ទំនងតើ!

អត្ថបទដើមដោយលោក ឈឹម បញ្ញា  នាយកគ្រប់គ្រងបុរី ChanCastle

ជាការពិតណាស់អាជីវកម្មមួអាចឈានជើងទៅមុខបានគឺចាំបាច់ត្រូវតែមានមូលធនគ្រប់គ្រាន់ ដើម្បីបុកគ្រឹះអាជីវកម្មឱ្យរឹងមាំ  ប៉ុន្តែចុះបើសិន ជាយើងពុំមានដើមទុនគ្រប់គ្រាន់តើយើងអាចចេញរកស៊ីបានដែរឬទេ? ទាំងនេះគឺជាសំណួររបស់អ្នកដែលមានបំណងចង់បើកអាជីវកម្ម តែងតែចោទសួរចំពោះការបើកអាជីវកម្មដោយមិនមានដើមទុនគ្រប់គ្រាន់ ពិតណាស់ ការបើកអាជីវកម្មនីមួយៗត្រូវការលុយជាចាំបាច់ដើម្បីឱ្យក្រុមហ៊ុនមានដំណើរការទៅយ៉ាងរលូន ព្រោះយើងត្រូវចំណាយប្រាក់ដើម្បីទិញសំភារៈផ្សេងៗជាច្រើនមកប្រើប្រាស់។ ប៉ុន្តែការបើកអាជីវកម្មមួយដែលរីកលូតលាស់ គឺមិនមែនពឹងផ្អែកទៅលើលុយតែមួយមុខនោះទេ គឺវាពឹងផ្អែកទៅលើគំនិត ការតាំងចិត្ត ស្មារតី និងភាពអត់ធ្មត់របស់យើងដែរ។ អ្នកខ្លះមានលុយតែគ្មានវិធី ឬយុទ្ធសាស្ត្រ,គ្មានគំនិតនិងគ្មានមហិច្ឆតា ដើម្បីធ្វើឱ្យអាជីវកម្មរបស់ខ្លួន មានវឌ្ឍនភាពឡើយ។ វាគឺជាហេតុដែលអ្នកវិនិយោគទុនខ្លះមានដើមទុនច្រើនតែពួកគេតែងតែបរាជ័យដោយសារតែមូលហេតុទាំងនេះ មិនមែនមកពីពួកគេគ្មានដើមទុននោះទេ ពោលគឺពួកគេមិនទាន់យល់ច្បាស់ពី ថាអ្វីទៅជាដើមទុន  ពេលដែលពួកគេគិតទៅដល់ការធ្វើអាជីវកម្ម អ្វីដែលគេដឹងគឺដឹងត្រឹមថា ដើមទុនគឺជាលុយ លុយអាចជួយឲ្យដំណើរការអាជីវកម្មពួកគេទៅបានយ៉ាងជោគជ័យ និង មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់។ ដើមទុនដែលមិន មែនជាលុយហើយយើងគួរតែដឹងនោះគឺ ខ្លួនឯង។ហេតុអ្វីបាជាយើងត្រូវសង្កត់ធ្ងន់លើខ្លួនឯងហើយហេតុអ្វីបានខ្លួនឯងជាដើមទុនទៅវិញ? 

ខ្លួនឯងគឺជាប្រភពដើមទុនដែលយើងនឹងអាចទទួលបានជោគជ័យពេលយើងចង់បង្កើតអាជីវកម្មដោយខ្លួនឯង ឥលូវនេះយើងនឹងបកស្រាយថាហេតុអ្វីបានជាស្គាល់ខ្លួនឯងជាដើមទុនចម្បងហើយសំខាន់ជាងលុយអីចឹង។  

មុនពេលដែលអ្នកចង់បើកអាជីវកម្ម អ្នកត្រូវសួរខ្លួនឯងថា

  • អ្នកបានត្រៀមចិត្តត្រៀមកាយក្នុងការបើកអាជីវកម្មនឹងឬនៅ? 
  •  តើទេពកោសល្យរបស់់ខ្លួនគឺជាអ្វី? មានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ឬនៅ? 
  • តើអ្នកចង់រកស៊ីពីអ្វី ហើយ ហេតុអ្វីបានជាចង់រកស៊ី 
  • អ្នកស្គាល់ពីទីផ្សារច្បាស់លាស់ឬនៅ? 
  • តើអ្នកចេះចាប់យកឱកាសដែលមាន ហើយឬនៅ? 

ខ្លួនឯងគឺជាប្រភពដើមទុនដែលយើងនឹងអាចទទួលបានជោគជ័យពេលយើងចង់បង្កើតអាជីវកម្មដោយខ្លួនឯង

ទាំងនេះគឺជាសំណួរខ្លីៗដែលអ្នកអាចសួរពីខ្លួនឯងឱ្យបានដឹងកាន់តែច្បាស់។ ម្យ៉ាងទៀតវាក៏ជាសូចនាករដើម្បីចង្អុលបង្ហាឲ្យយើងដឹងថាចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់យើងជាអ្វី។ដូចេ្នះហើយពេលដែលអ្នកចាប់ផ្តើមរកស៊ី អ្នកនឹងទទួលបានលទ្ធផលមួយដែលអ្នកប្រាថ្នាចង់បាន ព្រោះអ្វី?គឺព្រោះតែអ្នកស្គាល់ពីគោលដៅរបស់ខ្លួនច្បាស់ ហើយក៏ដឹងថាខ្លួនត្រូវដើរតាមផ្លូវណាដែរ។ ដូចនេះអ្នកមិនងាយវង្វេងផ្លូវឡើយ ហើយអាជីវកម្មក៏មានដំំណើរការល្អផងដែរ 

ពេលអ្នកយល់ច្បាស់ពីទិសដៅ ពីខ្លួនរបស់អ្នកហើយ អ្នកត្រូវចាប់ផ្តើមស្វែងរកដើមទុនបន្ថែមទៀត ដើមទុននោះគឺអ្នកគួរតែស្វែងរកការងារធ្វើដើម្បី បានលុយ និងបទពិសោធន៍។ បទពិសោធន៍ការងារវារជួយយើងច្រើនណាស់ ជួយបង្វឹកស្មារតីឱ្យរឹងមាំ ឲ្យមានភាពក្លាហាន និង ចេះបត់បែនខ្លួនទៅតាមកាលៈទេសៈ ជាពិសេសបទពិសោធន៍ការងារជួយអ្នកឲ្យយល់ពីសង្គមបានកាន់តែច្បាស់។ ដូចនេះហើយអ្នកត្រូវតែស្វែងរកការងារធ្វើ ព្រោះពេលអ្នកមានការងារធ្វើអ្នកនឹងមានលុយ ហើយពេលដែលអ្នកមានលុយអ្នកនឹងអាចបង្កើតអាជីវកម្មដែលអ្នកចង់បាន។ បើអ្នកពិតជាចង់ ចេញរកស៊ីដោយខ្លួនឯង ពោលគឺអ្នកគួរតែខិតខំប្រឹងប្រែង សង្វាតរកចំណេះដឹងឲ្យបានច្រើន ជាពិសេសរៀនជំនាញ អ្វីដែលសាលាមិនដែលបង្រៀន 

ជារួមវិធីសាស្ត្រ មានច្រើនណាស់ អ្វីដែលសំខាន់គឺយើងត្រូវគិតនិងរៀបចំគំរោងអាជីវកម្មឲ្យបានត្រឹមត្រូវ ច្បាស់លាស់ និងសមស្រប ទៅតាមកាលៈទេសៈ។ 

សម្រួលអត្ថបទដើមដោយ៖ កញ្ញា ហាណាវី

គឺជាអ្នកបង្កើត និងសរសេរមាតិកានៅក្នុងគេហទំព័រគំនិត ផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារ ភាពជាអ្នកដឹកនាំ និងយុទ្ធសាស្ត្រអាជីវកម្ម។ កញ្ញាគឺជានិស្សិតនៃជំនាញទីផ្សារ ( Marketing) នៅសកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រង ហើយក៏ជាគ្រូបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសក្រៅម៉ោងផងដែរ។ កញ្ញាគឺជាមនុស្សដែលចូលចិត្ត យកឈ្នះលើខ្លួនឯង ជាមនុស្សដែលមានគោលដៅច្បាស់លាស់ ជាមនុស្សឯករាជ្យ និងជាមនុស្សរឹងមាំម្នាក់។ ពេលទំនេរកញ្ញាតែងតែយកសៀវភៅមកអានដើម្បីបង្កើនចំណេះដឹងឲ្យបានកាន់តែជ្រៅជ្រះ រីឯសៀវភៅដែលកញ្ញាចូលចិត្តអានមានដូចជា: សៀវភៅអាជីវកម្ម យុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារ និងសៀវភៅលើកទឹកចិត្តមនុស្សជាដើម។