Home Tags Customer Service

Tag: Customer Service

ហេតុអ្វីការគោរពឱ្យតម្លៃអតិថិជនមានសារៈសំខាន់?

អាជីវកម្មមួយអាចដំណើរការបានយូរអង្វែងបាន លុះត្រាតែអាជីវកម្មនោះមានចរន្តសាច់ប្រាក់ចេញចូលល្អ ព្រមទាំងមានអតិថិជនគាំទ្រច្រើន ហើយដើម្បីធ្វើឱ្យអតិថិជនមានការគាំទ្រច្រើន ដោយមិនមែនគាំទ្រមួយថ្ងៃ ប៉ុន្តែគាំទ្ររហូតក្លាយជាអតិថិជនស្មោះត្រង់សម្រាប់ក្រុមហ៊ុន គឺតាមរយៈការផ្ដល់សេវាកម្មអតិថិជនដ៏ល្អ ដោយធ្វើឱ្យអតិថិជនមានការពេញចិត្តខ្លាំង។ ការផ្ដល់សេវាកម្មអតិថិជនល្អមានច្រើន ប៉ុន្តែនៅក្នុងអត្ថបទនេះបង្ហាញពី “ការចេះគោរពឱ្យតម្លៃអតិថិជន” ដោយការគោរពឱ្យតម្លៃដោយមិនគិតពីការវាយតម្លៃពីសំបកក្រៅ ឬគិតពីឋានៈតួនាទីអ្វីឡើយ ប៉ុន្តែបានផ្ដល់ការគោរពឱ្យតម្លៃដល់អតិថិជនគ្រប់គ្នាឱ្យតែចូលហាងឬក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្លួន។ ហេតុអ្វីត្រូវគោរពឱ្យតម្លៃអតិថិជនគ្រប់គ្នាបែបនេះ? ការគោរពឱ្យតម្លៃដល់ភ្ញៀវដែលបានចូលមកហាងឬក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ដោយគ្មានការរើសអើងអ្វីនោះ វាជាការបង្ហាញនូវគុណតម្លៃរបស់ក្រុមហ៊ុន ព្រមទាំងធ្វើឱ្យអតិថិជនកាន់តែមានភាពសប្បាយចិត្ត ពេញចិត្ត និងគាំទ្រអាជីវកម្មរបស់អ្នករយៈពេលវែង។ បន្ថែមពីនេះ ចំពោះសារៈសំខាន់នៃការគោរពឱ្យតម្លៃអតិថិជន វានឹងជួយ៖ បង្កើនអតិថិជនស្មោះត្រង់ច្រើន ដោយពួកគេមកក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកម្ដងហើយម្ដងទៀត អតិថិជនហ៊ានចំណាយលុយច្រើនជាងមុនលើផលិតផលសេវាកម្មរបស់អ្នក អតិថិជននឹងជួយផ្សព្វផ្សាយបន្តទៅកាន់អ្នកផ្សេង ឬនៅលើបណ្ដាញសង្គម ...

ហេតុអ្វីសេវាកម្មអតិថិជនមានសារៈសំខាន់ក្នុងអាជីវកម្ម?

សេវាកម្មអតិថិជន ជាចំណុចសំខាន់មួយក្នុងការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរវាងអតិថិជន និងអាជីវកម្មរបស់អ្នក ហើយវាក៏ជាផ្នែកដែលម្ចាស់អាជីវកម្មមួយចំនួនបានមើលរំលង។ តើសេវាកម្មអតិថិជនមានសារៈសំខាន់អ្វីខ្លះនៅក្នុងអាជីវកម្ម? សារៈសំខាន់នៃសេវាកម្មអតិថិជន មានច្រើន ប៉ុន្តែខាងក្រោមនេះ នឹងបង្ហាញសារៈសំខាន់គោលចំនួន 3 រួមមាន៖ 1. បង្កើនអតិថិជនស្មោះត្រង់កាន់តែច្រើន ការផ្ដល់សេវាកម្មអតិថិជនដ៏ល្អ វាជាការបង្កើតនូវបទពិសោធន៍វិជ្ជមានដល់អតិថិជន ដែលនាំឱ្យអតិថិជនមានការពេញចិត្ត និងចូលចិត្តលើម៉ាកយីហោរបស់អ្នកកាន់តែខ្លាំង ព្រមទាំងជឿជាក់ និងទុកចិត្តផងដែរ។ បន្ថែមពីនេះ ពួកគេនឹងមិនងាយប្ដូរចិត្តចាកចេញពីការប្រើប្រាស់ផលិតផលឬសេវាកម្មពីក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកឡើយ ដោយពួកគេនឹងតែងតែមកម្ដងហើយមកម្ដងទៀត ព្រមទាំងអាចផ្ដល់ជាមតិកែលម្អយ៉ាងស្មោះត្រង់លើចំណុចដែលកែតម្រូវ។ មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះនោះទេ នៅពេលអតិថិជនមានការពេញចិត្តលើម៉ាកយីហោរបស់អ្នកតាមរយៈការផ្ដល់សេវាកម្មអតិថិជនល្អ ពួកគេនឹងជួយផ្សព្វផ្សាយបន្តទៅកាន់មនុស្សផ្សេងទៀតដែលពួកគេបានស្គាល់ តាមរយៈការនិយាយណែនាំបន្តពីមាត់មួយទៅមាត់មួយ។ 2. បង្កើនប្រាក់ចំណូល ការផ្ដល់សេវាកម្មអតិថិជនដ៏ល្អ...

ហេតុអ្វីត្រូវបង្វឹកក្រុមការងារឱ្យចេះជំនាញសេវាកម្មអតិថិជន ជាជាងគ្រាន់តែជួលមនុស្សឱ្យមកធ្វើការផ្នែកនេះ?

ជំនាញសេវាកម្មអតិថិជន ភាគច្រើនម្ចាស់អាជីវកម្មយល់ថាវាជារឿងធម្មតា ប៉ុន្តែពួកគេមិនបានដឹងទេថា ផ្នែកនេះជួយក្រុមហ៊ុនពួកគេឱ្យកាន់តែរីកចម្រើនទៅមុខ តាមរយៈការចងចិត្តអតិថិជនជាមួយក្រុមហ៊ុន ដោយមិនមែនគ្រាន់តែប្រើយុទ្ធសាស្រ្តទីផ្សារផ្សព្វផ្សាយទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍អតិថិជន និងការលក់ផលិតផលសេវាកម្មជូនពួកគេប៉ុណ្ណោះនោះទេ។ ហើយការចងចិត្តអតិថិជននេះ គឺជាផ្នែកសេវាកម្មអតិថិជនដ៏ល្អរបស់ក្រុមហ៊ុន។ ចូរចងចាំថា អតិថិជនជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់បំផុតសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន ពីព្រោះបើក្រុមហ៊ុនគ្មានអតិថិជនគាំទ្រ នោះក្រុមហ៊ុនច្បាស់ជាគ្មានចំណូល ហើយបើគ្មានចំណូលក្រុមហ៊ុនក៏មិនអាចបន្តដំណើរទៅមុខបានដែរ។ ហេតុនេះ ធ្វើបែបណាទើបមានអតិថិជនច្រើននៅក្នុងក្រុមហ៊ុន? ចម្លើយនោះគឺ ការផ្ដល់សេវាកម្មអតិថិជនដ៏ល្អបំផុត ដែលលើសពីការធ្វើទីផ្សារ ការលក់ និងផ្ដល់ផលិតផលសេវាកម្ម។ ហេតុអ្វីបានជាដូច្នេះ? ពីព្រោះទោះបីជាការធ្វើទីផ្សារល្អ​ មានផលិតផលសេវាកម្មល្អ និងមានក្រុមលក់ល្អច្រើនប៉ុណ្ណាក៏ដោយ...

សញ្ញាបញ្ជាក់ថា ក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកត្រូវតែពង្រឹងផ្នែកសេវាកម្មអតិថិជន

សេវាកម្មអតិថិជន ជាផ្នែកមួយដែលចូលរួមចំណែកដ៏សំខាន់ក្នុងការរក្សាអតិថិជនឱ្យនៅដក់ជាប់ជាមួយក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកបានយូរអង្វែង និងបង្កើនអតិថិជនថ្មីៗបានកាន់តែច្រើន តាមរយៈការបំពេញតម្រូវការដល់អតិថិជនបានល្អ បង្កើនភាពពេញចិត្តដល់អតិថិជន អាចពន្យល់ណែនាំពីផលិតផលសេវាកម្មបានច្បាស់ដល់អតិថិជន និងអាចដោះស្រាយរាល់ចម្ងល់ ឬបញ្ហាដល់អតិថិជន។ ជាពិសេសការផ្ដល់ជូននូវអ្វីដែលលើសពីការរំពឹងទុករបស់អតិថិជន ព្រមទាំងធ្វើឱ្យអតិថិជនទទួលបាននូវបទពិសោធន៍ល្អៗជាមួយក្រុមហ៊ុន។ អ្នកអាចឈ្វេងយល់បន្ថែមអំពីសេវាកម្មអតិថិជន ដោយគ្រាន់តែចុចទីនេះ ៖ ការផ្ដល់សេវាកម្មអតិថិជន ភាពខុសគ្នារវាង សេវាកម្មអតិថិជនល្អ និងសេវាកម្មអតិថិជនឆ្នើម តើម្ចាស់អាជីវកម្មគួរបង្វឹកបុគ្គលិកអ្វីខ្លះ អំពីសេវាកម្មអតិថិជន? ឆ្លងតាមការពន្យល់ណែនាំខាងលើ អ្នកច្បាស់ជាកាន់តែដឹងហើយថា សេវាកម្មអតិថិជនជារឿងសំខាន់ណាស់ ពីព្រោះបើផលិតផលសេវាកម្មរបស់អ្នកល្អ ហើយក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នករៀបចំបានយ៉ាងមានផាសុកភាពក៏ដោយ ប៉ុន្តែបើផ្នែកសេវាកម្មអតិថិជនរបស់អ្នកនៅមានកម្រិត ឬខ្សោយ...

ភាពខុសគ្នារវាង Customer Experience និង Customer Service

Customer Experience បើនិយាយជាភាសាខ្មែរ គឺ “បទពិសោធន៍អតិថិជន” រីឯ Customer Service គឺ “សេវាកម្មអតិថិជន” ហើយផ្នែកទាំងពីរនេះ ពិតជាមានសារៈសំខាន់នៅក្នុងអាជីវកម្មណាស់ក្នុងការចូលរួមចំណែកធ្វើឱ្យអាជីវកម្មកាន់តែមានភាពរីកចម្រើនជាបន្តបន្ទាប់ ដោយម្ចាស់អាជីវកម្មទាំងអស់គួរតែមានការយល់ដឹង ដើម្បីបណ្ដុះបណ្ដាលបុគ្គលិកឱ្យមានចំណេះដឹងផ្នែកនេះដែរ។ គួរបញ្ជាក់ផងដែរថា Customer Service ជាផ្នែកមួយនៃ Customer Experience ប៉ុណ្ណោះ។ ហើយដើម្បីឈ្វេងយល់បន្ថែមទៀតអំពីភាពខុសគ្នារវាង Customer Experience...

ហេតុអ្វីបានជាសេវាកម្មអតិថិជនល្អគឺជារឿងសំខាន់សម្រាប់អាជីវកម្ម?

សេវាកម្មអតិថិជន (Customer Service) គឺជាផ្នែកមួយដែលដើរតួយ៉ាងសំខាន់ ក្នុងការជួយជម្រុញឲ្យដំណើរការអាជីវកម្មរបស់អ្នកកាន់តែទទួលបានជោគជ័យនិងរីកចម្រើនទៅមុខ ដែលយើងអាចនិយាយម្យ៉ាងទៀតបានថាសេវាកម្មអតិថិជននេះគឺជាបេះដូង និងជាខ្យល់ដង្ហើមនៃអាជីវកម្មដែលអាចធ្វើឲ្យអតិថិជនដែលបានទិញផលិតផលឬសេវាកម្មពីក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកហើយ​ មានអារម្មណ៍សប្បាយចិត្ត កក់ក្ដៅ មានតម្លៃនិងចង់មកទិញនូវផលិតផលរបស់អ្នកម្ដងហើយម្ដងទៀតគ្មានភាពស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការសម្រេចចិត្ត។   យើងឃើញថាទោះបីជាការបង្កើតឲ្យមានសេវាកម្មអតិថិជនល្អ ត្រូវចំណាយធនធាន ពេលវេលា និងថវិកាច្រើនក៏ដោយ ប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកធ្វើវាបានជោគជ័យ(បង្កើតឲ្យមានសេវាកម្មអតិថិជនមួយដែលល្អឥតខ្ចោះ) អាជីវកម្មរបស់អ្នកនឹងទទួលបាននូវការជឿជាក់ ទំនុកចិត្តពីអតិថិជន ដែលជាហេតុធ្វើឲ្យអ្នកអាចយកឈ្នះដៃគូប្រកួតប្រជែង និងអាចឈរជើងនៅលើទីផ្សារបានយូរអង្វែង។ជាពិសេសគឺអាចរក្សានូវកត្តិនាមក្រុមហ៊ុនរប​ស់អ្នកឲ្យកាន់តែមានភាពល្បីល្បាញ។   ដូចនេះតើការណ៍ដែលមានសេវកម្មអតិថិនល្អអាចជួយអ្វីដល់ក្រុមហ៊ុនឬអាជីវកម្មរបស់អ្នក?   ១. ជួយរក្សានិងជួយបង្កើនអតិថិជនឲ្យបានច្រើន   សេវាកម្មអតិថិជនមួយដែលល្អអស្ចារ្យគឺគួរតែផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការបម្រើជូន ការមើលថែទាំ និងតាមដានពីតម្រូវការរបស់ពួកគេឲ្យបានល្អ ថាពួកគេត្រូវការអ្វីពីអ្នក ជាពិសេសនោះគឺត្រូវរីករាយចំពោះការឆ្លើយតបនិងជួយដោះស្រាយរាល់បញ្ហាដែលពួកគេកំពុងតែជួបប្រទះ។   ការដែលធ្វើបែបនេះ...

ភាពខុសគ្នារវាង សេវាកម្មអតិថិជនល្អ និងសេវាកម្មអតិថិជនឆ្នើម

សេវាកម្មអតិថិជន មានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់គ្រប់ក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ ជាពិសេសក្រុមហ៊ុនដែលផ្ដោតលើការលក់ផលិតផល ឬផ្ដល់សេវាកម្មផ្នែកណាមួយដល់អតិថិជន។ បន្ថែមពីនេះ ការផ្ដល់សេវាកម្មអតិថិជន តែងតែមានមិនល្អ ល្អ និងឆ្នើម ឬល្អឥតខ្ចោះ ដោយអាស្រ័យលើបុគ្គលិកទាំងផ្នែកលក់ ឬផ្នែកសេវាកម្មអតិថិជនមានភាពប៉ិនប្រសប់ និងទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលបានល្អ។ ម្យ៉ាងទៀតក្នុងនាមជាម្ចាស់អាជីវកម្មក៏ត្រូវដឹងដែរថា ប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកផ្ដល់នូវសេវាកម្មអតិថិជនដ៏ល្អបំផុតតាមដែលអាចធ្វើបាន នោះក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកក៏កំពុងចាប់យកអតិថិជនបានកាន់តែច្រើនបន្តិចម្ដង និងក៏មានឱកាសបង្កើតប្រាក់ចំណូលជាបន្តបន្ទាប់ផងដែរ។ តើអ្វីជាការផ្ដល់សេវាកម្មអតិថិជន? ការផ្ដល់សេវាកម្មអតិថិជន សំដៅលើការចេះជួយដោះស្រាយបញ្ហារបស់អតិថិជន ការបង្រៀនអតិថិជនពីរបៀបប្រើប្រាស់ផលិតផលសេវាកម្ម ការឆ្លើយតបរាល់ចម្ងល់របស់អតិថិជន និងអាចបំពេញតម្រូវការអតិថិជន។ បន្ថែមពីនេះ អ្នកច្បាស់ជាកាន់តែមានចម្ងល់ចង់ដឹងបន្ថែមទៀត...

គន្លឹះ 6 ដើម្បីបង្កើនជំនាញសេវាកម្មអតិថិជនដល់ក្រុមរបស់អ្នក

សេវាកម្មអតិថិជន គឺជាផ្នែកមួយដែលគ្រប់អាជីវកម្មទាំងអស់មិនអាចមើលរំលងបានឡើយ ពីព្រោះវាជួយជំរុញឱ្យអតិថិជនកាន់តែរីកចម្រើន ហើយប្រសិនបើការផ្ដល់សេវាកម្មអតិថិជនមិនល្អ វាក៏អាចទាញទម្លាក់គុណតម្លៃក្រុមហ៊ុននោះដូចគ្នា។ ហេតុផលនេះហើយ ក្នុងនាមជាម្ចាស់អាជីវកម្មត្រូវតែគិតផ្ដោត និងត្រូវពង្រឹងសមត្ថភាពក្រុមអ្នកពាក់ព័ន្ធក្នុងការផ្ដល់សេវាកម្មអតិថិជនទាំងអស់ឱ្យមានជំនាញនេះកាន់តែខ្លាំង។ ដើម្បីពង្រឹងជំនាញនេះដល់ក្រុមការងារ អ្នកអាចអនុវត្តន៍តាមវិធីសាស្រ្តខាងក្រោម។ 1. ពង្រឹងជំនាញសេវាកម្មអតិថិជន នៅក្នុងចំណុចនេះ អ្នកត្រូវតែធ្វើឱ្យប្រាកដថាក្រុមការងាររបស់អ្នកមានជំនាញសេវាកម្មអតិថិជនដ៏ត្រឹមត្រូវ ដើម្បីអាចគ្រប់គ្រងតម្រូវការអតិថិជនបានល្អ។ ហេតុដូចនេះ ក្នុងនាមជាម្ចាស់អាជីវកម្ម អាចពង្រឹងលើជំនាញមួយចំនួនខាងក្រោមដែលទាក់ទងនឹងការផ្ដល់សេវាកម្មអតិថិជនដល់ក្រុមបន្ថែម។ ការយល់ចិត្ត ការអត់ធ្មត់ និងស្ថិរភាព៖ ប្រភេទអតិថិជនទាំងអស់មិនដូចគ្នាឡើយ ដូច្នេះក្នុងនាមជាអ្នកផ្ដល់សេវាកម្មអតិថិជនដ៏ល្អ ត្រូវតែមានវិធីសាស្រ្តដោះស្រាយជាមួយអតិថិជន និងការចេះយល់អំពីអតិថិជន។ ជំនាញសម្របខ្លួន៖...

ឈ្វេងយល់ពី ការផ្ដល់សេវាកម្មអតិថិជន (Customer Service)

នៅពេលដែលអ្នកបានលឺពាក្យថា “ការផ្ដល់សេវាកម្មអតិថិជន” តើអ្នកគិតលើអ្វីមុនគេ? ហើយហេតុអ្វីបានជាវាសំខាន់នៅក្នុងអាជីវកម្ម? នៅក្នុងអត្ថបទមួយនេះ នឹងបង្ហាញអ្នកលម្អិតអំពី ការផ្ដល់សេវាកម្មអតិថិជន។ តើអ្វីជា ការផ្ដល់សេវាកម្មអតិថិជន? ការផ្ដល់សេវាកម្មអតិថិជន គឺសំដៅលើការចេះជួយអតិថិជនដោះស្រាយបញ្ហា ការបង្រៀនអតិថិជនពីរបៀបប្រើប្រាស់ផលិតផលសេវាកម្ម ការឆ្លើយតបរាល់ចម្ងល់របស់អតិថិជន និងបំពេញតម្រូវការអតិថិជន។ ប្រភេទនៃការផ្ដល់សេវាកម្មអតិថិជន ខាងក្រោមនេះ ជាប្រភេទនៃការផ្ដល់សេវាកម្មអតិថិជនសំខាន់ៗដែលគេពេញនិយម រួមមាន៖ 1. ការទំនាក់ទំនងតាមរយៈទូរស័ព្ទ ក្រុមហ៊ុនជាច្រើនបានផ្តល់សេវាកម្មអតិថិជនជាចម្បងតាមរយៈអន្តរកម្មតាមទូរស័ព្ទ ដោយអតិថិជនទូរស័ព្ទទៅខ្សែទូរស័ព្ទបន្ទាន់របស់ក្រុមហ៊ុន ហើយអ្នកតំណាងផ្នែកសេវាកម្មអតិថិជនលើកទូរស័ព្ទ ប៉ុន្តែការផ្ដល់សេវាកម្មតាមទូរស័ព្ទកំពុងមានភាពធ្លាក់ចុះ និងគ្មានប្រសិទ្ធភាពប៉ុន្មានទេ នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ។ 2. Text Messages សំដៅលើ...