spot_img
spot_img
Homeទូទៅរបៀបក្លាយជា Content Writer

របៀបក្លាយជា Content Writer

-

Content គឺជាស្តេច ពីព្រោះអ្នកនឹងជួបប្រទះច្រើននៅក្នុងសម័យឌីជីថលនេះ។ ការសរសេរខ្លឹមសារបង្ហោះ (Content Writing) គឺជាដំណើរការរៀបចំផែនការ ការបង្កើតនិងផ្សព្វផ្សាយខ្លឹមសារមាតិកាជាចម្បងសម្រាប់គោលបំណងទីផ្សារឌីជីថល។

ចំពោះបុគ្គលដែលបង្កើតមាតិកាឌីជីថលសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន គឺពិពណ៌នាពីផលិតផលឬសេវាកម្មដែលពួកគេកំពុងផ្តល់ជូន ហើយនេះហៅថា Content Writer។ Content Writer មានទំនួលខុសត្រូវក្នុងការបង្កើតខ្លឹមសារ បង្កើនប្រសិទ្ធភាពម៉ាស៊ីនស្វែងរក(SEO) ដែលបង្ហាញពីគំនិតនិងគោលដៅរបស់ក្រុមហ៊ុនឱ្យបានទៅដល់អតិថិជនគោលដៅ។

ការបង្កើតប្រភេទ Content ភាគច្រើន ជា៖

  • Blog Posts
  • មាតិកាគេហទំព័រ
  • Marketing Copy
  • ការ​សរសេរ​ដែល​មានគំនិត​ឆ្នៃ​ប្រឌិត
  • សរសេរពីការពិពណ៌នាអំពីអ្វីមួយ
  • អត្ថបទព័ត៌មាន
  • ស្គ្រីប
  • Copywriting

ជំនាញដែល Content Writer ចាំបាច់ត្រូវតែចេះ

បើយោងតាមគេហទំព័រ webdew.com បានឱ្យដឹងថា ដើម្បីក្លាយជា Content Writer ត្រូវតែសិក្សាឱ្យបានស៊ីជម្រៅលើជំនាញចំនួន 10 ខាងក្រោម រួមមាន៖

ទី1. ជំនាញបំផុសគំនិត (Brainstorming Skills)

សំដៅលើ ការចេះសិក្សាស្រាវជ្រាវឱ្យមានភាពស៊ីជម្រៅ ដើម្បីជាគន្លឹះក្នុងការស្វែងរកព័ត៌មានដែលមានតម្លៃបំផុតនៅលើប្រធានបទដែលអ្នកនឹងសរសេរ និងផ្ដល់ជាគំនិតបន្ថែមក្នុងបង្កើតមាតិកាឱ្យមានភាពទាក់ទាញ ព្រមទាំងផ្ដល់នូវទំនុកចិត្តកាន់តែខ្លាំងដល់អតិថិជន ឬអ្នកអាន។

ទី2. ចំណេះដឹងលើ SEO ល្អ

Content Writer ដ៏អស្ចារ្យ ត្រូវតែដឹងពីអ្វីៗទាំងអស់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹង SEO ដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឱ្យមាតិការបស់អ្នកស្ថិតនៅចំណុចកំពូលនៃនិន្នាការSEO។ ក្នុងចំណុចនេះ ក៏ទាមទារឱ្យអ្នក​ដឹងពីរបៀបប្រើពាក្យគន្លឹះប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងបង្កើតចំណងជើងនិងការពិពណ៌នាដែលងាយស្រួលប្រើ SEO ។

ទី3. ចេះសម្របខ្លួន

ការសរសេរទាមទារឱ្យមានការផ្ដោត និងបង្កើតខ្លឹមសារឱ្យមានភាពស៊ីចង្វាក់នឹងតម្រូវការរបស់អ្នកអាន ហើយពេលខ្លះបង្កើតខ្លឹមសារមិនត្រូវចិត្តនឹងអ្នកអាន ឬអ្នកពាក់ព័ន្ធឡើយ ដូច្នេះទាមទារឱ្យ Content Writer ចេះសម្របខ្លួន និងអភិវឌ្ឍន៍ស្ទាយនៃការសរសេរឱ្យកាន់តែល្អ។

ទី4. ជំនាញនៃការរៀបចំ

ការរៀបចំ មិនគ្រាន់តែមានន័យថាមានកន្លែងធ្វើការស្អាតនោះទេ ប៉ុន្តែចង់សំដៅបន្ថែមថា តើអ្នកមានទំនួលខុសត្រូវលើការងារដែលអ្នកត្រូវបានចាត់តាំងកម្រិតណា? ដូច្នេះអ្នកត្រូវរក្សាកំណត់ត្រានៅលើប្រតិទិននិងបំពេញតាមកាលកំណត់។ ការយឺតយ៉ាវក្នុងការបញ្ជូនកិច្ចការ មានផលប៉ះពាល់អាក្រក់ដល់អតិថិជននិងថៅកែរបស់អ្នក។ ផ្តល់អាទិភាពដល់ការងាររបស់អ្នក ដើម្បីឱ្យអ្នកសម្រេចបានការងារទាន់ពេលវេលាដោយគ្មានការរំខាន។ ជារួមមក Content Writer ត្រូវតែជាមនុស្សមានទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់ គោរពពេលវេលា និងធ្វើការងារបានល្អ។

ទី5. សមត្ថភាពដើម្បីបំពេញតាមកាលកំណត់

អ្នកត្រូវយល់ថា អតិថិជនរបស់អ្នកបានផ្តល់ពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ដល់អ្នកក្នុងការបំពេញការងារ ដូច្នេះប្រសិនបើអ្នកបានបញ្ជូនការងាររបស់អ្នកទាន់ពេលវេលា នោះជាការបង្ហាញពីវិជ្ជាជីវៈនិងភាពជឿជាក់ដ៏ល្អផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក ហើយអ្នកពាក់ព័ន្ធក៏ទុកចិត្តអ្នកកាន់តែខ្លាំង។ ការគ្រប់គ្រងពេលវេលា គឺជាការចាំបាច់ដើម្បីកំណត់ថា តើមានការងារប៉ុន្មានដែលអ្នកអាចធ្វើការនិងផ្តល់ឱ្យទាន់ពេលវេលាដោយមិនត្រូវបានច្រានចោល?

ទី6. មានការផ្ដោតខ្លាំង

ការសរសេរអត្ថបទទាមទារឱ្យមានការផ្តោតអារម្មណ៍ ដូច្នេះកំឡុងពេលធ្វើការសូមបំបាត់ការរំខានណាមួយ ហើយព្យាយាមផ្តោតលើកិច្ចការឱ្យបានល្អ។

ទី7. ជំនាញទំនាក់ទំនង

សំដៅលើការទំនាក់ទំនងជាមួយអតិថិជនឬអ្នកពាក់ព័ន្ធ ដើម្បីជៀសវាងការភ័ន្តច្រឡំនានា។ ប្រសិនបើអ្នកមានការសង្ស័យទាក់ទងនឹងគម្រោងនៃការសរសេរណាមួយ សូមប្រាប់អតិថិជនរបស់អ្នក ឬអ្នកពាក់ព័ន្ធអំពីវាហើយសួរពួកគេបញ្ជាក់។ ការសរសេរពាក់ព័ន្ធនឹងដំណើរការទំនាក់ទំនងជាច្រើន ដើម្បីធ្វើឱ្យការសរសេរមានភាពល្អ និងត្រូវនឹងគោលដៅដែលអ្នកពាក់ព័ន្ធចង់បាន ជាពិសេសអតិថិជនរបស់អ្នកចង់បាន។

ត្រូវប្រាកដថាអ្នកមិនមានកំហុសឆ្គង ហើយទាក់ទងជាមួយអតិថិជនរបស់អ្នក ឬអ្នកពាក់ព័ន្ធប្រសិនបើបញ្ហានៅតែកើតមាន។ ខណៈពេលកំពុងសរសេរទៅកាន់អតិថិជនរបស់អ្នកឬទៅកាន់អ្នកពាក់ព័ន្ធ សូមពិចារណាថាវាជាការទំនាក់ទំនងផ្លូវការនិងពិនិត្យសាររបស់អ្នកជាមុន។

ទី8. ការផ្តល់មាតិកាដែលមានគុណភាព

ត្រូវតែផ្ដល់នូវការសរសេរដ៏ល្អបំផុតរបស់អ្នក និងផ្តល់នូវមាតិកាដែលមានគុណភាពនិងពិសេសលើសពីនេះ ត្រូវធានាថាអត្ថបទរបស់អ្នកត្រឹមត្រូវតាមវេយ្យាករណ៍ និងមានការចូលរួមគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទាក់ទាញមហាជន។

ទី9. កែសម្រួល

សំដៅលើ ការត្រួតពិនិត្យ និងកែសម្រួលម្ដងហើយម្ដងទៀត រហូតអ្នកប្រាកដចិត្តថា ការសរសេររបស់អ្នកមានភាពត្រឹមត្រូវបាន 100%។

ទី10. ប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធសង្គម

ប្រព័ន្ធសង្គម គឺមានឧបករណ៍ជាច្រើនសម្រាប់ជួបមនុស្ស។ ម្ចាស់អាជីវកម្មភាគច្រើនចាត់ទុកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមជាទីផ្សារទាំងមូល។ ពួកគេភាគច្រើនចំណាយប្រាក់យ៉ាងច្រើនក្នុងការផ្សព្វផ្សាយផលិតផលរបស់ពួកគេដោយប្រើទីផ្សារប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមជាចម្បង ពីព្រោះវាជាវិធីដ៏ល្អមួយដើម្បីបង្កើតការនិយាយពីមាត់មួយទៅមាត់មួយរបស់អតិថិជន។

ជារួមមកក្នុងនាមជា Content Writer ត្រូវតែចេះប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធសង្គម ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយឱ្យកាន់តែមានភាពល្បីល្បាញ និងមានអ្នកចូលរួមច្រើននៅក្នុងមាតិការបស់អ្នក ដូច្នេះអ្នកត្រូវពូកែបង្កើតទំនាក់ទំនងជាមួយមនុស្សទាំងក្រៅនិងក្រៅអ៊ីនធឺណេត។

Sann Thaven
Sann Thavenhttp://www.kumnit.com
គឺជាអ្នកបង្កើតគំនិត និងសរសេរមាតិកា ពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើអាជីវកម្ម ភាពជាអ្នកដឹកនាំ សេវាកម្មអតិថិជន ទីផ្សារ ការលក់ និងអាជីពការងារ។ កញ្ញាគឺជានិស្សិតថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មអន្តជាតិ។ ចំណង់ចំណូលចិត្ត គឺរៀនអ្វីថ្មីៗ និងចូលរួមកិច្ចការងារសង្គម។

រៀនពីអ្វីថ្មីៗ

spot_img

អត្ថបទថ្មិៗ