ប្រើប្រាស់ AI ដើម្បីជម្រុញឲ្យអាជីកម្មអ្នកឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនជាងមុន!!

75
 ប្រើប្រាស់ AI ដើម្បីជម្រុញឲ្យអាជីកម្មអ្នកឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនជាងមុន!!

ប្រើប្រាស់ AI ដើម្បីជម្រុញឲ្យអាជីកម្មអ្នកឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនជាងមុន!!May be an image of 1 person, standing, indoor and text that says 'Level up With Al Writing To Success BY SOPHEAKMONKOL'

កាលពីថ្ងៃអាទិត្យ ទី 26 កុម្ភៈ លោក សុខ សុភមង្គល ដែលជា CEO& Co-founder Codingate Techonology គាត់បានលើកយកនូវបច្ចេកវិទ្យាថ្មីមួយដើម្បីធ្វើការបកស្រាយ ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង Chat GPT និងលក្ខណៈពិសេសមួយចំនួនដែលបច្ចេកវិទ្យាមួយអាចជំនួសមនុស្សបាន។ លោកបានបន្ថែមថា បច្ចុប្បន្ននេះបច្ចេកវិទ្យាគឺកាន់តែទំនើបជាងមុន ថ្មីជាងមុន និងអស្ចារ្យជាងមុន ដែលវាអាចធ្វើអ្វីៗបានដូចមនុស្ស និងពូកែជាងមនុស្សទៅទៀត! 

ដូច្នេះហើយ ប្រសិនបើយើងមិនព្យាយាមដុសខាត់សមត្ថភាពខ្លួនឯងឲ្យបានខ្លាំង មិនទម្លាប់ឲ្យខ្លួនឯងធ្វើការស្រាវជ្រាវ និងមិនបណ្ដុះខ្លួនឯងឲ្យមានចំណេះដឹងផ្នែកបច្ចកវិទ្យាទេនោះ នោះយើងនឹងដើរក្រោយគេជាមិនខាន ហើយឱកាសការងារនេះទៀតសោតក៏ពុំសូវមានច្រើនដូចពីមុនដែរ។ 

ហើយបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញស្រាប់ហើយថា ឥលូវនេះគឺយើងអាចឲ្យបច្ចេកវិទ្យា​ Chat GPT ផ្ដល់ជូននូវចម្លើយមួយដែលយើងចង់បាន និងត្រូវការ ព្រមទាំងអាចឲ្យវាសរសេរនូវអ៊ីម៉ែល សរសេរ Caption, Description នៃផលិតផលណាមួយ ជាពិសេសនោះ គឺវាអាចថតជាវីដេអូនិងអាចសរសេរជាទំនុកភ្លេងបានទៀតផង ហើយនៅមានច្រើនទៀត ដែល AI អាចធ្វើបាន!

សរុបមក ក្នុងសម័យឌីជីថលនេះ អ្នកគប្បីត្រូវយល់ដឹងខ្លះៗពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យា ទើបធ្វើឲ្យយើងមិនដើរថយក្រោយ។  បច្ចេកវិទ្យា នឹងមិនមកជំនួសអ្នកទាំងស្រុងនោះទេ ប្រសិនបើអ្នកចេះប្រើប្រាស់វា ដើម្បីធ្វើឲ្យការងារអ្នកកាន់តែងាយស្រួលជាងមុន និងរហ័សជាងមុន។