ចង់ប្រឡូកក្នុងវិស័យអចលនវត្ថុ កុំភ្លេចអានសៀវភៅ “វិថីអចលនទ្រព្យ”

232
ចង់ប្រឡូកក្នុងវិស័យអចលនវត្ថុ កុំភ្លេចអានសៀវភៅ “វិថីអចលនទ្រព្យ”

សៀវភៅ «វិថីអចលនទ្រព្យ» បោះពុម្ពលើកទី 2 ដោយជោគជ័យ ហើយកំពុងមានស្ដុកនៅហាងសៀវភៅអ្នកអាន ដូច្នេះនេះជាឱកាសថ្មីមួយសម្រាប់បងប្អូនដែលពុំទាន់បានជាវសៀវភៅនេះ ឬជាវមិនទាន់កាលពីបោះពុម្ពលើកទី1។

សៀវភៅវិថីអចលនទ្រព្យ

អំពីសៀវភៅ «វិថីអចលនទ្រព្យ»

សៀវភៅនេះ ជាស្នាដៃនិពន្ធរបស់លោក គាម សៀកឡុង ស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន Century 21 Dream Property ដែលលោកមានបទពិសោធន៍ជាច្រើនឆ្នាំក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យ ដូច្នេះរាល់ខ្លឹមសារនៅក្នុងសៀវភៅ គឺសុទ្ធតែរំលេចអំពី៖

  • បទពិសោធន៍ និងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងនៅក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យ
  • ជំហានដំបូងនៃការប្រឡូកនៅក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យ ដោយដឹងថា ចាប់ផ្ដើមពីណា? ត្រូវត្រៀមអ្វី? ប្រឈមនឹងបញ្ហាអ្វីខ្លះ? មានសក្ដានុពលអ្វី?
  • របៀបបង្កើតក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យ ហើយលើកបង្ហាញពីក្រុមហ៊ុនថ្មីៗដែលកំពុងគ្មានចំណូល ឬរកស៊ីខាត
  • របៀបវិនិយោគលើអចលនទ្រព្យឱ្យបានត្រឹមត្រូវ
  • ចែករំលែកកំហុសជាច្រើនរបស់លោក គាម សៀកឡុងផ្ទាល់ នៅពេលចាប់ផ្ដើមលើវិស័យអចលនទ្រព្យជាលើកដំបូង ទាំងការខាតអស់លុយ9ម៉ឺននៅក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំ និងជាច្រើនទៀតដែលបង្ហាញនៅក្នុងសៀវភៅ។ ព្រមទាំងបង្ហាញពីរបៀបដែលបានស្ដារនូវកំហុសនោះឡើងវិញ។

ជារួមមក សៀវភៅនេះ គឺសក្តិសមបំផុតសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ប្រឡូកក្នុងវិស័យអចលនវត្ថុ ដើម្បីដឹងមុន និងត្រៀមខ្លួនឱ្យបានរួចរាល់ ព្រមទាំងធ្វើការសម្រេចចិត្តបានត្រឹមត្រូវ។ ហើយចំពោះបងប្អូនដែលចង់យល់ដឹងបន្ថែមទៀតលើវិស័យនេះ ក៏កាន់តែសក្តិសម ពីព្រោះសៀវភៅនេះ ប្រៀបដូចជាក្បួនដើម្បីបង្ហាញផ្លូវ និងជួយបងប្អូនបន្ថែមទៀត។

ទំនាក់ទំនងទិញសៀវភៅ តាមរយៈ

☎️ 089 555 993

📌Page Naek Arn-អ្នកអាន