spot_img
spot_img
Homeយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារឌីជីថលម៉ាឃិធីងតើ Facebook Ads និង Google Ads មួយណាល្អសម្រាប់ប្រភេទអាជីវកម្មរបស់អ្នក?

តើ Facebook Ads និង Google Ads មួយណាល្អសម្រាប់ប្រភេទអាជីវកម្មរបស់អ្នក?

-

Facebook Ads និង Google Ads សុទ្ធតែជាជម្រើសដ៏ល្អសម្រាប់អ្នកក្នុងការផ្សព្វផ្សាយ ប៉ុន្តែដើម្បីឱ្យដឹងកាន់តែច្បាស់ថា មួយណាត្រូវនឹងប្រភេទអាជីវកម្មរបស់អ្នក គឺអាចជាបញ្ហាចោទ។ ដូច្នេះនៅក្នុងខ្លឹមសារអត្ថបទខាងក្រោមនឹងនាំអ្នក ដើម្បីឈ្វេងយល់បន្ថែមអំពី platforms ទាំង2នេះ ដើម្បីជាគន្លឹះមួយក្នុងការធ្វើឱ្យអ្នកងាយស្រួលក្នុងការគិតពិចារណាក្នុងការសម្រេចចិត្តប្រើប្រាស់ការផ្សព្វផ្សាយមួយណាឱ្យត្រឹមត្រូវនឹងគោលបំណងទីផ្សាររបស់ក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មរបស់អ្នក។

ភាពខុសគ្នារវាង Facebook Ads Vs Google Ads

  • Facebook Ads គឺជាវេទិកាផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដែលប្រើសម្រាប់យុទ្ធនាការសង្គមបង់ប្រាក់ (paid social campaigns) នៅលើ Facebook។
  • Google Ads ជាដំណើរការសែ្វងរកអ្វីមួយ និងបង្ហាញពីការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម។

អ្វីដែលកាន់តែសំខាន់ ខណៈពេលដែល Facebook Ads និង Google Ads ដំណើរការផ្សារពាណិជ្ជកម្មបង់ប្រាក់ក្នុងមួយចុច (PPC=Pay Per Click)គឺ platforms ទាំង2 នេះ បង្កើតឡើងនៅលើឆាណែលឬបណ្ដាញសង្គមផ្សេងគ្នា ព្រមទាំងកំណត់គោលដៅអ្នកប្រើប្រាស់នៅតាមដំណាក់កាលផ្សេងៗគ្នានៅក្នុងដំណើរការរបស់អ្នកទិញ។

ការគិតពិចារណា

ក្នុងករណីថា ក្រុមអ្នកទីផ្សារ​ឬក្នុងនាមជាម្ចាស់អាជីវកម្ម ចង់សម្រេចចិត្តជ្រើសរើស platforms មួយក្នុងចំណោម Facebook Ads និង Google Ads អ្នកអាចគិតវិភាគនិងពិចារណាលើចំណុចដូចក្រោមបាន ហើយនេះបើយោងតាមគេហទំព័ររបស់ HubSpot

1. គោលដៅយុទ្ធនាការរបស់អ្នក (Your Campaign Goal)

តើអ្នកចង់សម្រេចអ្វីជាមួយយុទ្ធនាការរបស់អ្នក? តើវាអាច ជាការយល់ដឹងអំពីម៉ាកយីហោ(brand awareness) ការនាំមុខ(leads) ការលក់(sales) ឬអ្វីផ្សេងទៀត? ប្រសិនបើអ្នកបានដឹងពីចម្លើយនេះ អាចនាំអ្នកទៅកាន់ទិសដៅត្រឹមត្រូវ។

Google Ads គឺល្អសម្រាប់ការចាប់យកតម្រូវការ មានន័យថា អាចឈានដល់អ្នកប្រើប្រាស់ដែលមានចេតនាទិញខ្ពស់។ ឧទាហរណ៍ ប្រសិនបើខ្ញុំកំពុងស្វែងរកពាក្យគន្លឹះ “ដបទឹក” នេះអាចជាសញ្ញានៃការចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការទិញមួយ។

Facebook Ads គឺ​ល្អ​សម្រាប់​ការ​ឈាន​ដល់​អតិថិជន​ដែល​នៅ​ជិត​ចំណុច​កំពូល​នៃ​ចីវលោ (Top of the funnel) ឧទាហរណ៍ ភាពអស្ចារ្យ​សម្រាប់​ការ​យល់​ដឹង​ម៉ាកយីហោ និង​ផលិតផល។

ដូច្នេះជារួមមក អ្នកអាចប្រើវេទិកាទាំងពីរក្នុងពេលតែមួយដើម្បីកំណត់គោលដៅរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ឬអតិថិជនគោលដៅនៅគ្រប់ដំណាក់កាលនៃការធ្វើដំណើរទិញនានា។ ប៉ុន្តែប្រសិនបើវាមិនស្របនឹងគោលបំណងរបស់អ្នកទេ ការដឹងពីគោលដៅសំខាន់នៃយុទ្ធនាការរបស់អ្នកនឹងជួយអ្នកកំណត់ថាវេទិកាណាដែលសមស្របជាងដើម្បីសម្រេចវាឱ្យបានជោគជ័យ។

2. កញ្ចប់ថវិការបស់អ្នក (Your Budget)

ជាទូទៅ ទោះបីជាអ្នកប្រើយុទ្ធនាការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មណាមួយក៏ដោយ ក៏គោលដៅរបស់អ្នកគឺដើម្បីបង្កើនការត្រឡប់មកវិញ ឬ ទទួលបានលទ្ធផលត្រឡប់មកវិញ លើការចំណាយលើការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់អ្នក។ ដូច្នេះអ្នកនឹងគិតវិភាគច្រើនលើការចំណាយថវិកាដើម្បីផ្សព្វផ្សាយ។

Google Ads ៖ អ្នកនឹងត្រូវមើលការប្រកួតប្រជែងពាក្យគន្លឹះ និងតម្លៃពាក្យគន្លឹះ។ ប្រសិនបើពាក្យគន្លឹះដែលអ្នកកំពុងកំណត់គោលដៅមានតម្លៃខ្ពស់ក្នុងមួយចុច (CPC= Cost Per Click) ហើយអ្នកមានថវិកាតិចតួច វាប្រហែលជាមិនមែនជាកន្លែងដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់អ្នកក្នុងការវិនិយោគប្រាក់របស់អ្នកទេ។

ឧទាហរណ៍ ឧបមាថាអ្នកមានថវិការប្រចាំថ្ងៃ 100 ដុល្លារ។ អ្នកចង់ដាក់ចំណាត់ថ្នាក់សម្រាប់ “ហាងផ្នែករឹង” នៅក្នុងតំបន់របស់អ្នក ប៉ុន្តែតម្លៃសម្រាប់ពាក្យគន្លឹះនោះគឺ $20។ នេះមានន័យថាអ្នកនឹងទទួលបានការចុចអតិបរមាចំនួន 5ដងក្នុងមួយថ្ងៃ។

ជាមួយនឹងថវិកា 100ដុល្លារ ដូចគ្នានោះ អ្នកអាចទៅដល់មនុស្សកាន់តែច្រើននៅលើ Facebook Adsនិងធ្វើការពិសោធន៍ ដើម្បីឈ្វេងយល់បន្ថែមពីយុទ្ធសាស្ត្រណាមួយដែលដំណើរការល្អសម្រាប់ទស្សនិកជនគោលដៅរបស់អ្នក។

3. ដំណាក់កាលនៅក្នុងដំណើររបស់អ្នកទិញ

Facebook ជាវេទិកាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម អ្នកប្រើប្រាស់ភាគច្រើនមិនស្វែងរកយ៉ាងសកម្មក្នុងការទិញផលិតផលនោះទេ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ក៏ពួកគេស្វែងរកនិងចែករំលែកចំណាប់អារម្មណ៍របស់ពួកគេនៅលើវេទិកានេះ ដូច្នេះវាជាកន្លែងដ៏ល្អសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងការស្វែងរកម៉ាកយីហោរបស់អ្នក។

Google ជាទូទៅទទួលបានការស្វែងរកច្រើនជាង 5 ពាន់លានរៀងរាល់ថ្ងៃ។ ការស្វែងរកទាំងនេះអាចធ្លាក់នៅកន្លែងណាមួយនៅលើដំណាក់កាលនៃការធ្វើដំណើររបស់អ្នកទិញ ប៉ុន្តែពាក្យគន្លឹះជាក់លាក់បង្ហាញពីចេតនាទិញខ្ពស់។ ឧទាហរណ៍ ប្រសិនបើខ្ញុំស្វែងរក “ដបទឹកល្អបំផុត” ឬ “តម្លៃដបទឹក” នេះបង្ហាញថាខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការទិញទំនិញនេះ។ ជាមួយនឹងវិធីសាស្រ្តនេះ អ្នកទីផ្សារអាចទៅដល់អ្នកប្រើប្រាស់ដែលពួកគេដឹងថានៅជិតផ្នែកខាងក្រោមនៃចីវលោ (Funnel)។

4. ទិន្នន័យប្រវត្តិសាស្រ្ត ឬគូប្រជែង

នៅពេលអ្នកបង្កើតសៀវភៅមួយដែលជាយុទ្ធសាស្រ្តទីផ្សារដំណើរការរបស់អ្នក សម្រាប់យុទ្ធនាការបន្ទាប់ វានឹងមានប្រយោជន៍ក្នុងការមើលទិន្នន័យប្រវត្តិសាស្ត្រដើម្បីជូនដំណឹងអំពីយុទ្ធសាស្ត្ររបស់អ្នក។ ការដឹងពីអ្វីដែលបានដំណើរការកាលពីអតីតកាល អ្វីដែលមិនទាន់មាន និងអ្វីដែលនៅសេសសល់ដើម្បីរុករក អាចប្រើជាឯកសារយោង និងជាគោល។

ប្រសិនបើអ្នកមិនធ្លាប់ធ្វើយុទ្ធនាការពីមុនមក សូមក្រឡេកមើលដៃគូប្រកួតប្រជែងរបស់អ្នក។ តើ​គេ​កំពុង​ដំណើរការ​ការ​ផ្សាយ​ពាណិជ្ជកម្ម​អ្វី? តើពួកគេតម្រង់ទៅទិសដៅណា? តើទ្រព្យសម្បត្តិច្នៃប្រឌិតរបស់ពួកគេមើលទៅដូចអ្វី? តើសាររបស់ពួកគេជាអ្វី?

Intel ប្រកួតប្រជែងនេះ អាចគូសបញ្ជាក់ផ្នែកខ្លះសម្រាប់ឱកាស និងផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវការយល់ដឹងអំពីយុទ្ធសាស្ត្រដែលគូប្រជែងរបស់អ្នកកំពុងប្រើប្រាស់។

អត្ថប្រយោជន៍នៃ Facebook Ads

នៅក្នុងរបាយការណ៍ទីផ្សារនៃរដ្ឋ HubSpot ឆ្នាំ 2019 អ្នកទីផ្សារបានបង្ហាញថា ឆាណែលបង់ប្រាក់ដែលផ្តល់ ROI ខ្ពស់បំផុត គឺ Facebook ។ ដូច្នេះចូរយើងឈ្វេងយល់ពីហេតុផលមួយចំនួន។

  • Facebook គឺជាវេទិកាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមលេខមួយ ដែលមានអ្នកប្រើប្រាស់សកម្មប្រចាំខែជាង 7 ពាន់លាននាក់ នេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ Statista ឆ្នាំ 2021។ ហើយវេទិកានេះ ក៏បានផ្តល់នូវសមត្ថភាពកំណត់គោលដៅលម្អិត ដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកទីផ្សារអាចទៅដល់អ្នកប្រើប្រាស់ដោយផ្អែកលើប្រជាសាស្រ្ត អាកប្បកិរិយា ព្រឹត្តិការណ៍ជីវិត និងចំណាប់អារម្មណ៍។
  • មុនពេលចាប់ផ្តើមយុទ្ធនាការនៅលើវេទិកា អ្នកអាចកំណុចបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ទស្សនិកជនរបស់អ្នកជាមុនសិន។ បន្ទាប់មក Facebook Ads នឹងបង្ហាញការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់អ្នកទៅកាន់ទស្សនិកជនដែលផ្គូផ្គងការពិពណ៌នារបស់អ្នក។
  • លើសពីនេះ អ្នកក៏អាចឈានទៅដល់អ្នកប្រើប្រាស់កាន់តែច្រើន និងទទួលបានអត្រាការចុចចូលមើលប្រសើរជាងមុនតាមរយៈ Facebook Ads ។ Smart Insights បានរាយការណ៍ថា បានរកឃើញថានៅក្នុងត្រីមាសទី1នៃឆ្នាំ 2020 CTR(អត្រានៃការចុចចូលមើល ហើយមានពាក្យពេញថា clickthrough rate) ជាមធ្យមសម្រាប់ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់ Facebook នៅលើ newsfeed គឺ 11% បើប្រៀបធៀបទៅនឹង 47% សម្រាប់ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនៅលើ Google Display ក្នុងរយៈពេលដូចគ្នា។

អត្ថប្រយោជន៍នៃ Google Ads

នៅឆ្នាំ 2019 Google បានប៉ាន់ប្រមាណថាសម្រាប់រាល់ប្រាក់ដុល្លារដែលអាជីវកម្មចំណាយលើការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម គឺវាទទួលបានប្រាក់ចំណេញ 8 ដុល្លារ។ ដូច្នេះខាងក្រោមនេះ នឹងបង្ហាញថាហេតុអ្វីបានជា google ads មានគុណប្រយោជន៍សម្រាប់ម៉ាកយីហោរបស់អ្នក?

  • Google Ads ដែលពីមុនគេស្គាល់ថាជា Google Adwords ដំបូងផ្តល់ជូនការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមអត្ថបទសាមញ្ញបំផុតនៅលើម៉ាស៊ីនស្វែងរក។ ឥឡូវនេះ វាត្រូវបានវិវឌ្ឍដើម្បីរួមបញ្ចូលមុខងារដែលអាចធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងយ៉ាងខ្លាំងនូវអត្រាការចុចចូលមើល ដូចជាការពិនិត្យ ព័ត៌មានទំនាក់ទំនងលម្អិត មុខងារទិញទំនិញ និងការបង្កើនប្រសិទ្ធភាពទូរស័ព្ទ។
  • នៅក្នុងត្រីមាសទី 1 នៃឆ្នាំ 2020 ក្រុមហ៊ុន Smart Insights បានរកឃើញថាការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មស្វែងរករបស់ Google មាន CTR ខ្ពស់បំផុតនៅ 1.55% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងការបង្ហាញ និងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាម Facebook ។ នេះទំនងជាដោយសារតែ Google ផ្តល់អាទិភាពដល់ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដោយផ្អែកលើភាពពាក់ព័ន្ធ។
  • ខណៈពេលដែលអ្នកត្រូវតែដេញថ្លៃលើពាក្យគន្លឹះ ការដេញថ្លៃខ្ពស់បំផុតមិនតែងតែឈ្នះនោះទេ មានន័យថា ការដេញថ្លៃទិញពាក្យគន្លឹះជាផ្នែកមួយដើម្បីឱ្យកាន់តែចូលកៀកក្នុងការសម្រេចចិត្តទិញនិងងាយរកឃើញ ប៉ុន្តែការផ្សព្វផ្សាយដែលមានពាក្យគន្លឹះដោយមានភាពជាប់ទាក់ទងខ្លាំងនឹងតម្រូវការរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ គឺកាន់តែល្អ។
  • Google Ads នឹងជួយសម្រួលដល់អ្នក ដោយពុំចាំបាច់ធ្វើទីផ្សារឡើងវិញដើម្បីធ្វើអន្តរកម្មជាមួយម៉ាកយីហោរបស់អ្នកពីមុនឡើយ។ ឧបមាថា មាននរណាម្នាក់បានចូលមើលគេហទំព័ររបស់អ្នក ហើយបានបន្ថែមអ្វីមួយទៅក្នុងរទេះទិញទំនិញរបស់ពួកគេ ប៉ុន្តែមិនបានបំពេញការទិញរបស់ពួកគេ។ ឥឡូវនេះ អ្នកអាចភ្ជាប់អ្នកប្រើប្រាស់ឡើងវិញ នៅពេលដែលពួកគេស្វែងរកនៅលើ Google មើលវីដេអូ YouTube ឬរុករកគេហទំព័រនៅក្នុងបណ្តាញដែលបង្ហាញនៅលើ Google។
  • លើសពីនេះ ចំណុចប្រទាក់ក្រឡាដ៏សាមញ្ញរបស់វេទិកានេះ និងមុខងារកម្រិតខ្ពស់ ដូចជា របាយការណ៍ពាក្យស្វែងរក កម្មវិធីកែសម្រួលការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម និងការយល់ដឹងអំពីការដេញថ្លៃធ្វើឱ្យមានភាពងាយស្រួលក្នុងការបង្កើត ចាប់ផ្តើម និងតាមដានយុទ្ធនាការ។

ជារួមមក Facebook Ads និង Google Ads គឺគ្មានមួយណាល្អជាងមួយណាឡើយ ដូច្នេះនៅពេលដែលអ្នកគិតគូរពីគោលដៅ ថវិកា និងទស្សនិកជនគោលដៅរបស់អ្នក អ្នកនឹងឃើញថាផ្នែកនីមួយៗផ្តល់នូវលក្ខណៈពិសេសតែមួយគត់ដែលអាចមានប្រយោជន៍ដល់ម៉ាកយីហោរបស់អ្នកនៅចំណុចផ្សេងៗគ្នានៅក្នុងការរីកចម្រើន។

Sann Thaven
Sann Thavenhttp://www.kumnit.com
គឺជាអ្នកបង្កើតគំនិត និងសរសេរមាតិកា ពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើអាជីវកម្ម ភាពជាអ្នកដឹកនាំ សេវាកម្មអតិថិជន ទីផ្សារ ការលក់ និងអាជីពការងារ។ កញ្ញាគឺជានិស្សិតថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មអន្តជាតិ។ ចំណង់ចំណូលចិត្ត គឺរៀនអ្វីថ្មីៗ និងចូលរួមកិច្ចការងារសង្គម។

រៀនពីអ្វីថ្មីៗ

spot_img

អត្ថបទថ្មិៗ