Home Tags វិស័យអចលនទ្រព្យ

Tag: វិស័យអចលនទ្រព្យ

ប្រយ័ត្នខាតបង់ ! ប្រសិនបើអ្នកទិញផ្ទះដោយមិនពិនិត្យមើលចំណុចទាំងអស់នេះ

ពិនិត្យមើលឲ្យបានច្បាស់លាស់ ! ប្រយ័ត្នខាតបង់ធ្ងន់ធ្ងរណា និយាយដល់ការទិញផ្ទះលើកដំបូង គឺជាប្រធានបទមួយដែលធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍រំភើបហើយអំឡុងពេលរំភើបនោះក៏យើងមានអារម្មណ៍ថាព្រួយបារម្មណ៍ដែរ ។ ដោយសារតែការវិនិយោគលើអចលនវត្ថុគឺទាមទារឲ្យប្រើប្រាស់ដើមទុនច្រើន ដូច្នេះបើសិនជាយើងសម្រេចចិត្តខុសវានឹងធ្វើឲ្យយើងខាតបង់ប្រាក់ច្រើនដូចគ្នាផងដែរ ។ នៅក្នុងអត្ថបទនេះខ្ញុំនឹងលើកយកនូវ ៥ ចំណុចសម្រាប់បងប្អូនយកទៅពិចារណាមុនពេលដែលបងប្អូនសម្រេចចិត្តទិញផ្ទះលើកដំបូង ។ ១. ភាពស្របច្បាប់នៃអចលនវត្ថុ ចំណុចដ៏សំខាន់មួយដែលបងប្អូនត្រូវតែស្វែងយល់ឲ្យបានច្បាស់នោះគឺភាពស្របច្បាប់នៃអចលនវត្ថុ ។ ដោយភាពស្របច្បាប់នៃអលចនវត្ថុនេះគឺសំដៅទៅលើ ប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិ ពីព្រោះថាសព្វថ្ងៃនេះនៅប្រទេសកម្ពុជាគឺយើងមានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិ ២ ប្រភេទដែលយើងហៅថាជាប្រភេទប័ណ្ណប្លង់រឹងនិងប័ណ្ណប្លង់ទន់ ។ សម្រាប់ប្រភេទប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិនេះផងដែរ ក៏យើងត្រូវពិនិត្យឲ្យបានច្បាស់លាស់ថាតើប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិនៃអចលនវត្ថុដែលយើងចង់ទិញនោះគឺមានទំនាស់ឬក៏មានវិវាទណាមួយដែរឬអត់ ? បើសិនជាបងប្អូនមិនច្បាស់ក្នុងចិត្តទេ បងប្អូនអាចធ្វើការឆែកព័ត៌មានទាំងអស់នេះ...

៥ ជំហានសំខាន់ៗសម្រាប់ការវិនិយោគផ្ទះលើកដំបូង !

ការទិញផ្ទះ គឺជាការវិនិយោគមួយដ៏សំខាន់បំផុតដែលទាមទារឲ្យបងប្អូនត្រូវតែគិតគូរឲ្យបានល្អិតល្អន់ខ្លាំងណាស់មុនពេលដែលធ្វើការសម្រេចចិត្តវិនិយោគ។ ពិសេសសម្រាប់បងប្អូនដែលមានបំណងចង់ទិញផ្ទះលើកដំបូង នោះបងប្អូនអាចនឹងមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងមែនទែន ដោយសារតែគាត់មិនមានបទពិសោធន៍នៅក្នុងការទិញដែលជាហេតុធ្វើឲ្យគាត់ខ្លាចខាត ខ្លាចទិញហើយ មិនត្រូវនឹងតម្រូវការរបស់គាត់ ហើយអាចថាទិញហើយនឹងធ្វើឲ្យគាត់អស់ដើមទុននៅក្នុងការវិនិយោគបន្តទៀតតែម្តង ។ ដូច្នេះនៅក្នុងអត្ថបទនេះ ខ្ញុំសូមធ្វើការចែករំលែកនូវ ៥ ជំហានដើម្បីជួយដល់បងប្អូនក្នុងការយកទៅធ្វើជាគំនិតពិចារណាដែលអាចជួយឲ្យការវិនិយោគរបស់បងប្អូនប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ។ ១ . កំណត់តម្រូវការរបស់បងប្អូនឲ្យបានច្បាស់លាស់ ជំហានដំបូងបំផុតបងប្អូនត្រូវតែកំណត់តម្រូវការឲ្យបានច្បាស់លាស់ជាមុនសិន ។ ថាតើបងប្អូនទិញផ្ទះដើម្បីអ្វី ​? អាចថាបងប្អូនទិញផ្ទះ ដើម្បីវិនិយោគ ទុកលក់ចេញវិញចង់ប្រាក់ចំណេញ ឬ ដាក់ជួលដើម្បីយកចំណូលប្រចាំខែ ដើម្បីប្រកបអាជីវកម្ម ឬ...

វិធីសាស្រ្តនៅក្នុងការតម្លៃនិងលក្ខណ្ឌបង់ប្រាក់ដែលល្អបំផុត !

តើធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យការចរចាតម្លៃរបស់យើងបានល្អ? ហើយធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីទទួលបាននូវលក្ខខណ្ឌបង់ប្រាក់ល្អៗ? ជាក់ស្តែង បើសិនជាបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍ផ្ទះនៅក្នុងបុរី នោះបងប្អូននឹងត្រូវចរចាជាមួយខាងបុរី ដែលបងប្អូនអាចធ្វើការជ្រើសរើសថា “ តើយើងចង់បង់ប្រាក់បែបម៉េច ? តើយើងមានជាលុយសុទ្ធ ឬ ក៏យើងចង់រំលោះជាមួយខាងបុរី? ជាទូទៅ នៅក្នុងករណីដែលយើងមានលុយសុទ្ធ គឺយើងអាចចរចាបានលក្ខខណ្ឌល្អមែនទែន ។ អាចថា យើងអាចនឹងទទួលបាននូវការបញ្ជុះតម្លៃពិសេសពីខាងបុរី ។ ចំពោះលក្ខខណ្ឌបង់ផ្តាច់នេះផងដែរ ក្រៅពីទទួលបាននូវការបញ្ជុះតម្លៃពិសេសនេះហើយ ទាក់ទងនឹងសំណង់វិញគេអាចសាងសង់ឲ្យលឿនជាងធម្មតាផងដែរ ។ បន្ថែមពីនេះបងប្អូនក៏ត្រូវតែសិក្សាទៀតថា តើបុរីមានប៉ុន្មានលក្ខខណ្ឌដើម្បីឲ្យយើងជ្រើសរើស ? យើងត្រូវជ្រើសរើសយ៉ាងណាឲ្យសាកសមជាមួយនឹងស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់យើងថា...

តើគួរប្រើប្រាស់លុយធនាគារឬក៏លុយសុទ្ធដើម្បីវិនិយោគលើអចលនវត្ថុ ?

ហរិញ្ញវត្ថុគឺជាកត្តាដ៏ចម្បងដែលលោកអ្នកត្រូវតែស្វែងយល់និងសិក្សាឲ្យបានច្បាស់លាស់បំផុតមុនពេលដែលលោកអ្នកសម្រេចចិត្តនៅក្នុងការវិនិយោគលើអលនចវត្ថុណាមួយថា “ តើលោកអ្នកគួរតែជ្រើសរើសយកការប្រើប្រាស់លុយធនាគារ ឬ លុយសុទ្ធ ? “ ឧទាហរណ៍ថា លោកអ្នកមានកញ្ចប់ថវិកា ដែលមានចំនួនទឹកប្រាក់ ២០ ម៉ឺនដុល្លារហើយលោកអ្នកដាក់សន្សំនៅក្នុងធនាគារដោយមិនដឹងថាគួរតែយកទៅធ្វើអ្វី ? ចំពោះយោបល់របស់ខ្ញុំ បើសិនជាលោកអ្នកមានបំណងចង់វិនិយោគអចលនវត្ថុ លោកអ្នកអាចធ្វើការទិញដោយប្រើលុយសុទ្ធ ដែលមានន័យថា លោកអ្នកអាចយកលុយ ២០ ម៉ឺននោះទៅវិនិយោគលើអចលនវត្ថុតែម្តង ។ ពីព្រោះការវិនិយោគលើវិស័យអចលនវត្ថុ ហើយពឹងផ្អែកលើចំណេះដឹងដើម្បីទិញបាននូវអចលនវត្ថុដែលមានតម្លៃល្អចំណេញខ្ពស់ នោះខ្ញុំជឿថា ផលចំណេញដែលទទួលបានពីការវិនិយោគលើអចលនវត្ថុនោះនឹងលើសពីការប្រាក់ដែលលោកអ្នកដាក់លុយនៅក្នុងធនាគារក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំទៀត ។ ហើយចំពោះករណីមួយចំនួន...

តើគួរត្រៀមលុយបែបណាទើបវិនិយោគទៅចំេណញ ?

ចំនុចដ៏សំខាន់បំផុតនោះគឺ លោកអ្នកគួរតែកំណត់នូវចំនួនសាច់ប្រាក់ដែលអ្នកចង់វិនិយោគឲ្យបានច្បាស់ថា “ តើលោកអ្នកមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការទិញអចលនវត្ថុបានកម្រិតណា ? “ ឧទាហរណ៍ថា លោកអ្នកចង់ទិញនូវអចលនវត្ថុដែលមានតម្លៃ ១០ ម៉ឺនដុល្លារ តើលោកអ្នកគួរត្រៀមបែបណាខ្លះ ? ជាទូទៅលោកអ្នក គួរតែមាន ២០% ទៅ ៣០% នៃតម្លៃអលនវត្ថុសរុប ដែលមានន័យថា បើសិនជាលោកអ្នក ចង់ទិញអចលនវត្ថុ ១០ ម៉ឺនដុលា្លរនោះលោកអ្នកត្រូវតែមានយ៉ាងតិច ២ ម៉ឺនដុល្លារដើម្បីបង់ជាមួយនឹងខាងម្ចាស់អចលនវត្ថុ ហើយសល់...

តើទិញផ្ទះឬទិញដីមួយណាចំនេញជាងទៅ ?

ប្រសិនបើលោកអ្នកមិនធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ក្នុងការវិនិយោគលើអលចនវត្ថុមកពីមុនទេនោះ លោកអ្នកប្រាកដជាមានចម្ងល់មួយនេះក្នុងចិត្តហើយថា “ តើទិញផ្ទះឬទិញដីមួយណាចំនេញជាងទៅ ? “ ជាក់ស្តែងចម្លើយនៃសំណួរមួយនេះគឺអាស្រ័យលើលោកអ្នកផ្ទាល់តែម្តង ។ ដើម្បីឲ្យលោកអ្នកអាចធ្វើការសម្រេចចិត្តបានថាគួរទិញផ្ទះឬក៏ទិញដី អ្វីដែលលោកអ្នកត្រូវធ្វើដំបូងគេបំផុតនោះគឺកំណត់គោលបំណងក្នុងការទិញអចលវត្ថុនោះឲ្យបានច្បាស់លាស់ជាមុនសិន ។ អ្នកគួរតែសួរខ្លួនឯងថា “ តើអ្នកចង់ទិញអចលនវត្ថុដើម្បីអ្វី ? “ ។ “ តើអ្នកចង់ទិញដើម្បីដាក់ជួល ទិញដើម្បីប្រកបអាជីវកម្ម ទិញទុកចំនេញ ទិញដើម្បីរស់នៅឬ ក៏យ៉ាងណា ? “...

ហេតុផល ៥ យ៉ាងក្នុងការវិនិយោគលើអចលនទ្រព្យ

បច្ចុប្បន្ននេះការវិនិយោគគឺជាប្រធានបទដែលពេញនិយម ហើយយើងក៏បានឮអំពីការវិនិយោគនៅលើវិស័យផ្សេងៗផងដែរ ដែលក្នុងនោះរួមមានដូចជា ៖ វិស័យអចលនវត្ថុ ទីផ្សារភាគហ៊ុន និង Cryptocurrency ដែលកំពុងតែទទួលបាននូវការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងដែលលោកអ្នក ប្រហែលជាធ្លាប់បានឮហើយអំពី Bitcoin Dogecoin Ethereum ជាដើម ។ នៅក្នុងអត្ថបទនេះ យើងខ្ញុំនឹងធ្វើការលើកយកនូវហេតុផលទាំង ៥ ដែលលោកអ្នកគួរតែវិនិយោគលើវិស័យអចលនវត្ថុ ។ ១ . អាចផ្តល់នូវចំណូលអកម្ម (Passive Income) សម្រាប់លោកអ្នក ប្រសិនបើលោកអ្នកទិញដី...

តើការទិញ ឬ លក់ផ្ទះនៅអំឡុងពេលកូវីដប្រព្រឹត្តទៅដោយរបៀបណា ?

ដូចដែលលោកអ្នកបានដឹងស្រាប់ហើយថាដោយសារតែវិបត្តិកូវីដ ១៩ នេះបានធ្វើឲ្យទម្លាប់របស់យើងមានការផ្លាស់ប្តូរជាច្រើន ។ កាលពីមុននៅពេលដែលយើងចង់ទិញអចលនវត្ថុ យើងអាចចេញទៅក្រៅហើយជិះដើររកបាន ហើយយើងក៏អាចជួបផ្ទាល់ៗជាមួយម្ចាស់អចលនវត្ថុដើម្បីចរចាបានដោយងាយស្រួលផងដែរ ។ ប៉ុន្តែឥឡូវយើងប្រហែលជាពិបាកនឹងធ្វើដូចមុនណាស់ ដោយសារតែ បញ្ហាកូវីដ ១៩ នេះបានធ្វើឲ្យការចេញក្រៅលែងងាយស្រួលហើយក៏និយាយបានថា មាននូវហានិភ័យខ្ពស់ផងដែរ ។ មិនថាតែអ្នកទិញ ឬ ក៏អ្នកលក់អចលនវត្ថុទេ គឺសុទ្ធសឹងតែមានចម្ងល់ជុំវិញបញ្ហាថា " តើការទិញឬលក់អចលនវត្ថុនៅអំឡុងពេលកូវីដ ១៩ នេះប្រព្រឹត្តទៅដោយរបៀបណា ? " ក្នុងករណីនេះ យើងខ្ញុំនឹងធ្វើការបែងចែកជា...

តើជម្រើសនៃការបង់ប្រាក់ក្នុងការទិញផ្ទះមានអ្វីខ្លះ ?

នៅក្នុងអត្ថបទនេះ លោកអ្នកនឹងបានដឹងថា “ តើជម្រើសនៃការបង់ប្រាក់មួយណាដែលសាកសម្យសម្រាប់លោកអ្នកប្រសិនបើអ្នកមានបំណងចង់ទិញផ្ទះនៅក្នុងបុរី ? “ ហើយថា “ តើជម្រើសនីមួួយៗមានលក្ខខណ្ឌនិង គុណសម្បត្តិអ្វីខ្លះ ? “ សម្រាប់ការទិញផ្ទះនៅក្នុងបុរី ជាទូទៅការបង់ប្រាក់គឺមានលក្ខខណ្ឌធំៗចំនួន ៣ រួមមានដូចជា ៖ ១ . បង់ផ្តាច់ សម្រាប់លោកអ្នកដែលមានប្រាក់តម្កល់នៅក្នុងធនាគារច្រើន ហើយមិនត្រូវការយកទៅបង្វិលដើម្បីប្រើប្រាស់ក្នុងអាជីវកម្មរបស់អ្នកទេ នោះជម្រើសនៃការបង់ផ្តាច់ ជាជម្រើសដ៏ល្អបំផុត ។ ជាមួយនឹងការទិញផ្ទះពីបុរីដោយប្រើលុយសុទ្ធ លោកអ្នកនឹងទទួលបាននូវអត្ថប្រយោជន៍ចម្បង...

តើអ្នកគួរតែមានលក្ខណៈសម្បត្តិអ្វីខ្លះដើម្បីក្លាយជាវិនិយោគិនដ៏ជោគជ័យ?

នាពេលបច្ចុបបន្ននេះវិស័យអចលនទ្រព្យកំពុងតែមានវិសាលភាពយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ យើងសង្កេតឃើញថាក្នុងអំទ្បុងពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះ មានសំណង់អគារធំៗ ព្រមទាំងគេហដ្ឋានជាច្រើនកំពុងតែរីកដុះដាលនិងលេចចេញជារូបរាងជាលំដាប់។ អាស្រ័យហេតុនេះទើបមានមនុស្សជាច្រើនមានការចាប់អារម្មណ៍ហើយបែរមកវិនិយោគលើវិស័យនេះវិញ។ ការប្រទ្បូកនៅក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យអោយបានជោគជ័យមិនសូវជាងាយស្រួលប៉ុន្មានទេ។ ក្នុងអំទ្បុងពេលដែលអ្នកដើរនៅលើផ្លូវនេះអ្នកប្រាកដជាបានជួបនូវបញ្ហានិងការខាតបង់ជាច្រើនដែលវិនិយោគិនមិនតិចទេបានឆ្លងកាត់រួចមកហើយមុនពេលដែលពួកគេឈានទៅដល់ភាពជោគជ័យ។ ដូច្នេះបើសិនជាអ្នកកំពុងតែមានក្តីស្រមៃឬក៏មានបំណងចង់ក្លាយទៅជាវិនិយោគិនដ៏ជោគជ័យម្នាក់​ អត្ថបទនេះនឹងបង្ហាញប្រាប់អ្នកអំពីលក្ខណ:សម្បត្តិមួយចំនួនដែលវិនិយោគិនជោគជ័យជាច្រើនមានហើយអ្នកក៏គួរតែមានផងដែរ។ ១. ស្គាល់ច្បាស់ពីដែនកំណត់របស់ខ្លួនឯង ខ្លួនអ្នកផ្ទាល់គឺជាទ្រព្យសម្បត្តិដ៏ពិសេសបំផុតដែលអ្នកមាន។ ជាការពិតអ្នកគឺជាចំណុចចាប់ផ្តើមដ៏ធំបំផុតនៃការវិនិយោគរបស់អ្នក។ វាគឺជារឿងមួយដែលសំខាន់ក្នុងការស្វែងយល់ពីជំនាញនិងទេពកោសល្យរបស់អ្នក។ប្រហែលជាអ្នកអាចមានសម្ថភាពនូវក្នុងការគ្រប់គ្រងនូវអចលនទ្រព្យសម្រាប់ជួលតែក៏មិនប្រាកដថាអ្នកអាចក្លាយទៅអ្នកវិនិយោគដ៏ជោគជ័យនៅក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យដែរ។ វិនិយោគិនជោគជ័យតែងតែគិតថាតើពួកគេគួរតែចំណាយពេលទៅលើអ្វីដែលល្អបំផុត។ការដែលអ្នកព្យាយាមចង់ធ្វើរឿងគ្រប់យ៉ាងអាចនឹងក្លាយទៅជាការចំណាយពេលឥតប្រយោជន៍ទៅវិញ។ អ្នកគួរតែយកពេលខ្លះមកគិតនិងឆ្លុះបញ្ចាំងពីខ្លួនឯងដើម្បីអោយអ្នកដឹងថាតើអ្នកពូកែខាងអ្វីជាងគេហើយអ្នកគួរតែយកពេលវេលារបស់អ្នកទៅធ្វើរឿងអ្វីដែលសាកសមបំផុតសម្រាប់ខ្លួនឯង។ អ្នកគួរតែលះបង់នូវរឿងមួយចំនួនដែលពុំសូវសំខាន់សម្រាប់អ្នកហើយរៀនទុកចិត្តលើអ្នកដទៃនិងមនុស្សជុំវិញខ្លួនរបស់អ្នកអោយធ្វើអ្វីទាំងនោះសម្រាប់អ្នកវិញពីព្រោះថាមនុស្សម្នាក់ៗមានចំណុចពិសេស ទេពកោសល្យនិងជំនាញរៀងៗខ្លួន។ វិនិយោគិនដ៏ជោគជ័យតែងតែដឹងច្បាស់ពីដែនកំណត់របស់ខ្លួនឯង។ ២ .ផ្តោតទៅលើទិន្នន័យច្បាស់លាស់ វិនិយោគិនជោគជ័យមិនធ្វើការសម្រេចចិត្តទៅតាមអារម្មណ៍របស់ខ្លួនឯងនោះទេ ។ នៅពេលដែលរឿងអ្វីមួយគ្មានការធានាពីភាពជោគជ័យច្បាស់លាស់ទេនោះ​ការពិនិត្យមើលទៅលើទិន្ន័យគឺជាចំណុចដែលសំខាន់បំផុត។អ្វីទាំងអស់ដែលមាននៅក្នុងអាជីវកម្មតាំងពីការធ្វើទីផ្សាររហូតដល់ការវិភាគចរចារសុទ្ធតែមាននូវទិន្ន័យ។បើសិនជាអ្នកមើលឃើញថាទិន្ន័យរបស់អចលនទ្រព្យនោះមិនល្អទេ អ្នកមិនគួរវិនិយោគទេ ពីព្រោះថាអ្នកអាចនឹងខាតបង់នាពេលអនាគត។ វិនិយោគិនជោគជ័យចាត់ទុកទិន្ន័យជាតម្លៃស្នូលនៃការវិនិយោគ។ ៣ . គិតទៅលើគុណភាពជាជាងបរិមាណ វិនិយោគិនជោគជ័យនឹងជ្រើសរើសកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលផ្តល់ផលប្រយោជន៍ច្រើនជាជាងកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមើលទៅហាក់ដូចជាមានចំនួនច្រើនតែផ្តល់ផលប្រយោជន៍តិច។...