spot_img
spot_img
Homeធុរកិច្ចចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មលើកដំបូង តើគួរជ្រើសរើសប្រើយុទ្ធសាស្រ្តសមុទ្រក្រហម ឬសមុទ្រខៀវ?

ចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មលើកដំបូង តើគួរជ្រើសរើសប្រើយុទ្ធសាស្រ្តសមុទ្រក្រហម ឬសមុទ្រខៀវ?

-

នៅក្នុងទីផ្សារនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ កំពុងមានអាជីវកម្មជាច្រើនដែលកើតមានឡើងជាបន្តបន្ទាប់ ដូច្នេះហើយទើបមានអាជីវកម្មមួយចំនួនក៏កំពុងមានការប្រកួតប្រជែងខ្លាំង ហើយក៏មានអាជីវកម្មខ្លះក៏គ្មានការប្រកួតប្រជែងដែរ។ រឿងទាំងនេះ គឺវាជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មជាមួយយុទ្ធសាស្រ្តសមុទ្រក្រហម និងយុទ្ធសាស្រ្តសមុទ្រខៀវ។

ឈ្វេងយល់អំពីអត្ថន័យនៃយុទ្ធសាស្រ្តទាំងពីរនេះ៖ តើអ្វីជា យុទ្ធសាស្រ្តសមុទ្រក្រហម និង យុទ្ធសាស្រ្តសមុទ្រខៀវ?

បន្ថែមពីនេះ អ្នកក៏ត្រូវយល់ដឹងអំពីផ្នែកសំខាន់នៃយុទ្ធសាស្រ្តទាំងពីរនោះផងដែរ។

1. យុទ្ធសាស្រ្តសមុទ្រក្រហម

ប្រសិនបើអ្នកសម្រេចចិត្តចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មដែលប្រើនូវយុទ្ធសាស្រ្តសមុទ្រក្រហម នោះអ្នកនឹងជួបនូវស្ថានភាពដូចខាងក្រោម៖

  • អាជីវកម្មរបស់អ្នកមានលក្ខណៈដូចនឹងអាជីវកម្មផ្សេងទៀតដែលមាននៅក្នុងឧស្សាហកម្មរបស់អ្នក​ ព្រមទាំងមានការប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងទីផ្សារដែលមានស្រាប់
  • ត្រូវព្យាយាមយកឈ្នះការប្រកួតប្រជែងនោះ ប្រសិនបើអ្នកចង់ឱ្យអាជីវកម្មរបស់អ្នកដំណើរការបានដោយជោគជ័យស្របតាមគោលបំណងរបស់អ្នក
  • ត្រូវទាញយកតម្រូវការដែលមានស្រាប់ ដើម្បីបង្កើតជាអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួន
  • អ្នកនឹងព្យាយាមធ្វើការផ្លាស់ប្តូរតម្លៃ ឬថ្លៃដើមនៃការចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មរបស់អ្នក ដើម្បីអាចឱ្យអាជីវកម្មរបស់អ្នកមាននៅលើទីផ្សារជាបន្តទៀត

2. យុទ្ធសាស្រ្តសមុទ្រខៀវ

ប្រសិនបើអ្នកសម្រេចចិត្តចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មដែលប្រើនូវយុទ្ធសាស្រ្តសមុទ្រខៀវ នោះអ្នកនឹងជួបនូវស្ថានភាពដូចខាងក្រោម៖

  • អាជីវកម្មរបស់អ្នកនឹងបង្កើតទីផ្សាដែលមិនមានការប្រកួតប្រជែង
  • អាជីវកម្មរបស់អ្នកនឹងធ្វើឱ្យការប្រកួតប្រជែងត្រូវបានលុបបំបាត់
  • អាជីវកម្មរបស់អ្នកនឹងបង្កើត និងចាប់យកតម្រូវការថ្មីសម្រាប់អតិថិជន

ជារួមមក ការចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មលើកដំបូង ប្រសិនបើអ្នកប្រើយុទ្ធសាស្រ្តសមុទ្រក្រហម មានន័យថា អ្នកបង្កើតអាជីវកម្មដូចគេ ឬស្រដៀងនឹងគេដែរនៅក្នុងទីផ្សារ ដូច្នេះនឹងមានគូប្រជែងច្រើន ហើយក៏មានឱកាសក្នុងការជោគជ័យក្នុងអាជីវកម្ម ព្រមទាំងអាចពង្រីកខ្លួនទៅកាន់យុទ្ធសាស្រ្តសមុទ្រខៀវដោយកាត់បន្ថយការមានគូប្រជែងច្រើននៅក្នុងទីផ្សារ តាមរយៈការចេះបម្លែងអាជីវកម្មរបស់អ្នកឱ្យកាន់តែប្រសើរ និងបំពេញតាមតម្រូវការអតិថិជនរបស់អ្នក ថែមទាំងមានការត្រៀមលក្ខណៈបានរួចរាល់។ ម្យ៉ាងទៀត ចំពោះយុទ្ធសាស្រ្តសមុទ្រខៀវវិញ ទោះបីជាវាថ្មី ក៏ពិតមែន ប៉ុន្តែបើអ្នកធ្វើខុសនឹងតម្រូវការអតិថិជន និងមិនរឹងមាំ ឬគ្មានដើមទុនច្រើនដើម្បីបង្កើតអ្វីដែលអ្នកគ្រោងទុកនោះទេ នោះក៏ហានិភ័យដែរ ព្រមទាំងអាចឈានមកកាន់ការប្រើយុទ្ធសាស្រ្តសមុទ្រក្រហមវិញក៏មាន។ ប៉ុន្តែទោះបីជា យ៉ាងនេះក្ដី ប្រសិនបើអ្នកអាចអនុវត្តន៍យុទ្ធសាស្រ្តសមុទ្រខៀវតាមក្បួនច្បាស់លាស់ មានគោលដៅជាក់លាក់ និងមានមហិ្ឆចតាខ្ពស់ ព្រមទាំងមានការត្រៀមលក្ខណៈរួចរាល់ នោះគ្រប់យ៉ាងនឹងជោគជ័យ។

ហេតុនេះហើយ ការប្រើយុទ្ធសាស្រ្តទាំងពីនេះ គឺល្អដូចគ្នា ប៉ុន្តែបើចង់ធ្វើឱ្យអាជីវកម្មរបស់អ្នករីកចម្រើនជាបន្តបន្ទាប់ វាទាមទារឱ្យអ្នកកំណត់នូវគុណតម្លៃជាក់លាក់ មានតម្លៃផលិតផលស្របជាមួយនឹងអតិថិជនចង់បាន និងព្យាយាមកែលម្អអាជីវកម្មរបស់អ្នកឱ្យមានភាពទាន់សម័យកាល។

បន្ថែមពីនេះ អ្នកក៏ត្រូវឈ្វេងយល់អំពីលទ្ធភាពដែលអ្នកអាចធ្វើបាន និងព្យាយាមសិក្សាឱ្យបានច្បាស់ក្នុងការអនុវត្តលើយុទ្ធសាស្រ្តសមុទ្រក្រហម និងយុទ្ធសាស្រ្តសមុទ្រខៀវជាមួយនឹងគំនិតអាជីវកម្មរបស់អ្នក មុនពេលសម្រេចចិត្តចាប់ផ្ដើមវាឡើង។

Sann Thaven
Sann Thavenhttp://www.kumnit.com
គឺជាអ្នកបង្កើតគំនិត និងសរសេរមាតិកា ពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើអាជីវកម្ម ភាពជាអ្នកដឹកនាំ សេវាកម្មអតិថិជន ទីផ្សារ ការលក់ និងអាជីពការងារ។ កញ្ញាគឺជានិស្សិតថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មអន្តជាតិ។ ចំណង់ចំណូលចិត្ត គឺរៀនអ្វីថ្មីៗ និងចូលរួមកិច្ចការងារសង្គម។

រៀនពីអ្វីថ្មីៗ

spot_img

អត្ថបទថ្មិៗ