ស្វែងយល់ការពិត ១០ យ៉ាងអំពីអុកស៊ីសែន

996
អុកស៊ីសែនរាវ

១ សត្វ​ និង រុក្ខជាតិ ត្រូវការ​អុកស៊ីសែន​សម្រាប់​ការ​ដក​ដង្ហើម​ចេញចូល ។

២ ឧស្ម័ន​អុកស៊ីសែល​គ្មានពណ៌ ក្លិន និង រសជាតិ​ឡើយ ។

៣ អុកស៊ីសែន​ក្នុងសភាព​រាវ និង រឹង មានពណ៌ខៀវខ្ចី ។

៤ អុកស៊ីសែន​គឺជា​អលោហៈ ។

៥ ឧស្ម័នអុកស៊ីសែន​ជាទូទៅ​ជា​អង្គធាតុ​ឌីវ៉ាឡង់​ (O2) ហើយ​អូហ្សូន (O3) ជា​ទម្រង់​មួយ​ផ្សេង​ទៀត​នៃអុកស៊ីសែន​សុទ្ធ ។

៦ អុកស៊ីសែន​ជំរុញ​ការ​ឆេះ (ភ្លើង) ។

៧ ប្រហែល​ ២/៣ នៃ​ទម្ងន់​របស់​រាងកាយ​មនុស្ស​គឺជា​អុកស៊ីសែន ។

៨​ អុកស៊ីសែន​កក​នៅ​សីតុណ្ហភាព -២២២,៦៥ អង្សាសេ ។

៩ គេ​អាច​ទាញយក​អុកស៊ីសែនរាវ​ពីខ្យល់ធម្មជាតិ ។

១០​ អុកស៊ីសែន​ជាសារធាតុ​ដែល​សំបូរ​ជាងគេ​លំដាប់​លេខ ៣ នៅក្នុង​ចក្រវាឡ​បន្ទាប់ពី​ធាតុ អ៊ីដ្រូសែន និង ហេល្យូម ។