វេទមន្ត​គណិត​៖ ទាយ​ចំនួន​បង​ប្អូន​តាម​គណិត​វិទ្យា

1209

ថ្ងៃ​នេះ ខ្ញុំ​សូមណែនាំពី​វិធីងាយ​ស្រួល​មួយ​ដោយ​ប្រើប្រាស់​វេទមន្ត​គណិត​វិទ្យា​ដើម្បីទាយ​ចំនួន​បង​ប្អូនប្រុស​ស្រី។ វិធី​នេះខ្ញុំ​បាន​ប្រើប្រាស់​ កាល​ពី​​ខ្ញុំ​រៀន​ថ្នាក់​ទី​១២ ហើយ​ក៏​បាន​យក​មក​លេង​ពេល​សាលា​ខ្ញុំ​តាំង​ពិពណ៌​វិទ្យា​សាស្រ្ត​ផង​ដែរ គឺ​ថា​សប្បាយ​លេង​ណាស់ ម្នាក់​ៗ​គេ​ឆ្ងល់​គ្រប់ៗ​គ្នា​ ហើយ​ពេល​នោះ គឺមិន​មាន​នរណា​បំបែក​ក្បួន​គ្រូទាយ​បាន​ទេ។ ថ្ងៃ​នេះ​ខ្ញុំ​សូម​ប្រាប់​ពី​ជំហ៊ាន​ និង​ការបំបែក​ក្បួន​គ្រូទាយ​នេះ​ ជូ​ន​ទាំង​អស់​គ្នា​ជា​ការ​កម្សាន្ត:)។

ជំហ៊ាន​ទី១៖ យក​ចំនួន​បងប្អូន​ប្រុស​របស់​អ្នក គុណនឹង ២

ជំហ៊ាន​ទី២៖ បន្ទាប់​មក​យកបូក​នឹង​ ៥

ជំហ៊ាន​ទី៣៖ បន្ទាប់​មក​ទៀតយកគុណនឹង​ ៥

ជំហ៊ាន​ទី៤៖ បន្ទាប់​មក​ទៀតយក​បូក​នឹង​ ចំនួន​បង​ប្អូន​ស្រី​របស់​អ្នក

ជំហ៊ាន​ទី៥៖ រូច​ហើយយកគុណ​នឹង​ ១០

ពេល​នេះ​ដល់​ពេល​ដែល​ខ្ញុំ​សួរ​លទ្ធផល​ហើយ បើ​សិន​ជា​អ្នក​ឆ្លើយ​ថា ៤៦០ នោះ ខ្ញុំ​នឹង​ឆ្លើយ​ភ្លាម​ថា​អ្នក​មាន​បង​ប្អូន​ប្រុស​ ២​និង​ស្រី​ ១។ ពេល​នេះ​សាក​ផ្ទៀង​ផ្ទាត់​សាក​មើល!

២*២=៤+៥=៩*៥=៤៥+១=៤៦*១០=៤៦០

ដើម្បី​ដឹង​ថាមាន​បង​ប្អូន​ប្រុស​ស្រី​ចំនួន​ប៉ុន្មាន គឺយើង​យក​លទ្ធផល​ដែល​ទទួល​បាន​ដក នឹង​២៥០

៤៦០-២៥០=២១០ ដូច្នេះខ្ទង់​ទី១​ ជាចំនួន​បងប្អូន​ប្រុស និង​ខ្ទង់​ទី​២ជា​ចំនួន​បង​ប្អូន​ស្រី

ពេល​នេះ​ដល់​ពេល​ដែលយើង​បំបែក​ក្បួន​ម្តងហើយ! ហេតុ​បាន​ជាយើង​ដឹង​ថា​ត្រូវ​ដកនឹង​២៥០ ដើម្បី​ឃើញចម្លើយ​នោះ។ តាម​ពិត​គឺ​យើង​ដោះ​ស្រាយ​តាមពិជគណិត​តែ​ប៉ុណ្ណោះ៖

តាង​ ចំនួនបងប្អូន​ប្រុស​នឹង A ហើយ​ចំនួន​បង​ស្រី​នឹង​ B និង​លទ្ធផល​ចុង​ក្រោយ​ដែល​ទទួល​បាន​នឹង​ C

A*២=២A

A+៥=២A+៥

(២A+៥)*៥=១០A+២៥

១០A+២៥+A=១០A+២៥+B

(១០ក+២៥+ខ)*១០=១០០A+២៥០+១០B

១០០A+២៥០+១០B=C

១០០A+១០B=C-២៥០

ឃើញទេមូល​ហេតុដែលយើង​ដក​នឹង​ ២៥០​គឺ​ដោយ​សារ​តែ​សមី​ការ​នេះ​ឯង។

សង្ឃឹម​ថា​អ្នក​នឹង​បាន​សប្បាយ​ដោយប្រើ​វិធីទស្សទាយចំនួន​បងប្អូន​ លេង​ជាមួយ​មិត្ត​ភក្តិ និង​បង​ប្អូន។:D