spot_img
spot_img
Homeធុរកិច្ចប្រភពដើមទុនដែលអ្នកចង់ចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មដំបូង គួរតែដឹង!

ប្រភពដើមទុនដែលអ្នកចង់ចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មដំបូង គួរតែដឹង!

-

នៅពេលគិតអំពីការចង់ចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួន បញ្ហាប្រឈមដ៏ធំបំផុតមួយ គឺការខ្វះដើមទុន ហើយមិនដឹងថាស្វែងរកដើមទុនមកពីណាដើម្បីចាប់ផ្តើម។ ដូច្នេះនៅក្នុងអត្ថបទមួយនេះ នឹងបង្ហាញពីប្រភពដើមទុនមួយចំនួនដែលអ្នកអាចស្វែងរកដើមទុនដើម្បីចាប់ផ្ដើមគម្រោងអាជីវកម្មរបស់អ្នកបាន។

1. ការវិនិយោគផ្ទាល់ខ្លួន

នៅពេលដែលចាប់ផ្តើមអាជីវកម្ម ទុនវិនិយោគដំបូងបំផុត គឺជាទុនផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក ទាំងសាច់ប្រាក់សុទ្ធ ឬទ្រព្យសម្បត្តិនានារបស់អ្នក។ លើសពីនេះ អ្នកក៏អាចបង្កើតលំហូរសាច់ប្រាក់ផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីធ្វើជាដើមទុនផងដែរ ដូចជាលក់សេវាកម្មផ្ទាល់ខ្លួនទៅកាន់អ្នកដទៃ មានន័យថា រាល់ចំណេះជំនាញដែលអ្នកមានស្រាប់ គឺអ្នកអាចប្រើការបានក្នុងការបង្កើតលុយ។ ឧទាហរណ៍៖ អ្នកមានជំនាញផ្នែកទីផ្សារ ដូច្នេះអ្នកអាចលក់សេវាកម្មប្រឹក្សាយោបល់ទៅកាន់ម្ចាស់អាជីវកម្មផ្សេងៗលើការធ្វើទីផ្សារជាដើម។

2. មិត្តភក្តិ និងក្រុមគ្រួសារ

អ្នកអាចបង្ហាញពីគំនិតអាជីវកម្មរបស់អ្នកទៅកាន់មិត្តភក្តិ និងក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នក ដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឱ្យពួកគេមានចំណាប់អារម្មណ៍ និងជឿជាក់លើអ្នក បន្ទាប់មកពួកគេច្បាស់ជាសម្រេចចិត្តដាក់វិនិយោគជាមួយនឹងអ្នកមិនខាន។ សូមបញ្ជាក់ផងដែរថា អ្នកខ្លួនឯងក៏ត្រូវប្រាកដក្នុងចិត្តផងដែរក្នុងការចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មមួយនេះ ដើម្បីចៀសវាងក្នុងការចាប់ផ្ដើមទាំងគ្មានភាពជឿជាក់លើខ្លួនឯង និងគ្មានភាពច្បាស់លាស់ជាដើម។ ធ្វើបែបនេះ ទើបអាចមានភាគរយច្រើនក្នុងការចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មបានរលូន និងមិនធ្វើឱ្យទំនាក់ទំនងរវាងអ្នកជាមួយនឹងមិត្តភក្តិ ឬក្រុមគ្រួសារមានភាពមិនល្អ និងមិនទុកចិត្តគ្នា។

3. ប្រាក់កម្ចីធនាគារ

ប្រសិនបើអ្នកមានបំណងចង់ចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មខ្នាតតូច ឬមធ្យម ជម្រើសដ៏ល្អ គឺអ្នកអាចធ្វើការខ្ចីប្រាក់ពីធនាគារ ដើម្បីធ្វើជាដើមទុនក្នុងការចាប់ផ្ដើមបាន។ ប៉ុន្តែក្នុងចំណុចនេះ ទាមទារឱ្យអ្នកមានផែនការអាជីវកម្មមួយដ៏រឹងមាំ និងអ្នកខ្លួនឯងត្រូវតែប្រាកដថា អ្នកអាចមានលទ្ធភាពក្នុងការបង្វិលប្រាក់សំណងវិញជាមួយនឹងធនាគារ។ បន្ថែមពីនេះ អ្នកក៏ត្រូវជ្រើសរើសធនាគារណាដែលផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ល្អសម្រាប់ការខ្ចីរបស់អ្នកក្នុងការចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មផងដែរ។

4. អ្នកវិនិយោគទុន

អ្នកអាចធ្វើគំរូអាជីវកម្មមួយដ៏ល្អសម្រាប់ការធ្វើអាជីវកម្មរបស់អ្នក ដើម្បីបង្ហាញទៅកាន់វិនិយោគិនណាម្នាក់ឬច្រើននាក់ ដោយធ្វើយ៉ាងណាឱ្យពួកគេបានមើលឃើញពីសក្ដានុពលក្នុងគំរូអាជីវកម្មរបស់អ្នក បន្ទាប់មកពួកគេនឹងចាប់ផ្ដើមដាក់វិនិយោគទុនជាមួយនឹងអ្នកមិនខាន។

5. ភាពជាដៃគូ

ភាពជាដៃគូ សំដៅលើបុគ្គលពីរនាក់ដែលប្រមូលផ្តុំធនធានគ្នា ឬចូលហ៊ុនគ្នាដើម្បីប្រើប្រាស់ក្នុងការផ្តល់ដើមទុនដល់គំនិតអាជីវកម្មរបស់ពួកគេ។ ប៉ុន្តែនៅពេលចាប់ដៃគូគ្នាក្នុងការរកស៊ី ក៏ទាមទារឱ្យមានភាពជឿជាក់លើគ្នា និងមានការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងគ្នាឱ្យបានត្រឹមត្រូវផងដែរ ដើម្បីចៀសវាងថ្ងៃក្រោយមានបញ្ហាជម្លោះគ្នាលើការបែងចែកប្រាក់ចំណេញ និងបញ្ហាផ្សេងៗទៀត។

 6. ដាក់សំណើរសុំជំនួយសម្រាប់អាជីវកម្មខ្នាតតូច

សំដៅលើ ការដាក់សំណើរសុំដើមទុនវិនិយោគ ប្រាក់កម្ចី ដោយទទួលបានការប្រាក់ទាប និងជំនួយឥតសំណង ពីរដ្ឋាភិបាលឬកន្លែងណាដែលផ្ដល់ជូនបែបនេះដល់អ្នកក្នុងការចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មខ្នាតតូចបាន។

Sann Thaven
Sann Thavenhttp://www.kumnit.com
គឺជាអ្នកបង្កើតគំនិត និងសរសេរមាតិកា ពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើអាជីវកម្ម ភាពជាអ្នកដឹកនាំ សេវាកម្មអតិថិជន ទីផ្សារ ការលក់ និងអាជីពការងារ។ កញ្ញាគឺជានិស្សិតថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មអន្តជាតិ។ ចំណង់ចំណូលចិត្ត គឺរៀនអ្វីថ្មីៗ និងចូលរួមកិច្ចការងារសង្គម។

រៀនពីអ្វីថ្មីៗ

spot_img

អត្ថបទថ្មិៗ