ហេតុ​អ្វី​បាន​ជា​អ្នក​យំ​នៅ​ពេល​ហាន់​ខ្ទឹមបារាំង ?

1154

បើ​អ្នក​ធ្លាប់​ធ្វើ​ម្ហូប​នោះ​អ្នក​ប្រាកដ​ជា​ធ្លាប់​ជួប​បញ្ហារ​ក្រហាយ​ភ្នែក រឺ ស្រក់​ទឹកភ្នែក​នៅពេល​បក​សំបក រឺ ហាន់​ខ្ទឹមបារាំង ។ ខ្ទឹមបារាំង​ផ្សំ​ពី​កោសិកា​ជា​ច្រើន​ដែល​កោសិកា​ទាំងនោះ​បែងចែក​ដោយ​ភ្នាស​ជាពីរ​ផ្នែក ។ ផ្នែក​មួយ​នៃ​ភ្នាស​ផ្ទុក​អង់ស៊ីម​ ឯ​ផ្នែក​ម្ខាងទៀត​នៃ​ភ្នាស​ផ្ទុក​សារធាតុ​អាមីណូអាស៊ីត ។ អាមីណូអាស៊ីត  ស៊ុល​អុក​ស៊ីត​(Amino acid sulfoxides) បង្កើត​បាន​ជា​អាស៊ីតស៊ុលហ្វេនិក​(Sulfenic acids)​ ។នៅ​ពេល​ហាន់​ខ្ទឹមបារាំង​ អ្នក​បាន​បំបែក​កោសិកា​ដែល​ធ្វើ​អោយ​ខ្ទឹម​បារាំង​បញ្ជេញ​សារធាតុ​ដែល​ផ្ទុក​នៅខាង​ក្នុង​ចេញ​មកក្រៅ​ ។ អង់ស៊ីម​ដែល​កាល​ពី​មុន​នៅ​ដាច់​ដោយ​ឡែក​ ឥឡូវ​ត្រូវ​បាន​លាយ​ជាមួយ​ស៊ុលហ្វេរនិកអាស៊ីត​ បង្កើត​បាន​ជា​ប្រូ​ប៉ា​នេ​ទី​អុល ស៊ុលហ្វួអុកស៊ីត​(Propanethiol S-oxide)​ ​ដែល​ជា​ហ្គាស​ស្ពាន់​ធ័រ​ងាយ​ហើរ​ចូល​ទៅ​ក្នុង​ភ្នែក ។ ហ្គាស​ស្ពាន់ធ័រ​មាន​ប្រតិកម្ម​ជាមួយ​ទឹក​នៅ​ក្នុង​ភ្នែក​បង្កើត​បាន​ទៅ​ជា​អាស៊ីត​ស៊ុលហ្វួរិក​ ។ អាស៊ីតស៊ុលហ្វួរិក​ធ្វើ​អោយ​ភ្នែក​ក្រហាយ​ដែលជា​ហេតុ​ធ្វើ​អោយ​ភ្នែក​ត្រូវ​បង្កើត​ទឹក​ភ្នែក​បន្ថែម​ដើម្បី​លាង​ជំរះ​ជាតិ​ក្រហាយ​ចេញ​ពី​ភ្នែក ៕