spot_img
spot_img
Homeអនុវត្តន៍ហេតុអ្វីបានជាមនុស្សត្រូវមានទាំង Hard Skills និង Soft Skills?

ហេតុអ្វីបានជាមនុស្សត្រូវមានទាំង Hard Skills និង Soft Skills?

-

ជំនាញរឹង (Hard Skills) និងជំនាញទន់ (Soft Skills) សុទ្ធតែជាជំនាញដែលមនុស្សត្រូវការទាំងពីរ ដោយមិនអាចខ្វះជំនាញណាមួយបានឡើយ ឬមិនអាចមានតែជំនាញរឹង ហើយគ្មានជំនាញទន់ ឬមានតែជំនាញទន់ តែគ្មានជំនាញរឹងបានឡើយ។ ដូច្នេះសំណួរចោទឡើងថា ហេតុអ្វីមនុស្សត្រូវតែមានជំនាញទាំងពីរនេះ?

ដើម្បីឈ្វេងយល់កាន់តែច្បាស់ថា ជំនាញទាំងពីរនេះមានភាពពាក់ព័ន្ធគ្នាដូចម្ដេច យើងអាចឈ្វេងយល់អំពីជំនាញនីមួយៗជាមុនសិន។

ជំនាញរឹង (Hard Skills)

ជំនាញរឹង ជាចំណេះដឹងបច្ចេកទេស ឬការបណ្តុះបណ្តាលដែលអ្នកបានទទួលតាមរយៈបទពិសោធន៍ជីវិតណាមួយ រួមទាំងក្នុងអាជីព ឬការអប់រំរបស់អ្នកនៅក្នុងសាលា។

ជំនាញរឹង រួមមាន៖

 • ជំនាញភាសាបរទេស
 • សញ្ញាបត្រ ឬវិញ្ញាបនបត្រ
 • ការសរសេរកម្មវិធីកុំព្យូទ័រ
 • ជំនាញ IT
 • គណនេយ្យករ
 • ការគ្រប់គ្រងយុទ្ធនាការទីផ្សារ
 • ការវិភាគហានិភ័យ
 • និងមានជាច្រើនទៀត។

ជំនាញទន់ (Soft Skills)

ជំនាញទន់ ជាទម្លាប់ និងលក្ខណៈផ្ទាល់ខ្លួន ដែលកំណត់ពីរបៀបដែលអ្នកធ្វើការ ដោយខ្លួនឯង និងជាមួយអ្នកដទៃ។

ជំនាញទន់ រួមមាន៖

 • ជំនាញទំនាក់ទំនង
 • ភាពបត់បែន
 • ភាពជាអ្នកដឹកនាំ
 • ការលើកទឹកចិត្ត
 • ការអត់ធ្មត់
 • ការបញ្ចុះបញ្ចូល
 • ការងារជាក្រុម
 • ចេះបើកចិត្ត
 • ភាពច្នៃប្រឌិត
 • ការចេះយល់ចិត្តមនុស្សជុំវិញ
 • សមត្ថភាពដោះស្រាយបញ្ហា
 • ក្រមសីលធម៌ការងារ
 • ការគ្រប់គ្រង​ពេលវេលា
 • និងមានជាច្រើនទៀត។

ប្រសិនបើមនុស្សមានមួយជំនាញ ខ្វះមួយជំនាញ តើមានអ្វីកើតឡើង?

 • ក្នុងករណីថា មនុស្សមានតែជំនាញរឹង តែគ្មានជំនាញទន់ ៖ មនុស្សនោះនឹងមានជំនាញឯកទេសមួយដ៏ខ្លាំងក្លា ប៉ុន្តែខ្វះការធ្វើការជាក្រុម មិនចេះយល់ចិត្តមនុស្សជុំវិញ ហើយពិបាកធ្វើការជាមួយនឹងមិត្តរួមការងារ នោះបុគ្គលនោះគ្មានភាពរីកចម្រើនលឿនឡើយ។
 • ក្នុងករណីថា មនុស្សមានតែជំនាញទន់ តែគ្មានជំនាញរឹង ៖ មនុស្សនោះនឹងមានតែការចេះធ្វើការជាមួយអ្នកជុំវិញ ចេះក្រែងចិត្តនិងយល់ពីសុខទុក្ខអ្នកដទៃ ប៉ុន្តែគ្មានជំនាញគោលមួយច្បាស់លាស់ នោះបុគ្គលនោះ ក៏មានភាពរីកចម្រើនយឺតដែរ។

ហើយនេះ គ្រាន់តែជាការលើកឧទាហរណ៍បង្ហាញមួយផ្នែកតូចនោះទេ ដើម្បីជួយបង្ហាញឱ្យអ្នកបានឈ្វេងយល់ និងដឹងថា ជំនាញទាំងពីរនេះ សុទ្ធតែសំខាន់ ហើយមនុស្សចាំបាច់ត្រូវតែមានទាំងពីរ។

អត្ថប្រយោជន៍ នៅពេលមានជំនាញទាំងពីរនេះ

នៅពេលដែលមនុស្សមានទាំងជំនាញរឹង និងជំនាញទន់ ពួកគេនឹង៖

 • មានសមត្ថភាពកាន់តែរីកចម្រើនបានលឿន
 • មានផលិតភាពការការងារខ្ពស់
 • មានឱកាសនៃការជោគជ័យក្នុងជីវិត និងក្នុងការបំពេញការងារណាមួយបានឆាប់រហ័ស
 • អាចសម្រេចបានកិច្ចការងារសំខាន់ៗបានច្រើន
Sann Thaven
Sann Thavenhttp://www.kumnit.com
គឺជាអ្នកបង្កើតគំនិត និងសរសេរមាតិកា ពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើអាជីវកម្ម ភាពជាអ្នកដឹកនាំ សេវាកម្មអតិថិជន ទីផ្សារ ការលក់ និងអាជីពការងារ។ កញ្ញាគឺជានិស្សិតថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មអន្តជាតិ។ ចំណង់ចំណូលចិត្ត គឺរៀនអ្វីថ្មីៗ និងចូលរួមកិច្ចការងារសង្គម។

រៀនពីអ្វីថ្មីៗ

spot_img

អត្ថបទថ្មិៗ