Home Tags Business Plan

Tag: Business Plan

គុណសម្បត្តិ និងគុណវិបត្តិនៃផែនការអាជីវកម្ម

ផែនការអាជីវកម្ម គឺជាឯកសារដែលសរសេររៀបរាប់លម្អិតអំពីរបៀបចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្ម គោលដៅ និងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ក្រុមហ៊ុនដើម្បីធ្វើឱ្យសម្រេចបាននូវគោលដៅនោះ។ ហើយវា​ត្រូវ​បាន​គេ​ចាត់​ទុក​ថា​ជា “ប្លង់មេ​នៃ​អាជីវកម្ម” ពីព្រោះ​វា​សង្ខេប​ទិដ្ឋភាព​សំខាន់ៗ​ទាំងអស់​របស់​ក្រុមហ៊ុន ​ដូចជា​ហិរញ្ញវត្ថុ ទីផ្សារ និង​ប្រតិបត្តិការទាំងមូលនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន។ ផ្នែកសំខាន់ៗនៅក្នុងផែនការអាជីវកម្ម រួមមានសង្ខេបប្រតិបត្តិ ការពិពណ៌នាអាជីវកម្ម ការវិភាគទីផ្សារ ពណ៌នាពីផលិតផល និងសេវាកម្ម យុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារ ផែនការទីផ្សារ ប្រតិបត្តិការ និងការគ្រប់គ្រង ផែនការហិរញ្ញវត្ថុ។ បន្ថែមពីនេះ ម្ចាស់អាជីវកម្មដែលត្រៀមនឹងចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្ម ភាគច្រើនច្បាស់ជាមានចម្ងល់ច្រើនថាតើហេតុអ្វីចាំបាច់ត្រូវមានផែនការអាជីវកម្ម? ចុះបើមិនមានផែនការអាជីវកម្មវិញ តើនឹងមានគុណវិបត្តិអ្វី?...

ប្រវត្តិសំខាន់ៗនៃការបង្កើតឱ្យមាន “ផែនការអាជីវកម្ម”

វិធីដ៏ល្អបំផុតមួយដើម្បីជោគជ័យក្នុងជីវិត គឺការរៀនពីភាពជោគជ័យ និងកំហុសរបស់អ្នកដទៃដែលបានធ្វើ។ ហើយនេះក៏ជាការពិតនៅពេលនិយាយអំពីការបង្កើតផែនការអាជីវកម្មផងដែរ។ កន្លងមក របៀបដែលមនុស្សធ្វើបទបង្ហាញអំពីផែនការអាជីវកម្ម គឺប្រើប្រាស់ក្រដាស Parchment បន្ទាប់មកបទបង្ហាញ ជា PowerPoint ហើយជាលទ្ធផលចុងក្រោយគឺធ្វើផែនការជាលាយលក្ខណ៍អក្សរដែលបង្ហាញដល់ម្ចាស់អាជីវកម្ម និងអ្នកវិនិយោគដែលអាចធ្វើទៅបានពីរបៀបរកប្រាក់ចំណេញ។ ដើម្បីឈ្វេងយល់បន្ថែមអំពីប្រវត្តិនៃការបង្កើតផែនការអាជីវកម្ម ខាងក្រោមនេះជាដំណើរការសង្ខេប។ សតវត្សទី 18 ផែនការអាជីវកម្មដំបូង ត្រូវបានសរសេរកាលពីរាប់ពាន់ឆ្នាំមុន នៅពេលសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មបានមកដល់ជាលើកដំបូង។ នៅពេលនោះជនជាតិ Sumerians បុរាណ ពួកគេបានសរសេរសរសេរអំពីការជួញដូរ និងការចិញ្ចឹមសត្វនៅលើបន្ទះដីឥដ្ឋ។ ប៉ុន្តែ​ឥណទាន​សម្រាប់​ផែនការ​អាជីវកម្ម​សម័យ​ទំនើប​នេះ ជារឿយៗ​ត្រូវ​បាន​ផ្តល់​ឱ្យ​លោក...

ឈ្វេងយល់អំពី Business Plan

Business Plan បកជាភាសាខ្មែរថា “ផែនការអាជីវកម្ម” ហើយវាសំដៅលើឯកសារជាលាយលក្ខណ៍អក្សរដែលពិពណ៌នាអំពីលក្ខណៈនៃអាជីវកម្ម របៀបចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្ម យុទ្ធសាស្ត្រលក់ យុទ្ធសាស្រ្តទីផ្សារ និងប្រវត្តិហិរញ្ញវត្ថុ ព្រមទាំងមានរបាយការណ៍ប្រាក់ចំណេញនិងខាតដែលបានព្យាករណ៍រួច ព្រមទាំងសរសេរបង្ហាញពីអ្វីដែលអាចសម្រេចបានស្របតាមគោលដៅរបស់ក្រុមហ៊ុន។ គោលគំនិតចម្បងមុននឹងអាចបង្កើតផែនការអាជីវកម្មបាន នៅពេលដែលអ្នកចង់ចាប់ផ្ដើមសរសេរផែនការអាជីវកម្មមួយសម្រាប់ខ្លួនឯងឱ្យបានល្អ អ្វីដែលអ្នកត្រូវតែដឹងនោះគឺថា មុននឹងអាចសរសេរផែនការអាជីវកម្មមួយបានល្អបាន លុះត្រូវតែអ្នកមាន “គំនិតអាជីវកម្មដ៏ល្អមួយសិន”។ គំនិតអាជីវកម្ម សំដៅលើគំនិតដែលអាចប្រើបានដើម្បីបង្កើតប្រាក់ចំណេញ ជាការបង្កើតថ្មីលើអ្វីមួយស្របជាមួយនឹងក្ដីស្រមៃរបស់អ្នកដោយអាចផ្តោតលើផលិតផល ឬសេវាកម្មដែលអ្នកនឹងផ្ដល់ជូនក្រុមមនុស្សគោលដៅក្នុងគោលបំណងណាមួយ។ ដូច្នេះអ្នកត្រូវតែស្វែងរកគំនិតអាជីវកម្មមួយសម្រាប់ខ្លួនឯង ហើយវាជាអ្វីដែលអ្នកចង់ចាប់ផ្ដើមពិតប្រាកដ និងចង់បង្កើតវាឡើងដោយក្ដីស្រលាញ់។ បន្ទាប់ពីអ្នកអាចមានគំនិតអាជីវកម្មហើយ នោះអ្នកអាចចាប់ផ្ដើមសរសេរផែនការអាជីវកម្មបានហើយ។ ផ្នែកសំខាន់ៗក្នុងផែនការអាជីវកម្ម នៅពេលដែលអ្នកចាប់ផ្ដើមសរសេរផែនការអាជីវកម្ម ចូរកុំរំលងនូវផ្នែកសំខាន់ៗដូចខាងក្រោមដើម្បីដាក់បញ្ចូលក្នុងផែនការរបស់អ្នក។...