spot_img
spot_img
Homeយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារយុទ្ធសាស្រ្តកំណត់តម្លៃ ដែលម្ចាស់អាជីវកម្មគួរដឹង

យុទ្ធសាស្រ្តកំណត់តម្លៃ ដែលម្ចាស់អាជីវកម្មគួរដឹង

-

ផលវិបាករបស់ម្ចាស់អាជីវកម្ម ជាពិសេសម្ចាស់អាជីវកម្មថ្មីថ្មោង ភាគច្រើនគឺមិនដឹងថា គួរកំណត់តម្លៃទីផ្សារផលិតផលរបស់ខ្លួនបែបណាទើបល្អ និងអាចទាក់ទាញអតិថិជន? ហើយកាន់តែមិនដឹងថា តើគួរកំណត់តម្លៃបែបណាទើបមានភាពត្រឹមត្រូវ?

ហេតុដូចនេះ ដើម្បីជាជំនួយដល់ម្ចាស់អាជីវកម្មក្នុងការកំណត់តម្លៃទីផ្សារលើផលិតផលរបស់ខ្លួនឱ្យបានល្អ ម្ចាស់អាជីវកម្មគួរតែដឹង និងឈ្វេងយល់អំពីដំណាក់កាលកំណត់តម្លៃដូចខាងក្រោម៖

1. ធ្វើការស្រាវជ្រាវទីផ្សារ

មធ្យោបាយដ៏ល្អបំផុតដើម្បីកំណត់តម្លៃ គឺធ្វើការស្រាវជ្រាវទីផ្សារ ដោយយកគំរូទីផ្សារគោលដៅរបស់អ្នក តាមរយៈសង្កេតមើល ថាតើទីផ្សារគោលដៅ ដែលមានអតិថិជនសក្ដានុពលរបស់អ្នកនោះ ភាគច្រើនពួកគេចំណាយលើអ្វីសម្រាប់សេវាកម្ម ឬផលិតផលរបស់អ្នក? ម្យ៉ាងទៀត តើពួកគេចំណាយលើអ្វីចំពោះផលិតផលសេវាកម្មដែលស្រដៀងនឹងអ្នក? បន្ទាប់មក ចាប់ផ្ដើមឈ្វេងយល់ថា តើតម្លៃអ្វីដែលអ្នកកំពុងនាំយកពីអតិថិជនសក្ដានុពលរបស់អ្នក? ហើយត្រូវព្យាយាមឈ្វេងយល់ ដើម្បីស្វែងរកចម្លើយ និងយល់អ្វីដែលមានប្រសិទ្ធភាពបំផុត ដោយមានការសាកល្បងគំនិតដ៏ល្អបំផុតដែលអ្នកមានក្នុងការកំណត់តម្លៃ។

2. សង្កេតមើលដៃគូប្រកួតប្រជែងរបស់អ្នក

ការសង្កេតមើលដៃគូប្រកួតប្រជែងរបស់អ្នក គឺដើម្បីអាចដឹងថា តើពួកគេកំពុងកំណត់តម្លៃផលិតផល ឬសេវាកម្មរបស់ពួកគេបែបណា? បន្ទាប់មកសង្កេតមើលអំពីប្រាក់ចំណេញផ្ទាល់ខ្លួន ហើយប្រៀបធៀបនឹងតម្លៃដែលដៃគូប្រជែងរបស់អ្នកបានកំណត់។ ធ្វើបែបនេះ ដើម្បីដឹងថា តើគួរកំណត់តម្លៃឱយដូចគូប្រជែងរបស់អ្នក ឬមិនគួរ? ហើយបើកំណត់តម្លៃដូច តើអ្នកទទួលបានផលចំណេញកម្រិតណា? ហើយបើមិនកំណត់ដូច តើអ្នកទទួលបានផលចំណេញកម្រិតណា?

ចូរប្រៀបធៀប ហើយគិតពិចារណាឱ្យបានល្អិតល្អន់ និងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាឱ្យការកំណត់តម្លៃរបស់ខ្លួនមានភាពល្អ និងអាចបត់បែនតាមវេលាបាន។

3. នាំមុខជាមួយនឹងគុណតម្លៃផ្អែកលើតម្លៃផលិតផល

ដើម្បីធ្វើឱ្យមានភាពនាំមុខគេចំពោះអាជីវកម្មរបស់អ្នក គឺអ្នកត្រូវតែធ្វើឱ្យមានភាពនាំមុខជាមួយនឹងការកំណត់តម្លៃដែលពោរពេញដោយគុណតម្លៃខ្ពស់ លើសពីគុណប្រយោជន៍ដែលផលិតផលរបស់អ្នកមាន។ ធ្វើបែបនេះ ទើបធ្វើឱ្យអាជីវកម្មរបស់អ្នកកាន់តែមានភាពរីកចម្រើនក្នុងការរយៈពេលវែង។ ឧទាហរណ៍ ផលិតផលរបស់អ្នកមានសារៈប្រយោជន៍ជាច្រើន ប៉ុន្តែអ្នកក៏បានកំណត់តម្លៃមួយដែលធ្វើឱ្យអតិថិជនកាន់តែមានភាពភាពចិត្ត តាមរយៈកំណត់តម្លៃជាមួយនឹងគុណតម្លៃ ដូចជាតម្លៃដែលមានស្ដង់ដារ តម្លៃដែលមានការប្រម៉ូសិនច្បាស់លាស់ តម្លៃដែលធ្វើឱ្យអតិថិជនហ៊ានចំណាយ តម្លៃដែលអតិថិជនគិតថាសមរម្យ តម្លៃដែលសាកសមនឹងគុណភាពផលិតផល និងផ្សេងៗទៀត។

បន្ថែមពីរបៀបកំណត់តម្លៃខាងលើម្ចាស់អាជីវកម្ម ក៏ត្រូវឈ្វេងយល់ពីយុទ្ធសាស្រ្តកំណត់តម្លៃខាងក្រោមផងដែរ រួមមាន៖

1. ការក្លែងបន្លំតម្លៃ (Price skimming)

យុទ្ធសាស្រ្តនេះ គឺពាក់ព័ន្ធនឹងការកំណត់តម្លៃខ្ពស់នៅពេលដែលផលិតផលមួយត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយបន្ទាប់មកបន្ទាបតម្លៃបន្តិចម្តងៗនៅពេលដៃគូប្រកួតប្រជែងកាន់តែមានច្រើនចូលក្នុងទីផ្សារ។ ហើយប្រភេទនៃការកំណត់តម្លៃនេះ គឺល្អសម្រាប់អាជីវកម្មដែលកំពុងចូលទៅក្នុងទីផ្សារកំពុងរីកចម្រើន។

2. តម្លៃនៃការជ្រៀតចូលទីផ្សារ

ការកំណត់តម្លៃសម្រាប់ការជ្រៀតចូលទីផ្សារ ជាការដាក់តម្លៃពីទាបទៅខ្ពស់ មានន័យថា កំណត់តម្លៃទាបដើម្បីធ្វើឱ្យមនុស្សបានស្គាល់ និងអាចកាត់បន្ថយគូប្រជែង ព្រមទាំងអាចបង្កើតភាពទុកចិត្តដល់អតិថិជនបានច្រើន បន្ទាប់មកអ្នកអាចដំឡើងតម្លៃ។

3. តម្លៃពិសេស (Premium pricing)

យុទ្ធសាស្ត្រនេះ គឺសម្រាប់អាជីវកម្មដែលបង្កើតផលិតផលដែលមានគុណភាពខ្ពស់ និងធ្វើទីផ្សារសម្រាប់បុគ្គលដែលមានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់ ដោយអាចធ្វើឱ្យអតិថិជនចាត់ទុកថាផលិតផលរបស់អ្នកមានតម្លៃខ្ពស់ ហ៊ានពួកគេហ៊ានចំណាយ ទោះបីជាស្ថិតនៅ។

4. តម្លៃសេដ្ឋកិច្ច

យុទ្ធសាស្ត្រកំណត់តម្លៃសេដ្ឋកិច្ច គឺពាក់ព័ន្ធនឹងការកំណត់គោលដៅអតិថិជនដែលចង់សន្សំប្រាក់ឱ្យបានច្រើនតាមដែលអាចធ្វើទៅបានលើអ្វីដែលល្អ ឬសេវាកម្មដែលពួកគេកំពុងទិញ។ ឧទាហរណ៍នៃគំរូតម្លៃសេដ្ឋកិច្ច ដូចជា Walmart និង Costco។

5. តម្លៃកញ្ចប់

នៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនផ្គូផ្គងផលិតផលជាច្រើនជាមួយគ្នា ហើយលក់វាក្នុងតម្លៃតិចជាងផលិតផលនីមួយៗ វាត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាកញ្ចប់តម្លៃ។

6. គុណតម្លៃផ្អែកលើតម្លៃ (Value-based pricing)

យុទ្ធសាស្រ្តនេះ ក្រុមហ៊ុនមួយផ្អែកលើតម្លៃរបស់វាទៅលើចំនួនដែលអតិថិជនជឿថាផលិតផលនោះមានតម្លៃ។ គំរូតម្លៃនេះ គឺល្អបំផុតសម្រាប់ពាណិជ្ជករដែលផ្តល់ជូននូវផលិតផលតែមួយគត់ ជាជាងទំនិញ។

7. តម្លៃថាមវន្ត (Dynamic pricing)

យុទ្ធសាស្រ្តនេះ អនុញ្ញាតឱ្យអ្នកអាចផ្លាស់ប្តូរតម្លៃនៃទំនិញរបស់អ្នកដោយផ្អែកលើតម្រូវការទីផ្សារនៅពេលណាមួយ។ ការកើនឡើងតម្លៃរបស់ Uber គឺជាឧទាហរណ៍ដ៏អស្ចារ្យនៃការកំណត់តម្លៃថាមវន្ត។

Sann Thaven
Sann Thavenhttp://www.kumnit.com
គឺជាអ្នកបង្កើតគំនិត និងសរសេរមាតិកា ពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើអាជីវកម្ម ភាពជាអ្នកដឹកនាំ សេវាកម្មអតិថិជន ទីផ្សារ ការលក់ និងអាជីពការងារ។ កញ្ញាគឺជានិស្សិតថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មអន្តជាតិ។ ចំណង់ចំណូលចិត្ត គឺរៀនអ្វីថ្មីៗ និងចូលរួមកិច្ចការងារសង្គម។

រៀនពីអ្វីថ្មីៗ

spot_img

អត្ថបទថ្មិៗ