Home Tags Time management

Tag: time management

របៀបគ្រប់គ្រងពេលវេលាដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់អ្នករវល់ខ្លាំង

មនុស្សម្នាក់ៗ សុទ្ធតែមានពេលវេលា 24ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃដូចគ្នា ប៉ុន្តែមិនដូចគ្នាត្រង់ថាមួយថ្ងៃៗពួកគេត្រូវធ្វើអ្វី និងមានកិច្ចការងារអ្វីខ្លះដែលត្រូវបំពេញ ដោយអ្នកខ្លះក៏មានការងារបន្ដិចបន្ដួច ហើយអ្នកខ្លះក៏មមាញឹកខ្លាំងជាមួយការងារដោយស្ទើរតែមានពេលវេលាសម្រាក។ល។ ទោះបីជាយ៉ាងនេះក្ដី នៅក្នុងពិភពលោកនេះ ក៏មានមនុស្សជាច្រើននាក់ដែរ ដែលជាមនុស្សរវល់ខ្លាំង ជាពិសេសថ្នាក់ដឹកនាំ និងម្ចាស់អាជីវកម្ម ព្រមទាំងមនុស្សដែលកាន់កាប់នូវកិច្ចការងារនានាផ្សេងទៀត។ ដូច្នេះសំណួរសួរថា តើមានវិធីល្អដើម្បីគ្រប់គ្រងពេលវេលាល្អសម្រាប់អ្នកដែលរវល់ខ្លាំងដែរឬទេ? ច្បាស់ជាមាន ប៉ុន្តែមុននឹងបង្ហាញវិធីសាស្រ្តគ្រប់គ្រងពេលវេលាសម្រាប់អ្នករវល់ យើងចង់បង្ហាញអំពីសារៈសំខាន់មួយចំនួននៅពេលយើងអាចគ្រប់គ្រងពេលវេលាបានល្អជាមុនសិន។ សារៈសំខាន់នៅពេលអ្នកអាចគ្រប់គ្រងពេលវេលាបានល្អ បង្កើនផលិតភាពការងារខ្ពស់ និងអាចសម្រេចបាននូវកិច្ចការងារសំខាន់ៗបានច្រើនជាងមុន កាត់បន្ថយភាពស្រេ្តសច្រើន ដោយមិនវង្វេង ឬឈឺក្បាលជាមួយការងារ ...

ហេតុអ្វីអ្នកត្រូវចាប់ផ្តើមគ្រប់គ្រងពេលវេលា?

ការគ្រប់គ្រងពេលវេលាគឺការរៀបគម្រោងពីពេលវេលាសម្រាប់ការងារនិមួយៗ។ ការគ្រប់គ្រងពេលវេលាដែលល្អមួយនឹងអាចជួយអ្នកបំពេញការងារដោយវៃឆ្លាត ពោលគឺអាចបំពេញការងារច្រើនក្នុងពេលតិចជាងមុន និងបំពេញការងារបានល្អទោះបីជាស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពលំបាកឬមានសំពាធខ្លាំង។ អ្នកត្រូវចងចាំថា បើអ្នកមិនអាចគ្រប់គ្រងពេលវេលាបានល្អ នោះវានឹងបណ្តាលឲ្យកើតមានអប្រសិទ្ធភាពការងារនិងជំងឺស្រ្តេស។ តើអ្នកធ្លាប់មានអារម្មណ៍ថាអ្នកមិនមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់សោះក្នុងមួយថ្ងៃៗ? យើងខ្ញុំចង់បង្វែរការគិតរបស់អ្នក មកងាកមើលទីនេះបន្តិច៖ មនុស្សយើងនៅលើផែបដីរួមគ្នានេះមានពេលវេលា24 ម៉ោងដូចគ្នាទាំងអស់។ ហើយចុះហេតុអ្វីមនុស្សមួយចំនួនអាចប្រើប្រាស់ពេលវេលារបស់គេដើម្បីទទួលបានជ័យជំនះទៅលើរឿងច្រើន ខណៈដែលអ្នកផ្សេងទៀតមិនទទួលបានអ្វីទាល់តែសោះឬតិចតួចជាង? ចម្លើយគឺស្ថិតនៅលើការគ្រប់គ្រងពេលវេលា។ អ្នកត្រូវផ្តោតទៅលើលទ្ធផល និងមិនត្រូវផ្តោតទៅលើការងារច្រើនហួស អ្នកត្រូវផ្តោតទៅលើលទ្ធផលមិនមែនសមកម្មភាពនោះទេ។ ដូចជានៅពេលអ្នករវល់ខ្លាំង វាមិនមែនបានន័យថាអ្នកកំពុងតែមានប្រសិទ្ធភាពការងារខ្ពស់ឡើយ។ មួយវិញទៀត នៅពេលអ្នកផ្តោតទៅលើកិច្ចការងារច្រើនក្នុងពេលតែមួយ អ្នកត្រូវបែងចែកការគិតនិងការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការងារនិមួយៗដោយមិនអាចផ្តោតអារម្មណ៍មូលទាំងស្រុងទៅលើកិច្ចការងារណាមួយៗបាននោះទេ។ មនុស្សដែលចេះគ្រប់គ្រងពេលវេលា តែងកំណត់ពីរយៈពេលដែលគេគួរតែចាយទៅលើសកម្មភាពផ្សេងៗ។ ការកំណត់បែបនេះតែជួយឲ្យគេ៖ ប្រសិទ្ធភាពការងារកើនខ្ពស់ ជួយកាត់បន្ថយស្រ្តេស មានការរីកចម្រើនទាំងភាពជាបុគ្គលនិងក្នុងវិស័យការងារ អាចសម្រេចក្តីបំណង ផ្ទុយទៅវិញ បើអ្នកមិនចេះប្រើពេលវេលាឲ្យល្អទេ...