spot_img
spot_img
Homeយុទ្ធសាស្ត្រលក់គន្លឹះយកឈ្នះចិត្តអតិថិជន អំឡុងពេលនិយាយទូរស័ព្ទ

គន្លឹះយកឈ្នះចិត្តអតិថិជន អំឡុងពេលនិយាយទូរស័ព្ទ

-

ការសន្ទនាជាមួយអតិថិជនតាមទូរស័ព្ទ ភាគច្រើនមានបញ្ហា ដោយមិនអាចនិយាយធ្វើឱ្យអតិថិជនកាន់តែមានចំណាប់អារម្មណ៍ និងពិបាកក្នុងការបិទការលក់ជាខ្លាំង។ ដូច្នេះនៅក្នុងអត្ថបទមួយនេះ នឹងជួយអ្នកលក់ទាំងឡាយ ដើម្បីជាគន្លឹះក្នុងការសន្ទនាជាមួយអតិថិជនដ៏មានប្រសិទ្ធភាព ដោយអាចយកឈ្នះចិត្តអតិថិជន និងងាយបិទក្នុងការលក់ទៀតផង។ គន្លឹះទាំងនោះ រួមមាន៖

1. បង្កើតភាពជឿជាក់

អ្នកលក់ ត្រូវមានភាពជឿជាក់លើខ្លួនឯង និងមានភាពជឿជាក់នូវអ្វីដែលខ្លួនកំពុងលក់ (ជឿជាក់លើផលិតផលសេវាកម្មរបស់ខ្លួន)។

2. រក្សាសម្លេងបែបធម្មជាតិ

អ្នកលក់ កុំព្យាយាមនិយាយតាមអ្វីដែលបានសរសេរ ឬនិយាយបែបសម្ដែងច្រើនពេក ប៉ុន្តែត្រូវនិយាយតាមបែបធម្មជាតិ។ ធ្វើបែបនេះ អ្នកលក់ និងអ្នកទិញ និយាយកាន់តែចូលគ្នា និងកាន់តែជិតស្និត។

3. ស្ដាប់អតិថិជន

អ្នកលក់កុំព្យាយាមនិយាយតែឯងច្រើនពេក ប៉ុន្តែត្រូវស្ដាប់អតិថិជននិយាយឱ្យបានច្រើន ដើម្បីស្ដាប់ពីបញ្ហា ឬចំណុចណាមួយដែលអាចយើងជាអ្នកលក់​ជួយក្នុងការប្រឹក្សាយោបល់ និងនិយាយដំណោះស្រាយចំជាមួយនឹងអ្វីដែលអតិថិជនចង់បាន។

4. កុំស្មាន

សំដៅលើ ការស្មានជំនួសអតិថិជន ដោយគិតថា អតិថិជនប្រហែលមានមិនចាប់អារម្មណ៍ ប្រហែលមិនចង់ស្ដាប់ទេ ប្រហែលមានបញ្ហានេះ បញ្ហានោះ និងមានការប៉ាន់ស្មានដោយខ្លួនឯងដោយពេលខ្លះវាមិនមែនជាការពិត ក៏ថាបាន។ ស្មានច្រើន ធ្វើឱ្យការសន្ទនាជាមួយអតិថិជនមិនរលូននោះទេ។

5. ធ្វើឱ្យការសន្ទនារបស់អ្នកគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍

អ្នកលក់ ត្រូវចេះបង្កើតបរិយាកាសនៃការសន្ទនា ដោយធ្វើយ៉ាងណាឱ្យអតិថិជនមានអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយ មានចំណាប់អារម្មណ៍ និងចង់បន្តនៃការសន្ទនាជាមួយ។

6. រក្សាគោលជំហរដ៏ត្រឹមត្រូវ

អ្នកលក់ ត្រូវដឹងថាពីគោលបំណងនៃការសន្ទនាជាមួយអតិថិជន ហើយមានការរក្សាគោលជំហរដ៏ត្រឹមត្រូវ ដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឱ្យអតិថិជនមានទំនុក និងមានភាពជឿជាក់។

7. ត្រៀមខ្លួនរាល់ការបដិសេធរបស់អតិថិជន

អ្នកលក់ ត្រូវដឹងថា រាល់ការសន្ទនាជាមួយអតិថិជន ច្បាស់ជាមានការបដិសេធ ឬមានពាក្យសម្ដីមិនល្អពីអតិថិជន ដូច្នេះអ្នកលក់ដ៍វៃឆ្លាត គឺមានការត្រៀមលក្ខណៈទុកជាមុនជានិច្ច ព្រមទាំងមានភាពបទបែន និងមានភាពវៃឆ្លាតនៃការប្រើប្រាស់អារម្មណ៍។

8. លើកពីបញ្ហាអតិថិជន

អ្នកលក់ ត្រូវស្ដាប់ពីបញ្ហារបស់អតិថិជន បន្ទាប់មកលើកយកបញ្ហាទាំងនោះ ផ្សារភ្ជាប់ជាមួយដំណោះស្រាយដ៏ល្អ ដោយក្នុងនោះបញ្ចូលនូវគុណតម្លៃផលិតផលឬសេវាកម្មរបស់ខ្លួនដែលអាចផ្ដល់ជូនអតិថិជន។

9. គិតលើល្បឿននៃការនិយាយ

អ្នកលក់ ត្រូវមានការវាស់ស្ទង់នៃល្បឿននិយាយរបស់ខ្លួន ថាតើនិយាយលឿនពេក ឬយឺតពេក។ ម្យ៉ាងទៀត ត្រូវដឹងថា អារម្មណ៍នៃការចង់ស្ដាប់របស់អតិថិជន ចង់ស្ដាប់ល្បឿននៃការនិយាយនៅក្នុងកម្រិតណា។

10. ប្រើឈ្មោះអតិថិជន

អ្នកលក់ ត្រូវប្រើឈ្មោះអតិថិជនឱ្យបានសមរម្យ និងតែងតែលើកឈ្មោះរបស់គាត់ ដើម្បីសន្ទនាគ្នា។ ការដែលប្រើឈ្មោះអតិថិជនមកសន្ទនា គឺកាន់តែធ្វើឱ្យអតិថិជន មានអារម្មណ៍ស្និតស្នាលក្នុងការសន្ទនាគ្នា។

Sann Thaven
Sann Thavenhttp://www.kumnit.com
គឺជាអ្នកបង្កើតគំនិត និងសរសេរមាតិកា ពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើអាជីវកម្ម ភាពជាអ្នកដឹកនាំ សេវាកម្មអតិថិជន ទីផ្សារ ការលក់ និងអាជីពការងារ។ កញ្ញាគឺជានិស្សិតថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មអន្តជាតិ។ ចំណង់ចំណូលចិត្ត គឺរៀនអ្វីថ្មីៗ និងចូលរួមកិច្ចការងារសង្គម។

រៀនពីអ្វីថ្មីៗ

spot_img

អត្ថបទថ្មិៗ