គណិតវិទ្យារីករាយ៖ គុណលេខគ្រប់ចំនួននឹង១១ ដោយប្រើរយៈពេលតិចជាង៦វិនាទី

1355

អ្នក​ប្រហែល​ជាមិន​ជឿ​ទេ​ថា​ យើង​អាច​គុណ​លេខ​គ្រប់​ចំនួន​នឹង​១១ ដោយ​ប្រើ​រយៈ​ពេល​តិច​ជាង​៦វិនាទី​នោះ។ ប៉ុន្តែ បន្ទាប់​ពី​អ្នក​បាន​អាន​អត្ថបទ​នេះ​ហើយ អ្នក​នឹង​មាន​ការ​ភ្ញាក់​ផ្អើល ហើយ​អ្នក​នឹង​មិន​ត្រូវ​ការ​ម៉ាស៊ីន​គិត​លេខ​ដើម្បី​គណនា​វា​ទៀត​នោះ​ទេ គឺ អ្នក​អាច​ប្រើ​ខួរ​ក្បាល​របស់​អ្នកគិត​លេខ​បាន​យ៉ាង​រហ័ស។

មុន​នឹង​ឈាន​ទៅ​ប្រាប់​វិធី​ដ៏ពិសេស​នេះ សូម​អ្នក​ធ្វើ​ការ​គណនា​លេខ​: ២៣៤២២ x ១១ ដោយ​មិន​ប្រើ​ម៉ាស៊ីន​គិត​លេខ។ តើ​អ្នក​ចំណាយ​អស់​រយៈពេល​ប៉ុន្មាន?​ ប្រសិន​បើ​អ្នក​ធ្វើ​ការ​គណនា​តាមរបៀប​ដែលរៀន​ពីសាលាដូច​រូប​ខាង​ក្រោម​នោះ អ្នក​នឹងចំណាយ​ពេល​ច្រើន​គួរសម​ដើម្បី​ទទួលបាន​ចម្លើយ។

វិធី​ដែល​គំនិត​បង្ហាញ​នៅថ្ងៃ​នេះ គឺជា​វិធីផ្លូវ​កាត់​ ដែល​ធ្វើ​អោយ​អ្នក​អាច​គណនា​លេខ​គ្រប់​ចំនួន​ដែល​គុណនឹង​១១ ដោយ​ចំណាយ​ពេល​តិច​ជាង​៦​វិនាទី​ប៉ុណ្ណោះ។ តើអាច​ទៅ​រួច​ទេ? ប្រាកដជា​អាច! ឧទាហរណ៍ យើងនឹង​ធ្វើ​ការ​គុណ​នូវ​ចំនួន​ខាង​លើគឺ ២៣៤២២ x ១១៖

– រក្សា​ចំនួន​ខ្ទង់​ទី​មួយ និងចំនួន​ចុង​បញ្ចប់​(៣៤២) អោយ​នៅ​ដដែល គឺ​២xxxx២ ។

-យើង​នឹងធ្វើ​ការ​បំពេញ​លេខ​ដែល​នូវ​ចន្លោះ​លេខ​២ទាំង​ពីរ​នេះ

– ចន្លោះ​ទី១(បន្ទាប់ពីលេខ​២) យើង​យក​ចំនួន​ខ្ទង់​ទី១ មក​បូក​នឹង​ចំនួន​ខ្ទង់​បន្ទាប់ (២៣៤២២ គឺ​យក​ពី​២+៣=៥) ដូច្នេះ​យើង​បាន​ ២៥ xxx២។

-បន្ទាប់​មក យក​អនុវត្ត​ដូច​វិធី​ខាងលើ ដោយ​គ្រាន់​តែ​រម្កិល​មួយ​ខ្ទង់​ទៅ​មុខ (២៣៤២២ គឺ​យក​៣+៤=៧)។ ដូច្នេះ​យើង​បាន ២៥៧xx២។ ធ្វើ​ដូច​នេះ​រហូត​ដល់​ខ្ទង់​ចុង​ក្រោយ។ សូម​មើលរូប​ខាងក្រោម​ដើម្បី​បង្កើន​ការ​យល់​ដឹង​កាន់តែ​ច្បាស់។

-លទ្ធផល​ចុង​ក្រោយ​យើង​នឹង​ទទួលបាន ២៥៧៦៤២។

ខាងក្រោមនេះ គឺជា​ ឧទាហរណ៍​មួយ​ទៀត​ដើម្បី​អោយ​អ្នក​យល់​កាន់តែ​ច្បាស់​ពី​វិធី​គណនា៖