ខៀក វិទ្យារតនៈ

10 POSTS0 COMMENTS
http://www.kumnit.com%20
លោក ខៀក វិទ្យារតនៈ គឺជាអ្នកបង្កើត និងសរសេរមាតិការនៅក្នុងគេហទំព័រ គំនិត ផ្នែកចំណេះដឹងទូទៅ ផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រអាជីវកម្ម និងផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារឌីជីថល។ លោកជានិស្សិតដែលបញ្ចប់ការសិក្សាផ្នែក វិទ្យាសាស្ត្រពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិក និងភស្តុភារកម្ម (Science of eCommerece & Logistics) ពីវិទ្យាស្ថានជាតិ និបតិក (NIPTICT) និងកំពុងបន្តការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាប័ត្រឆ្នាំទី០៤ ផ្នែក Professional Communication នៅសកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ។ ក្រៅពីការសិក្សា លោកក៏ជាបុគ្គលិកបម្រើការងារពេញម៉ោងផ្នែក វិភាគសមិទ្ធផលទីផ្សាររបស់ក្រុមហ៊ុនឯកជនក្នុងស្រុកមួយកន្លែង ក៏ដូចជាបុគ្គលិកក្រៅម៉ោង ផ្នែកបង្កើតមាតិការ និងរចនារូបភាពរបស់ហាងលក់សៀវភៅអនឡាញ Naek Arn ផងដែរ។ លោកក៏ជាមនុស្សដែលចូលចិត្តវិភាគវែកញែកនៅលើប្រធានបទផ្សេងៗ ស្វែងយល់ពីអ្វីថ្មីៗ ចូលចិត្តការធ្វើដំណើរកម្សាន្តដើម្បីរៀនពីបរិបទសង្គម និងតាមដានគ្រប់ព័ត៌មានទូទៅទាំងក្នុង និងក្រៅប្រទេស។

TOP AUTHORS

1 POSTS0 COMMENTS
19 POSTS0 COMMENTS
61 POSTS0 COMMENTS
5 POSTS0 COMMENTS
7 POSTS0 COMMENTS
0 POSTS0 COMMENTS
0 POSTS0 COMMENTS

Most Read