spot_img
spot_img
Homeធុរកិច្ចគ្រប់គ្រងតើអ្នកដឹកនាំនិងអ្នកគ្រប់គ្រង ខុសគ្នាត្រង់ណា?

តើអ្នកដឹកនាំនិងអ្នកគ្រប់គ្រង ខុសគ្នាត្រង់ណា?

-

អ្នកដឹកនាំនិង អ្នកគ្រប់គ្រងមានបុគ្គលិកលក្ខណៈ ការគិត និងមានចក្ខុវិស័យខុសៗគ្នា ហើយខាងក្រោមនេះគឺភាពខុសគ្នារវាងអ្នកដឹកនាំ និង អ្នកគ្រប់គ្រង៖

អ្នកដឹកនាំ  ៖​

 • ផ្ដោតទៅលើគោលដៅនិងចក្ខុវិស័យជាអាទិភាព ដើម្បីឆាប់សម្រេចឲ្យបាននូវគោលដៅដែលក្រុមរបស់ខ្លួនចង់បាន។
 • អ្នកដឹកនាំចូលចិត្តស្វែងរកនូវអ្វីដែលថ្មីៗ ចូលចិត្តការប្រថុយប្រថុយថាន ដើម្បីឲ្យកិច្ចការដែលពួកគេកំពុងតែធ្វើនោះប្រពឹត្តទៅដោយរលូន និង អាចទទួលបានជោគជ័យ ជាពិសេសនោះគឺ អ្នកដឹកនាំចូលចិត្តបង្រៀនពីរបៀបធ្វើ និង របៀបគិតឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅកាន់កូនក្រុមរបស់ខ្លួន ជាជាងប្រាប់នូវអ្វីដែលខ្លួនមានទៅឲ្យគេធ្វើតាម ។
 • អ្នកដឹកនាំតែងតែលើកទឹកចិត្តកូនក្រុមរបស់ខ្លួនឲ្យគិតវិជ្ជមាន បង្វឹកកូនក្រុមឲ្យខ្លាំងដូចខ្លួន និងជឿជាក់ថា ខ្លួនឯងអាចធ្វើបាន និង អាចដោះស្រាយវាបាន។
 • មិនស្ដីបន្ទោសនៅមុខមនុស្សច្រើន ហើយក៏មិនងាយបញ្ឈប់បុគ្គលិកដោយងាយៗដែរ ប៉ុន្តែគាត់ហៅមកជួបផ្ទាល់តែម្ដង ដោយនិយាយពាក្យសម្ដីលើកទឹកចិត្ត ក៏ដូចជាប្រាប់ពីចំណុចខ្វះខាត បូករួមនឹងកំហុសមួយចំនួនដែលពួកគេបានប្រព្រឹត្តដោយអចេតនា ដើម្បីឲ្យពួកគេបានដឹងនិងកែប្រែឡើងវិញ និង ព្យាយាមអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងឲ្យកាន់តែខ្លាំងជាងមុន។
 • មិនគោរពតាមគោលការណ៍ឬផែនការដែលខ្លួនបានរៀបចំទាំងស្រុងនោះទេ ពោលគឺ ពួកគាត់ចូលចិត្តបត់បែនទៅតាមស្ថានការណ៍ដែលកំពុងតែកើតឡើង មានន័យថា បើសិនជាផែនការនេះធ្វើទៅមិនបាសម្រេច គាត់នឹងធ្វើគិតនូវផែនការថ្មី (មិនអង្គុយនៅគិតតែច្រកមួយនោះទេ) ដែលអាចធ្វើឲ្យគម្រោងការរបស់គាត់ប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូន។
 • មានគំនិតផ្ដួចផ្ដើម ជាពិសេសនោះគឺអនុញ្ញាតិឲ្យកូនក្រុមរបស់ខ្លួនក្លាហានក្នុងការចែករំលែកក៏ដូចជានិយាយនូវអ្វីដែលខ្លួនគិត ប្រាប់ទៅកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីសម្រេចគោលដៅរួម ក៏ដូចជាអនុញ្ញាតិឲ្យកូនក្រុមរបស់ខ្លួនពិភាក្សាគ្នា និងលើកយកអំពីជំហានបន្ទាប់ដែលត្រូវដើរ។

អ្នកគ្រប់គ្រង៖

 • ផ្ដោតទៅលើការចាត់ចែងការងារ ការអនុវត្តការងារ និង ការមើលការខុសត្រូវកិច្ចការទាំងអស់ដែលមាននៅក្នុងក្រុមហ៊ុន
 • អ្នកគ្រប់គ្រងចូលចិត្តធ្វើអ្វីដែលមានហានិភ័យតិច ចូលចិត្តស្ថេរភាព ចូលចិត្តសុខសន្តិភាព ព្រោះវាមិនអាចធ្វើឲ្យពួកគេមានបញ្ហាស្មុគស្នាញដែលត្រូវដោះស្រាយច្រើន។
 • ភាគច្រើនពួកគេចូលចិត្តស្ដីបន្ទោសភ្លាមៗនៅមុខបុគ្គលិកជាច្រើន ដែលជាហេតុធ្វើឲ្យបុគ្គលិកឆាប់បាក់ស្បាត និង បាក់កម្លាំងចិត្តក្នុងការបំពេញកិច្ចការងារ ធ្វើឲ្យផលិតភាពនៃការងារធ្លាក់ចុះ។
 •  គាត់គោរពតាមគោលការណ៍ និងអនុវត្តតាមលំហូរការងារដែលថ្នាក់លើបានកំណត់ ព្រោះគាត់មិនចង់ឲ្យថ្នាក់លើស្ដីឲ្យគាត់នោះទេ។
 • គាត់បែងចែកការងារ និង ដាក់ការងារឲ្យបុគ្គលិកនីមួយៗធ្វើទៅតាមអ្វីដែលគាត់ចង់បាន ហើយភាគច្រើនគាត់កម្រទទួលយកនូវគំនិតដែលបុគ្កលិកបានលើកឡើងជាប៉ុន្មាននោះទេ ដែលនេះជាហេតុធ្វើឲ្យការផ្លាស់ប្ដូរគំនិតនៅក្នុងក្រុមពុំសូវមានភាពទូលំទូលាយប៉ុន្មាននោះទេ

ប្រែសម្រួលពី៖ https://bit.ly/3gaE3Mv

Rin Hanavy
Rin Hanavyhttp://www.kumnit.com
គឺជាអ្នកបង្កើត និងសរសេរមាតិកានៅក្នុងគេហទំព័រគំនិត គេហទំព័រពន្លក ផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារ ភាពជាអ្នកដឹកនាំ យុទ្ធសាស្ត្រអាជីវកម្ម ការងារ និងការអភិវឌ្ឍខ្លួនឯង។ ជានិស្សិតថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ ជំនាញទីផ្សារ នៅសាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រង។

រៀនពីអ្វីថ្មីៗ

spot_img

អត្ថបទថ្មិៗ