Home Tags Basic

Tag: basic

តើ​សេដ្ឋកិច្ច​គឺ​ជា​អ្វី?

ខ្ញុំសង្កេតឃើញថា មានការកំណត់និយមន័យផ្សេងៗ ចំពោះពាក្យថា​សេដ្ឋកិច្ចនេះ​។ គេច្រើនឲ្យនិយមន័យសេដ្ឋកិច្ច ថា​ជា​មុខវិជ្ជា​ដែល​ផ្តោត​ចម្បង​លើ​ការរុករកនូវវិធីដើម្បីធ្វើការវិភាជ ​(ការបែងចែក) ធនធានដែល​មានកម្រិត ឲ្យប្រកបដោយ​ប្រសិទ្ធផល។ ឬកាន់តែខ្លីជាងនេះ គេថាសេដ្ឋកិច្ចជាការសិក្សាទៅលើការផ្គត់ផ្គង់ និងតម្រូវការ។ សម្រាប់អ្នកដែលមិនធ្លាប់បាន​សិក្សាអំពីវា សេដ្ឋកិច្ច​មើល​ទៅ​ហាក់ដូចជាគ្មានអ្វី​ក្រៅពីនិយមន័យទាំង​ពីរដែល​បាន​ផ្ដល់ពី​ខាងលើឡើយ។