Home Tags បើកអាជីវកម្ម

Tag: បើកអាជីវកម្ម

ដើម្បីបង្កើត អាជីវកម្ម Franchise បាន តើយើងត្រូវត្រៀមអ្វីខ្លះ?

តើអ្វីជា Franchise? Franchise គឺជាម៉ូឌែលអាជីវកម្មដែលម្ចាស់ម៉ាកសញ្ញាអាជីវកម្មនោះលក់សិទ្ធិអាជីវកម្មទៅកាន់នរណាដែលចាប់អារម្មណ៍លក់បន្តលើម៉ាកយីហោនោះក្រោមលក្ខខណ្ឌជាក់លាក់ដែលបានកំណត់រវាងអ្នកទិញ និងអ្នកលក់ (Franchisee & Franchisor) ។ តើមានធាតុផ្សំអ្វី ដើម្បីត្រៀមក្នុងការចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មបែប Franchise? ការចាប់ផ្ដើមដ៏ល្អ គឺជាការចាប់ផ្ដើមប្រកបដោយទំនុកចិត្ត ជំនឿ ដូច្នេះទាមទារឱ្យយើងមានចំណេះដឹងផ្នែក Franchise ឱ្យបានច្រើន ទាំងទីតាំងដែលជាឱកាសសម្រាប់ចាប់ផ្ដើម អ្វីដែលអ្នកចង់រំលេចចេញនៅក្នុងFranchise ទំនាក់ទំនងរវាងអ្នកលក់Franchiseនិងអ្នកទិញFranchise ការគ្រប់គ្រង Franchise និងមូលដ្ឋានសំខាន់ៗដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការចាប់ផ្ដើមដំបូងៗ។ ដើម្បីកាន់តែច្បាស់ជាមួយនឹងការចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្ម Franchise...

គ្រាន់តែមានគំនិតធ្វើអាជីវកម្ម តើគ្រប់គ្រាន់ឬនៅ?

ការមានគំនិតបង្កើតអាជីវកម្ម ជារឿងល្អណាស់សម្រាប់អ្នកចង់ក្លាយជាសហគ្រិននាពេលអនាគត ប៉ុន្តែរឿងមួយដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាត្រូវដឹងនោះ គឺ ការមានគំនិតអាជីវកម្មតែមួយមុខ មិនទាន់គ្រប់គ្រាន់នោះទេ។ តើបែបណាទើបគ្រប់គ្រាន់? ការបង្កើតអាជីវកម្ម ឬការមានគំនិតអាជីវកម្ម វាជារឿងស្រួលណាស់ ប៉ុន្តែអ្វីដែលមិនងាយស្រួលនោះគឺថា ធ្វើយ៉ាងណាឱ្យអាជីវកម្មមួយនោះដំណើរការបានយូរអង្វែង និងមានទីផ្សារខ្ពស់។ អាជីវកម្មមួយអាចដំណើរការបាន គឺត្រូវការធាតុផ្សំផ្សេងៗទៀតជាច្រើន ។ តើអ្វីធាតុផ្សំដើម្បីបង្កើតអាជីវកម្មមួយបាន? 1.ចោទសំណួរ ឆ្លុះបញ្ចាំង ដើម្បីបង្កើនភាពជឿជាក់លើខ្លួនឯង នៅពេលអ្នកចាប់ផ្ដើមមានគំនិតចង់បង្កើតអាជីវកម្ម​ ជំហានដំបូង អ្នកត្រូវសួរខ្លួនឯងថា៖ ហេតុអ្វីអ្នកចង់ចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្ម? តើអ្វីជាបុព្វហេតុសំខាន់ដែលជំរុញចិត្តអ្នកឱ្យចាប់ផ្ដើម? តើអ្វីជាបេសកកម្មដែលអ្នកចង់ធ្វើ? តើអ្វីជាទស្សនវិស័យរបស់អាជីវកម្មរបស់អ្នក? តើអាជីវកម្មរបស់អ្នកចង់ផ្ដោតលើអ្វី? ...

លោកឈឹម បញ្ញា៖ បើកអាជីវកម្មឱ្យជោគជ័យមិនមែនត្រូវពឹងតែលើដើមទុននោះទេ!

អត្ថបទដើមដោយលោក ឈឹម បញ្ញា  នាយកគ្រប់គ្រងបុរី ChanCastle ជាការពិតណាស់អាជីវកម្មមួយអាចឈានជើងទៅមុខបានគឺចាំបាច់ត្រូវតែមានមូលធនគ្រប់គ្រាន់ ដើម្បីបុកគ្រឹះអាជីវកម្មឱ្យរឹងមាំ ។ ប៉ុន្តែចុះបើសិន ជាយើងពុំមានដើមទុនគ្រប់គ្រាន់តើយើងអាចចេញរកស៊ីបានដែរឬទេ? ទាំងនេះគឺជាសំណួររបស់អ្នកដែលមានបំណងចង់បើកអាជីវកម្ម តែងតែចោទសួរចំពោះការបើកអាជីវកម្មដោយមិនមានដើមទុនគ្រប់គ្រាន់។ ពិតណាស់ ការបើកអាជីវកម្មនីមួយៗត្រូវការលុយជាចាំបាច់ដើម្បីឱ្យក្រុមហ៊ុនមានដំណើរការទៅយ៉ាងរលូន ព្រោះយើងត្រូវចំណាយប្រាក់ដើម្បីទិញសំភារៈផ្សេងៗជាច្រើនមកប្រើប្រាស់។ ប៉ុន្តែការបើកអាជីវកម្មមួយដែលរីកលូតលាស់ គឺមិនមែនពឹងផ្អែកទៅលើលុយតែមួយមុខនោះទេ គឺវាពឹងផ្អែកទៅលើគំនិត ការតាំងចិត្ត ស្មារតី និងភាពអត់ធ្មត់របស់យើងដែរ។ អ្នកខ្លះមានលុយតែគ្មានវិធី ឬយុទ្ធសាស្ត្រ,គ្មានគំនិតនិងគ្មានមហិច្ឆតា ដើម្បីធ្វើឱ្យអាជីវកម្មរបស់ខ្លួន មានវឌ្ឍនភាពឡើយ។ វាគឺជាហេតុដែលអ្នកវិនិយោគទុនខ្លះមានដើមទុនច្រើនតែពួកគេតែងតែបរាជ័យដោយសារតែមូលហេតុទាំងនេះ មិនមែនមកពីពួកគេគ្មានដើមទុននោះទេ ពោលគឺពួកគេមិនទាន់យល់ច្បាស់ពី ថាអ្វីទៅជាដើមទុន ។ ពេលដែលពួកគេគិតទៅដល់ការធ្វើអាជីវកម្ម អ្វីដែលគេដឹងគឺដឹងត្រឹមថា ដើមទុនគឺជាលុយ លុយអាចជួយឲ្យដំណើរការអាជីវកម្មពួកគេទៅបានយ៉ាងជោគជ័យ និង មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់។ ដើមទុនដែលមិន មែនជាលុយហើយយើងគួរតែដឹងនោះគឺ ខ្លួនឯង។ហេតុអ្វីបានជាយើងត្រូវសង្កត់ធ្ងន់លើខ្លួនឯង? ហើយហេតុអ្វីបានខ្លួនឯងជាដើមទុនទៅវិញ?  ខ្លួនឯងគឺជាប្រភពដើមទុនដែលយើងនឹងអាចទទួលបានជោគជ័យពេលយើងចង់បង្កើតអាជីវកម្មដោយខ្លួនឯង។ ឥលូវនេះយើងនឹងបកស្រាយថាហេតុអ្វីបានជាស្គាល់ខ្លួនឯងជាដើមទុនចម្បងហើយសំខាន់ជាងលុយអីចឹង។   មុនពេលដែលអ្នកចង់បើកអាជីវកម្ម អ្នកត្រូវសួរខ្លួនឯងថា ៖ អ្នកបានត្រៀមចិត្តត្រៀមកាយក្នុងការបើកអាជីវកម្មនឹងឬនៅ?   តើទេពកោសល្យរបស់់ខ្លួនគឺជាអ្វី? មានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ឬនៅ?  តើអ្នកចង់រកស៊ីពីអ្វី ហើយ ហេតុអ្វីបានជាចង់រកស៊ី?   អ្នកស្គាល់ពីទីផ្សារច្បាស់លាស់ឬនៅ?  តើអ្នកចេះចាប់យកឱកាសដែលមាន ហើយឬនៅ?  ខ្លួនឯងគឺជាប្រភពដើមទុនដែលយើងនឹងអាចទទួលបានជោគជ័យពេលយើងចង់បង្កើតអាជីវកម្មដោយខ្លួនឯង ទាំងនេះគឺជាសំណួរខ្លីៗដែលអ្នកអាចសួរពីខ្លួនឯងឱ្យបានដឹងកាន់តែច្បាស់។ ម្យ៉ាងទៀតវាក៏ជាសូចនាករដើម្បីចង្អុលបង្ហាញឲ្យយើងដឹងថាចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់យើងជាអ្វី។ដូចេ្នះហើយពេលដែលអ្នកចាប់ផ្តើមរកស៊ី អ្នកនឹងទទួលបានលទ្ធផលមួយដែលអ្នកប្រាថ្នាចង់បាន ព្រោះអ្វី?គឺព្រោះតែអ្នកស្គាល់ពីគោលដៅរបស់ខ្លួនច្បាស់ ហើយក៏ដឹងថាខ្លួនត្រូវដើរតាមផ្លូវណាដែរ។ ដូចនេះអ្នកមិនងាយវង្វេងផ្លូវឡើយ ហើយអាជីវកម្មក៏មានដំំណើរការល្អផងដែរ។  ពេលអ្នកយល់ច្បាស់ពីទិសដៅ ពីខ្លួនរបស់អ្នកហើយ អ្នកត្រូវចាប់ផ្តើមស្វែងរកដើមទុនបន្ថែមទៀត។ ដើមទុននោះគឺអ្នកគួរតែស្វែងរកការងារធ្វើដើម្បី បានលុយ និងបទពិសោធន៍។ បទពិសោធន៍ការងារវារជួយយើងច្រើនណាស់ ជួយបង្វឹកស្មារតីឱ្យរឹងមាំ ឲ្យមានភាពក្លាហាន និង ចេះបត់បែនខ្លួនទៅតាមកាលៈទេសៈ ជាពិសេសបទពិសោធន៍ការងារជួយអ្នកឲ្យយល់ពីសង្គមបានកាន់តែច្បាស់។ ដូចនេះហើយអ្នកត្រូវតែស្វែងរកការងារធ្វើ ព្រោះពេលអ្នកមានការងារធ្វើអ្នកនឹងមានលុយ ហើយពេលដែលអ្នកមានលុយអ្នកនឹងអាចបង្កើតអាជីវកម្មដែលអ្នកចង់បាន។ បើអ្នកពិតជាចង់ ចេញរកស៊ីដោយខ្លួនឯង ពោលគឺអ្នកគួរតែខិតខំប្រឹងប្រែង សង្វាតរកចំណេះដឹងឲ្យបានច្រើន ជាពិសេសរៀនជំនាញ អ្វីដែលសាលាមិនដែលបង្រៀន។  ជារួមវិធីសាស្ត្រ មានច្រើនណាស់ អ្វីដែលសំខាន់គឺយើងត្រូវគិតនិងរៀបចំគំរោងអាជីវកម្មឲ្យបានត្រឹមត្រូវ ច្បាស់លាស់ និងសមស្រប ទៅតាមកាលៈទេសៈ។  សម្រួលអត្ថបទដើមដោយ៖ កញ្ញា ហាណាវី