បុគ្គលិកលក្ខណៈនៃអតិថិជនដែលប្រាប់​ពី​បញ្ហា​របស់​គេ​មកកាន់​ក្រុមហ៊ុន​អ្នក

1641

អអ្នកដឹង​ស្រាប់​ហើយ​អតិថិជន​គឺ​ជាមនុស្ស​សំខាន់​ណាស់​ក្នុង​ការ​បង្កើត​ចំណូលឲ្យ​ក្រុមហ៊ុន។ ពាក្យត្អូញត្អែរ​ដែល​កើតចេញ​ពី​បទពិសោធន៍មិនល្អ​របស់ពួកគេ​ជាមួយ​​នឹង​អាជីវកម្ម​របស់យើងគឺជាប្រការ​ដែល​យើង​ត្រូវ​យកចិត្តទុក​ដាក់ជាទី​បំផុត។ ប៉ុន្តែ​អតិថិជន​ម្នាក់ៗគឺ​ខុសគ្នា​ហេតុនេះ​ការ​កត់ចំណាំ​ពីភាព​ខុសគ្នា​ទាំងនោះ​អាចឲ្យយើងងាយ​ស្រួល​ក្នុងការ​ដោះស្រាយ​បញ្ហា​ឲ្យគេបាន។ ខាងក្រោមនេះ​គឺជាប្រភេទនៃ​អតិថិជនដែលមានបញ្ហា​និង​ប្រាប់ពី​បញ្ហារបស់ពួកគេ​មក​កាន់​ក្រុមហ៊ុន​៖

១. អតិថិជនដែលមានភាព​ទន់ភ្លន់   ៖ ពួកគេមិនងាយនឹងប្រាប់អ្នកឡើយពីអ្វីដែលគេមិនពេញចិត្ត។ ម្យ៉ាងទៀត​គេក៏​មិនចង់ធ្វើ​ជា​បន្ទុក​ដល់អ្នកដែរ។ នេះមិនមែន​មានន័យ​ថា​អ្នក​នឹង​រួចខ្លួន​បើអ្នក​បានធ្វើឲ្យកើត​មាន​កំហុស​ចំពោះ​ក្រុមអតិថិជន​ប្រភេទ​នេះទេតែ​វា​ជាទំនួលខុសត្រូវ​របស់អ្នក​ក្នុងការ​រកឲ្យ​ឃើញពី​ឫសគល់នៃបញ្ហា។

២. អតិថិជនដែលពូកែនិយាយ               ៖ អតិថិជនក្រុមនេះនឹងប្រាប់អ្នកមិនឲ្យសល់ឡើយ​ពីអ្វី​ដែល​គេ​មិនពេញចិត្ត។ ប៉ុន្តែ​ពួកគេ​អាច​នឹង​ធ្វើឲ្យ​ប៉ះ​ពាល់​ផ្លូវចិត្តនិងអារម្មណ៍​របស់អ្នក​និងក្រុមរបស់អ្នក​ជាខ្លាំងដែលនៅទី​នេះ​ហើយ​គឺទាមទារ​ឲ្យ​មានការអត់ធ្មត់​ខ្លាំង​បំផុត។ អ្នក​ត្រូវ​តប​ប្រតិកម្ម​ប្រកប​ដោយ​ក្រម​សីលធម៌បំផុត​ទៅកាន់​ពួកគេ។ អ្នកមិន​ត្រូវ​ភ្លេចសម្តែងកិរិយា​គោរព​ចំពោះពួកគេ​ឡើយ។

៣. អតិថិជន​បែប​ High Roller         គឺជា​អតិថិជន​ដែល​ចំណាយ​ប្រាក់​យ៉ាង​ច្រើន​មក​កាន់​ក្រុមហ៊ុន​កាត​ VIP ជា​ដើម​ហើយ​ថែមទាំង​ភ្ជាប់​មកជាមួយដំណើរ​ការ​ប្រសើរ​ជាងមុន​នោះ​នាំ​ឲ្យពួកគេក៏មាន​ការ​ពេញ​ចិត្តហើយ។

៤. អតិថិជន​ដែល​មានភាព​សាំញ៉ាំ   ៖ អ្នក​ប្រហែល​ជា​មានការពិបាកក្នុង​ការ​ផ្គាប់​ចិត្ត​អតិថិជន​ប្រភេទ​នេះ​។ ពួកគេ​តែង​តែ​ទាក់ទង​មកអ្នក​គ្រប់​ពេលដែល​គេ​ចង់។ ការ​អត់ធ្មត់​ចំពោះ​អតិថិជន​ប្រភេទ​នេះ​គឺ​កាន់​តែ​ត្រូ​វទាម​ទារ​ជាង​អតិថិជនដែល​ពូកែ​និយាយទៅទៀត។ ពួកគេ​នឹង​មិន​បណ្តោយ​ឲ្យ​ខ្លួនគេ​ត្រូវ​ខាត​ប្រយោជន៍ឡើយ។

៥. អតិថិជន​ដែល​ពិបាក​ផ្គាប់         ៖ អតិថិជន​ប្រភេទ​នេះ​គឺ​តែងតែ​មិនពេញ​ចិត្ត​ចំពោះ​អ្វីគ្រប់​យ៉ាង។ ពួកគេ​អាចថា​ជា​មនុស្ស​រំខាន​ដែរ​ព្រោះ​ថា​ជួនកាល​គេ​មិន​បានទាមទារ​ការ​ទទួល​ខុសត្រូវ​ឡើយ​តែ​គេ​បែរ​ជា​ចង់​បាន​នូវអ្វី​ដែលគេ​មិនគួរ​បានទៅវិញ។