទីតាំងខុសគ្នា វប្បធម៌ខុសគ្នា ឬជាតិសាសន៍ខុសគ្នា ដោយអ្នកដឹកនាំអាចប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ដែលមាននៅក្នុងយុគសម័យឌីជីថលយ៉ាងច្បាស់លាស់ ដើម្បីផ្ដល់នូវដំណោះស្រាយដ៏មានភាពច្នៃប្រឌិតដល់ក្រុមការងារ អតិថិជន និងអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់។

2. កសាងភាពជឿជាក់ក្នុងការទំនាក់ទំនង

នៅក្នុងយុគសម័យឌីជីថល ការទុកចិត្ត ភាពស្មោះត្រង់ និងភាពជឿជាក់ ជាមូលដ្ឋានដ៏សំខាន់សម្រាប់ភាពជាអ្នកដឹកនាំ។

3. បង្កើតនិងដឹកនាំក្រុមតាមអនឡាញ

យុគសម័យឌីជីថល ធ្វើឱ្យមានការចំណេញពេលវេលាច្រើន ដោយអាចកាត់បន្ថយការជួបជុំផ្ទាល់ជាដើម ដូច្នេះរឿងមួយដែលអ្នកដឹកនាំត្រូវគិតគូរនោះ គឺការបង្កើតឱ្យមានរចនាសម្ព័ន្ធក្រុមជាលក្ខណៈអនឡាញ និងអាចដឹកនាំក្រុមបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងសម័យកាលនេះ ដោយមានភាពល្អប្រសើរជាងការដឹកនាំបែបប្រពៃណី។

4. ការសហការរួមគ្នា

ក្នុងចំណុចនេះ អ្នកដឹកនាំត្រូវជំរុញឱ្យមានការចូលរួម និងសហការគ្នាលើការបង្កើតថ្មី គំនិតថ្មី និងការប្រើភាពជឿនលឿននៅក្នុងយុគសម័យថ្មីនេះ មកបញ្ចូលនៅក្នុងគំរូអាជីវកម្ម។ ហេតុដូច្នេះហើយ គ្រប់អ្វីដែលយើងបានផ្លាស់ប្ដូរ និងភាពបង្កើតថ្មី ទាមទារឱ្យមានការចូលរួមសហការពីសំណាក់អតិថិជន ក្រុមការងារ និងអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ ទើបកើតមានភាពជោគជ័យ។

5. Learning Dynamically

សំដៅលើការមានសមត្ថភាពក្នុងការរៀនសម្របខ្លួន ការអនុវត្ត ភាពបទបែន បង្កើនភាពរីកចម្រើនលើការទំនាក់ទំនង ការសហការគ្នា មានជំនាញគិតបែបច្នៃប្រឌិត និងការផ្លាស់ប្ដូរដ៏ល្អ ដែលអាចមានប្រៀបជាងដៃគូប្រកួតប្រជែង។

Sann Thaven
Sann Thavenhttp://www.kumnit.com
គឺជាអ្នកបង្កើតគំនិត និងសរសេរមាតិកា ពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើអាជីវកម្ម ភាពជាអ្នកដឹកនាំ សេវាកម្មអតិថិជន ទីផ្សារ ការលក់ និងអាជីពការងារ។ កញ្ញាគឺជានិស្សិតថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មអន្តជាតិ។ ចំណង់ចំណូលចិត្ត គឺរៀនអ្វីថ្មីៗ និងចូលរួមកិច្ចការងារសង្គម។

រៀនពីអ្វីថ្មីៗ

spot_img

អត្ថបទថ្មិៗ