spot_img
spot_img
Homeអនុវត្តន៍គន្លឹះក្នុងការត្រៀមខ្លួនដើម្បីទទួលបានការងារមួយដ៏ល្អ

គន្លឹះក្នុងការត្រៀមខ្លួនដើម្បីទទួលបានការងារមួយដ៏ល្អ

-

អ្នកណាក៏ចង់ទទួលបាននូវការងារមួយដែលល្អដែរ ប៉ុន្តែសួរថា តើយើងត្រូវធ្វើបែបណាដើម្បីអាចទទួលបាននូវការងារមួយនោះបាន? ត្រូវត្រៀមនូវចំណុចអ្វីខ្លះ?

ខាងក្រោមនេះគឺជាចំណុចមួយចំនួនដែលអាចជួយអ្នកត្រៀមខ្លួនឲ្យបានល្អ មុនពេលទទួលបានការងារមួយដ៏ល្អ៖

១. មានគោលដៅការងារច្បាស់លាស់

ជាទូទៅ នៅពេលដែលជ្រើសរើសបុគ្គលិកឲ្យចូលបម្រើការងារនៅក្នុងស្ថាប័នរបស់ខ្លួន អ្នកគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សភាគច្រើន តែងស្វែងរកបេក្ខជនណាដែលមានចំណង់ចំណូលចិត្ត ឬមានភាពងប់ងល់ទៅលើការធ្វើការងារនូវមុខតំណែងនោះដោយមិនមានការត្អូញត្អែរ ឬលួចខ្ជិលកំឡុងពេលធ្វើការជាដើម ជាពិសេសនោះអ្នកគ្រប់គ្រងសង្ឃឹមថា បុគ្គលិកប្រភេទនេះនឹងអាចបន្តធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនឲ្យបានយូរដើម្បីជួយឲ្យក្រុមហ៊ុនកាន់តែរីកចម្រើនឡើងៗ។ ដូចនេះប្រសិនបើអ្នកមិនអាចបង្ហាញអំពីមូលហេតុដែលអ្នកចង់ធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុននោះបានច្បាស់លាស់ទេ អ្នកប្រហែលជាត្រូវបានអ្នកគ្រប់គ្រងនៅក្នុងហ៊ុននោះឆូតឈ្មោះចោលក៏ថាបាន។ ដែលនេះហើយគឺជាមូលហេតុដែលអ្នកចាំបាច់ត្រូវមានគោលដៅនៃការងារមួយឲ្យបានច្បាស់លាស់។ គោលដៅនៃការងារ គឺវាគឺជាអ្វីដែលយើងចង់សម្រេចនៅពេលដែលយើងបានធ្វើការនោះ។ មួយវិញទៀតការកំណត់គោលដៅការងារជាក់លាក់ វាផ្ដល់ភាពងាយស្រួលដល់អ្នកក្នុងការស្វែងរកនូវអ្វីដែលអ្នកចូលចិត្តពិតប្រាកដ។

២. រៀបចំ Resume និង Cover Letter ឲ្យបានល្អ

Crop anonymous ethnic woman passing clipboard to office worker with laptop during job interview

បន្ទាប់ពីអ្នកមានគៅលដៅការងារច្បាស់លាស់ហើយ អ្នកគួរតែរៀបចំ Resume ព្រមទាំ Cover Letter របស់ឲ្យបានល្អ និងមានភាពច្បាស់ជាក់ទៅលើការងារណាមួយ ដើម្បីបង្កើនភាពទាក់ទាញ និងបង្ហាញពី ចំណេះ ជំនាញ ក៏ដូចជាសមត្ថភាពផ្សេងៗទៀតដែលអ្នកមានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការងារដែលអ្នកកំពុងតែដាក់ពាក្យនេះ។ ដូចនេះ នៅពេលដែលអ្នកសម្ភាសន៍ គាត់បានពិនិត្យមើលអំពីប្រវត្តិរូបសង្ខេប ក៏ដូចជាប្រវត្តិការងាររបស់អ្នករួចហើយ អ្នកប្រាកដជាអាចមានឱកាសជាប់ច្រើនជាងបេក្ខជនផ្សេងៗទៀត ព្រោះអ្នកដឹងហើយថា អ្វីដែលអាចទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់អ្នកសម្ភាសន៍នាពេលដំបូងបាន គឺការរៀបចំ Resume និង Cover Letter របស់អ្នកនេះឯងឲ្យមានសោភ័ណ្ឌភាព និងភាពច្បាស់លាស់។

៣. ត្រៀមខ្លួនក្នុងការសម្ភាសន៍ការងារ

Person in White Long Sleeve Shirt Holding a Clipboard with Resume

ជំហានបន្ទាប់នោះគឺ អ្នកត្រូវត្រៀមខ្លួនឲ្យបានរួចរាល់ (Be Prepared)

ក្នុងការសម្ភាសន៍ តាមរយៈត្រៀមសំណួរទុកសួរខ្លួនឯង ការហាត់សមឆ្លើយសំណួរ និងរៀនអំពីរបៀបនៃការបង្កើននូវភាពជឿជាក់លើខ្លួនឯងកំឡុងពេលសម្ភាសន៍។ នៅក្នុងដំណាក់នេះ អ្នកសម្ភាសន៍ គឺគាត់ចង់ដឹងអំពីរបៀបនៃការណែនាំខ្លួនរបស់អ្នក ចំណេះដឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិស័យការងារដែលអ្នកកំពុងតែដាក់ពាក្យ ព្រមទាំងចង់ដឹងថាតើអ្នកបានសិក្សាស្រាវជ្រាវពីក្រុមហ៊ុនរបស់ពួកគេបានកម្រិតណា និងដឹងអ្វីខ្លះពីក្រុមហ៊ុនរបស់ពួកគេជាដើម។ ដូចនេះនៅខណៈពេលដែលអ្នកសម្ភាន៍ អនុញ្ញាតិឲ្យអ្នកណែនាំពីខ្លួនឯង ក្រៅពីការណែនាំឈ្មោះ ទីកន្លែងរស់នៅ គឺអ្នកគួរតែនិយាយឲ្យបានច្រើនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រវត្តិការងារ ចំណេះជំនាញ និងសមត្ថភាពដែលអ្នកមាន ជាពិសេសនោះ អ្នកគួរតែបន្ថែមអំពីពត៌មានរបស់ក្រុមហ៊ុនខ្លះៗដែរ ថាអ្នកស្គាល់ក្រុមហ៊ុននេះតាមរយៈអ្វី ហើយក្រុមហ៊ុនលក់ឬបម្រើសេវាកម្មអ្វីជាដើម។ អ្វីដែលអ្នកមិនត្រូវភ្លេចនោះគឺ ត្រូវបង្ហាញពីសារណាមួយដែលបង្ហាញថា អ្នកពិតជាចង់ធ្វើការងារមួយនោះ នៅក្នុងតួនាទីមួយនោះពិតមែន។

៤. បង្កើនសមត្ថភាព Soft Skills របស់អ្នក

ប្រសិនបើអ្នកមានតែជំនាញរឹងតែមួយមុខ(Hard skills) ក៏នៅតែមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ដែរ ពោលគឺអ្នកត្រូវការជំនាញមួយទៀត ដែលហៅថាជំនាញទន់ (Soft Skills) ដោយជំនាញទន់នេះគឺផ្ដោតខ្លាំងទៅលើការណ៍ដែលអ្នកអាចគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍ ការគិតជាចិត្តសាស្ត្រ ភាពរួសរាយ ក៏ដូចជារបៀបដែលមនុស្សទំនាក់ទំនងគ្នាជាដើម។ រវាងជំនាញទាំងពីរនេះគឺត្រូវការជាចាំបាច់ទាំងនៅកន្លែងធ្វើការ ការទំនាក់ទំនងនៅក្នុងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃនេះ។ ចំពោះអ្នកខ្លះ គាត់មានជំនាញរឹង គាត់ពូកែខ្លាំងទៅលើជំនាញរបស់គាត់ ប៉ុន្តែគាត់ខ្សោយក្នុងការទំនាក់ទំនង និងខ្សោយក្នុងការគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍របស់គាត់ជាដើម តែក៏មានមនុស្សមួយចំនួនទៀតគាត់ខ្លាំងទាំងពីរជាហេតុធ្វើឲ្យគាត់មានភាពលេចធ្លោ និងទទួលបានឱកាសច្រើនជាងគេ។ ដូចនេះប្រសិនបើអ្នកកំពុងតែខ្វះខាតនូវជំនាញណាមួយ អ្នកគួរតែស្វះស្វែងបំពេញចំណុចខ្វះខាតទាំងនោះដើម្បីទទួលបានឱកាសការងារច្រើនជាងគេ។ ប៉ុន្តែសួរថា តើធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាព Soft Skills របស់ខ្ញុំ?

  • ទទួលយកការរិះគន់ដើម្បីកែកម្អពីចំណុចខ្វះខាតរបស់ខ្លួនឯង
  • មានការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងអ្នកដទៃ និងក្រុមការងារ
  • ដើរចេញពីតំបន់សុវត្ថិភាពដែលអ្នកកំពុងតែស្ថិតនៅ
  • ត្រៀមខ្លួនក្នុងការរៀនអ្វីដែលថ្មីៗ
  • រៀនសង្កេតពីមជ្ឈដ្ឋានជុំវិញខ្លួនអ្នក
  • ចេះគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍ខ្លួនឯង

ដូចនេះដើម្បីត្រៀមខ្លួនដើម្បីអាចទទួលបាននូវការងារដ៏ល្អបាន អ្នកគួរតែមានគោលដៅការងារច្បាស់លាស់ ដឹងថាខ្លួនឯងជំនាញអ្វីឲ្យពិតប្រាកដ រៀបចំ Resume និង Cover Letter ឲ្យបានល្អ ត្រៀមខ្លួនឲ្យរួចជាស្រេចក្នុងការសម្ភាសន៍ ព្រមទាំងព្យាយាអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនឯងឲ្យកាន់តែខ្លាំងជាងមុន។

ប្រភព៖ Looking for a new job? Preparation is key! 6 Tips to Becoming Work Ready – Cape Breton Local Immigration Partnership (newtocapebreton.com)

Rin Hanavy
Rin Hanavyhttp://www.kumnit.com
គឺជាអ្នកបង្កើត និងសរសេរមាតិកានៅក្នុងគេហទំព័រគំនិត គេហទំព័រពន្លក ផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារ ភាពជាអ្នកដឹកនាំ យុទ្ធសាស្ត្រអាជីវកម្ម ការងារ និងការអភិវឌ្ឍខ្លួនឯង។ ជានិស្សិតថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ ជំនាញទីផ្សារ នៅសាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រង។

រៀនពីអ្វីថ្មីៗ

spot_img

អត្ថបទថ្មិៗ