Home Tags Content Writing

Tag: Content Writing

តើ Content Writing អាចជួយអ្វីខ្លះក្នុងអាជីវកម្មខ្នាតតូច និងមធ្យម?

Content Writing (ការសរសេរមាតិកា) គឺពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្កើតខ្លឹមសារអត្ថបទ ដើម្បីអប់រំ ឬកម្សាន្តចិត្តអ្នកអាន ដោយខ្លឹមសារទាំងនោះត្រូវតែមានគុណភាពខ្ពស់និងមានគុណតម្លៃ។ ហើយវាក៏ជាផ្នែកមួយដែលអាចជំរុញការលក់ផងដែរ ប៉ុន្តែនេះមិនមែនជាគោលបំណងចម្បងរបស់វានោះទេ។ ម្ចាស់អាជីវកម្ម ភាគច្រើននៅពេលពួកគេជួលផ្នែក Content Writer ឱ្យមកធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនរបស់ពួកគេ គឺចង់បង្កើនចរាចរណ៍ទៅកាន់គេហទំព័រ ឬដើម្បីជូនដំណឹងដល់អតិថិជនរបស់ពួកគេអំពីផលិតផល ឬសេវាកម្មថ្មី និងដើម្បីផលិតសារដែលមានគុណភាពខ្ពស់សម្រាប់ការលក់ បង្កើតប្លុក អត្ថបទ និងការបង្ហោះតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម។ តើ Content Writer ធ្វើអ្វីខ្លះ? អ្វីដែល Content...

របៀបក្លាយជា Content Writer

Content គឺជាស្តេច ពីព្រោះអ្នកនឹងជួបប្រទះច្រើននៅក្នុងសម័យឌីជីថលនេះ។ ការសរសេរខ្លឹមសារបង្ហោះ (Content Writing) គឺជាដំណើរការរៀបចំផែនការ ការបង្កើតនិងផ្សព្វផ្សាយខ្លឹមសារមាតិកាជាចម្បងសម្រាប់គោលបំណងទីផ្សារឌីជីថល។ ចំពោះបុគ្គលដែលបង្កើតមាតិកាឌីជីថលសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន គឺពិពណ៌នាពីផលិតផលឬសេវាកម្មដែលពួកគេកំពុងផ្តល់ជូន ហើយនេះហៅថា Content Writer។ Content Writer មានទំនួលខុសត្រូវក្នុងការបង្កើតខ្លឹមសារ បង្កើនប្រសិទ្ធភាពម៉ាស៊ីនស្វែងរក(SEO) ដែលបង្ហាញពីគំនិតនិងគោលដៅរបស់ក្រុមហ៊ុនឱ្យបានទៅដល់អតិថិជនគោលដៅ។ ការបង្កើតប្រភេទ Content ភាគច្រើន ជា៖ Blog Posts មាតិកាគេហទំព័រ Marketing...

តើ Content Writer ធ្វើអ្វីខ្លះ?

តើអ្វីជា Content Writer ? បើយោងតាមគេហទំព័រ Copify Blog បានកំណត់និយមន័យថា  Content Writer សំដៅលើ អ្នកមានជំនាញក្នុងការបង្កើតខ្លឹមសារដែលពាក់ព័ន្ធនឹងអ្វីមួយ ដែលមានភាពទាក់ទាញដល់អតិថិជនគោលដៅ និងមានគុណភាពខ្ពស់ក្នុងការសរសេរផ្ដល់ជាព័ត៌មាន និងបង្កើតមាតិកាល្អៗលើប្រព័ន្ធអនឡាញ ព្រមទាំងបង្កើតពាក្យគន្លឹះដែលងាយស្រួលស្វែងរកទៀតផង។ បើយោងតាមគេហទំព័រ Study.com បានកំណត់និយមន័យថា Content Writer គឺជាអ្នកនិពន្ធអាជីពដែលផលិតខ្លឹមសារគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍សម្រាប់ប្រើប្រាស់តាមអ៊ីនធឺណេត។ ហើយជាបុគ្គលដែលយល់ដឹងអំពីអ៊ីនធឺណេត ដើម្បីបង្កើតអត្ថបទ និងទម្រង់ផ្សេងៗនៃគេហទំព័រដែលត្រូវបានសរសេរ។ សរុបមក Content...

ភាពខុសគ្នារវាង Content Writing និង Copywriting

សម្រាប់អ្នកដែលចាប់អារកម្មណ៍លើវិស័យឌីជីថលដំបូងៗគឺងាយនឹងយល់ច្រឡំរវាងពាក្យ Copywriting និង Content Writing ដោយសារតែពេលដែលយើងស្តាប់ទៅគឺវាប្រហាក់ប្រហែលគ្នា អញ្ជឹងហើយក៏មានមនុស្សមួយចំនួនគិតថាវាតែមួយឬមានអត្ថន័យដូចគ្នា ។ ប៉ុន្តែជាក់ស្តែងប្រសិនបើយើងសិក្សាឲ្យបានស៊ីជម្រៅតិចយើងនឹងឃើញថាវាខុសគ្នា ។ បន្ថែមពីនេះចំពោះអ្នកចាប់អារម្មណ៍ជាមួយការសរសេរនិងការធ្វើទីផ្សារឌីជីថលនោះការស្វែងយល់ពីលក្ខណៈខុសគ្នារវាងពាក្យទាំងពីរនេះគឺជារឿងដែលសំខាន់ ។ តើ copywriting គឺជាអ្វី ? copywriting គឺជាការសរសេរបែបណាឲ្យមានភាពទាក់ទាញដោយបង្កប់នូវសិល្បៈនៃការប្រើប្រាស់ពាក្យសំដីបញ្ជុះបញ្ជូលអតិថិជនឲ្យចាំអារម្មណ៍និងចង់ទិញបន្ទាប់ពីអានហើយ ( copywriting = copy that sell ) ។...