តើ​Post នៅលើ Facebook Page ពេលណា​ទើបល្អ?

1175

បច្ចុប្បន្ននេះ Facebook បានក្លាយទៅជាឧបករណ៍ដ៏មានប្រសិទ្ធិភាពក្នុងការផ្សព្វផ្សាយចែករំលែកព័ត៌មាន ផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម និងស្វែងរកអតិថិជនសម្រាប់ម្ចាស់អាជីវកម្មទាំងខ្នាតតូច និងខ្នាតធំ។ ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ មានក្រុមហ៊ុន និងម្ចាស់អាជីវកម្មកាន់តែច្រើនឡើងៗបានខិតខំប្រើប្រាស់បណ្តាញសង្គមមួយនេះក្នុងការស្រូបទាញផលប្រយោជន៍ឱ្យអស់ពីលទ្ធភាព។ ទោះបីជាមានការប្រើប្រាស់កាន់តែទូលំទូលាយយ៉ាងណាក៏ដោយ ក៏នៅមានអ្នកប្រើប្រាស់ជាច្រើននៅមានចម្ងល់ ឬមិនដឹងថាតើគួរPostនៅក្នុងFacebook Pageខ្លួននៅពេលណាទើបអាចឱ្យFan នៅក្នុងPageមើលឃើញច្រើនបំផុត។

មុននឹងឈានចូលដល់ប្រធានបទនេះ ខ្ញុំសូមលើកយករឿងខ្លះៗពីអតីតកាលអំពី Facebook Postជាមុនសិន។ ប្រហែលជាង6ឆ្នាំមុន កាលដែលការប្រើប្រាស់ការបង់លុយផ្សាយពាណិជ្ជកម្មក្នុងFacebookមិនទាន់មានប្រជាប្រិយភាពនៅឡើយនោះ នៅពេលដែលយើង Postអ្វីមួយនៅលើFacebook page ចំនួនFanដែលអាចមើលឃើញPost របស់យើងដោយមិនចំណាយលុយ គឺអាចឡើងរហូតដល់២០%ក៏មាន។ តែបន្ទាប់ពីការចំណាយលុយផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនៅលើFacebookកាន់តែពេញនិយម  ព្រមទាំងការកែប្រែជាញឹកញាប់របស់Facebook ធ្វើឱ្យការ Postធម្មតា(មិនចំំណាយលុយ) នៅលើ Page ម្តងៗ ចំនួនFanដែលអាចមើលឃើញមានមិនដល់២%ផងនៃចំនួន fanសរុប។ដូចនេះ ប្រសិនបើអ្នកមិនមានកញ្ចប់ថវិកាច្រើនដើម្បីធ្វើការចំណាយសម្រាប់រាល់Postនោះទេ វិធីសាស្ត្រដែលល្អ និងឆ្លាតវៃ គឺការកំណត់ពេលវេលាណាដែលអាចឱ្យចំនួនFanមើលឃើញច្រើនជាងគេរាល់ការPost ម្តងៗ។

២%គឺពិតជាតិចណាស់ ដូចនេះហើយយើងត្រូវដឹងពេលវេលា ឬម៉ោងណាដែលមានប្រសិទ្ធិភាពជាងគេបំផុត។ យោងតាមបទពិសោធក្នុងការគ្រប់គ្រងPageជាច្រើន សម្រាប់នៅប្រទេសកម្ពុជាយើង ម៉ោងដែលមានអ្នកប្រើប្រាស់Facebookច្រើនជាងគេគឺចាប់ពីម៉ោង 7pm ដល់ម៉ោង9pm។ នេះគឺជាពេលវេលាដែលល្អបំផុតសម្រាប់ម្ចាស់Pageក្នងការPostអ្វីមួយ ព្រោះថា ការPost នៅកំឡុងពេលនេះ នឹងអាចមានឱកាសឱ្យចំនួនFanរបស់ខ្លួនមើលឃើញច្រើនជាងពេលណាៗទាំងអស់។ ក្រៅពីម៉ោងនេះ គឺមានម៉ោងល្អមួយទៀតនាពេលថ្ងៃត្រង់ ពីម៉ោង12pm ដល់ម៉ោង 1pm។ សម្រាប់ម៉ោងដែលមានអ្នកប្រើប្រាស់តិចជាងគេ និងគួរចៀសវាងPostដើម្បីកុំឱ្យខាតកម្លាំង និងពេលវេលាគឺចាប់ពីម៉ោង11pm ដល់ម៉ោង6 ព្រឹក។ក្រៅពីទិន្នន័យដែលបានរៀបរាប់ ថ្ងៃដែលមានអ្នកប្រើប្រាស់Facebookតិចជាងគេគឺមានពីរថ្ងៃ គឺថ្ងៃពុធ និងថ្ងៃព្រហស្បត្តិ៍។

ដូចនេះ សម្រាប់ការPostលើកក្រោយ ចូរកុំភ្លេចមើលម៉ោងផងដើម្បីឱ្យការPostនីមួយៗមានប្រសិទ្ធិភាព និងមានអ្នកមើលឃើញច្រើនជាងគេប្រសិនបើមិនបានបង់លុយសម្រាប់ការផ្សព្វផ្សាយជាមួយនឹងFacebook៕