Home Tags Content Writer

Tag: Content Writer

តើ Content Writer, Copywriter និង Content Creator ខុសគ្នាដូចម្ដេច?

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងចាប់អារម្មណ៍ចង់ធ្វើការផ្នែក Content Writer ឬ Copywriter ឬ Content Creator ប៉ុន្តែអ្នកមិនទាន់យល់ច្បាស់អំពីវា ឬក៏ម្យ៉ាងទៀតអ្នកកំពុងមានការបែងចែកមិនដាច់រវាងបីផ្នែកនេះ ជាអ្វី ដូច្នេះខ្លឹមសារអត្ថបទខាងក្រោមនឹងបង្ហាញការប្រៀបធៀបបែបខ្លីៗ ដើម្បីងាយស្រួលដល់អ្នកក្នុងការបែងចែកផ្នែកទាំងបីនេះឱ្យបានដាច់ និងកាន់តែយល់ច្បាស់លើផ្នែកទាំងបីនេះ។ 1. Content Writer (អ្នកសរសេរមាតិកា) អ្នកសរសេរមាតិកា ជាអ្នកបង្កើតខ្លឹមសារអត្ថបទដែលផ្តល់ព័ត៌មាន អប់រំ កម្សាន្ត ឬណែនាំដល់អ្នកអានសមស្របជាមួយនឹងគោលបំណងក្រុមហ៊ុនចង់បានសម្រាប់នៅក្នុងគេហទំព័រ និងប្រភេទប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយផ្សេងទៀតប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈ។ ហើយក្នុងនាមជាអ្នកសរសេរមាតិកា ក៏ត្រូវមានសមត្ថភាពក្នុងការសរសេរមាតិកាដែលអាចធ្វើឱ្យអ្នកអានមានចាប់អារម្មណ៍ចូលមើលគេហទំព័រ...

តើអ្នកសរសេរអត្ថបទ ជួយអ្វីបានខ្លះនៅក្នុងអាជីវកម្ម?

អ្នកសរសេរអត្ថបទ ឬអាចហៅជាភាសាអង់គ្លេសថា Content Writer ក៏មានតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងអាជីវកម្មដែរ ជាពិសេសអាជីវកម្មទើបតែបង្កើតថ្មីៗ អាជីវកម្មខ្នាតតូច និងមធ្យម។ អ្វីដែលអ្នកសរសេរអត្ថបទជួយក្នុងអាជីវកម្ម រួមមាន៖ ជួយក្នុងការបង្កើតខ្លឹមសារមាតិកានានាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នក ប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់ ងាយស្រួលស្វែងរក និងទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍អតិថិជនគោលដៅតាមប្រព័ន្ធអនឡាញ។ ជំរុញការលក់ តាមរយៈសរសេរបង្ហាញនូវចំណុចទាក់ទាញដ៏សំខាន់ និងធ្វើឱ្យផលិតផលរបស់អ្នកកាន់តែមានភាពលេចធ្លោឡើង ដែលជាកត្តាជំរុញការសម្រេចចិត្តអតិថិជនបានលឿន ធ្វើឱ្យអតិថិជនរបស់អ្នកកាន់តែយល់ច្បាស់អំពីក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នក តាមរយៈការសរសេរពណ៌នាលម្អិត និងមានភាពខ្លីខ្លឹមងាយស្រួលយល់នៅលើគេហទំព័រ ឬនៅក្នុងទំព័រផ្លូវការរបស់ក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នក។ ទាក់ទាញដល់អតិថិជនថ្មីៗ តាមរយៈការសរសេរខ្លឹមសារ និងការបង្កើតមាតិការល្អៗអមជាមួយនឹងការសរសេរពាក្យគន្លឹះភ្ជាប់នឹង...

របៀបក្លាយជា Content Writer

Content គឺជាស្តេច ពីព្រោះអ្នកនឹងជួបប្រទះច្រើននៅក្នុងសម័យឌីជីថលនេះ។ ការសរសេរខ្លឹមសារបង្ហោះ (Content Writing) គឺជាដំណើរការរៀបចំផែនការ ការបង្កើតនិងផ្សព្វផ្សាយខ្លឹមសារមាតិកាជាចម្បងសម្រាប់គោលបំណងទីផ្សារឌីជីថល។ ចំពោះបុគ្គលដែលបង្កើតមាតិកាឌីជីថលសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន គឺពិពណ៌នាពីផលិតផលឬសេវាកម្មដែលពួកគេកំពុងផ្តល់ជូន ហើយនេះហៅថា Content Writer។ Content Writer មានទំនួលខុសត្រូវក្នុងការបង្កើតខ្លឹមសារ បង្កើនប្រសិទ្ធភាពម៉ាស៊ីនស្វែងរក(SEO) ដែលបង្ហាញពីគំនិតនិងគោលដៅរបស់ក្រុមហ៊ុនឱ្យបានទៅដល់អតិថិជនគោលដៅ។ ការបង្កើតប្រភេទ Content ភាគច្រើន ជា៖ Blog Posts មាតិកាគេហទំព័រ Marketing...

តើ Content Writer ធ្វើអ្វីខ្លះ?

តើអ្វីជា Content Writer ? បើយោងតាមគេហទំព័រ Copify Blog បានកំណត់និយមន័យថា  Content Writer សំដៅលើ អ្នកមានជំនាញក្នុងការបង្កើតខ្លឹមសារដែលពាក់ព័ន្ធនឹងអ្វីមួយ ដែលមានភាពទាក់ទាញដល់អតិថិជនគោលដៅ និងមានគុណភាពខ្ពស់ក្នុងការសរសេរផ្ដល់ជាព័ត៌មាន និងបង្កើតមាតិកាល្អៗលើប្រព័ន្ធអនឡាញ ព្រមទាំងបង្កើតពាក្យគន្លឹះដែលងាយស្រួលស្វែងរកទៀតផង។ បើយោងតាមគេហទំព័រ Study.com បានកំណត់និយមន័យថា Content Writer គឺជាអ្នកនិពន្ធអាជីពដែលផលិតខ្លឹមសារគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍សម្រាប់ប្រើប្រាស់តាមអ៊ីនធឺណេត។ ហើយជាបុគ្គលដែលយល់ដឹងអំពីអ៊ីនធឺណេត ដើម្បីបង្កើតអត្ថបទ និងទម្រង់ផ្សេងៗនៃគេហទំព័រដែលត្រូវបានសរសេរ។ សរុបមក Content...