រីករាយជាមួយច្បាប់ទំនាញរបស់លោក ញូតុន (Newton)

1509
លោក ញូតុន (newton)
លោក ញូតុន (newton)

មិត្ត​​អ្នកអាន​ខ្លះ​ប្រហែល​ជាធ្លាប់​លឺពាក្យ​សោ្លក​មួយ​របស់​អ្នកប្រាជ្ញ ​អាំងស្តាញ (Einstein) ដែល​ប្រែជា​ភាសាខ្មែរថា

«ច្បាប់ទំនាញ​មិនអាចពន្យល់​ពីការស្រលាញ់គ្នារវាងមនុស្ស ២នាក់។» ជាការពិតណាស់ ច្បាប់ (សូមមើ

​លរូបខាង​ក្រោម) នេះ​ប្រហែលជាមិនអាចពន្យល់ពីមូល​ហេតុ​បានមែនតែ​ វាអាចពន្យល់ ខ្លះ​ដែរ ដូចនេសូម​រីករាយ

និង ជួយគ្នា​វិភាគមើល​តើច្បាប់​នេះត្រូវការអ្វី​ដើម្បីបំពេញ​ចន្លោះខ្វះខា​តក្នុងការពន្យល់​ស្នេហា។

 

ច្បាប់ញូតុន និង ស្នេហា
ច្បាប់ញូតុន និង ស្នេហា

 

រូបភាពជំនួយដកស្រង់ពី

http://www.aboutfacesentertainers.com/images/caricature/artists/hughes_a/hughes_a_einstein.jpg

http://www.stocklobster.net/1086vign2.jpg

សូមអរគុណ ប្អូន ទេព សុវិចិត្រ ដែលបានផ្ទុករូបមន្តនេះឡើងជាបុព្វហេតុនៃ​រូបនេះ !