Home ធុរកិច្ច ចេញរកស៊ីដំបូង តើគួរទិញ Franchise ឬបង្កើតម៉ាកយីហោដោយខ្លួនឯង?

ចេញរកស៊ីដំបូង តើគួរទិញ Franchise ឬបង្កើតម៉ាកយីហោដោយខ្លួនឯង?

369
ចេញរកស៊ីដំបូង តើគួរទិញ Franchise ឬបង្កើតម៉ាកយីហោដោយខ្លួនឯង?

ការចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្ម ជារឿងល្អមួយសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នា ពីព្រោះមានការធ្វើអាជីវកម្មទេ ទើបអាចរកប្រាក់ចំណូលខ្ពស់ ប៉ុន្តែបញ្ហាចោទនោះគឺថា នៅពេលចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មដំបូង តើគួរទិញ Franchise ឬបង្កើតម៉ាកយីហោដោយខ្លួនឯង?

ដើម្បីដឹងថា អ្នកគួរតែសម្រេចចិត្តបែបណា ចូលឈ្វេងយល់ពីគុណសម្បត្តិ និងគុណវិបត្តិ នៃការទិញ Franchise និងការបង្កើតម៉ាកយីហោដោយខ្លួនឯង ជាមុនសិន។

ការទិញ Franchise

​​

 1. គុណសម្បត្តិ
 • មានការជួយផ្គត់ផ្គង់ផលិតផល
 • មានកេរ្តិ៍ឈ្មោះនិងរូបភាពច្បាស់លាស់ ហើយមាននៅលើទីផ្សារស្រាប់ ដោយមានមនុស្សជាច្រើនបានស្គាល់
 • មិនត្រូវការបទពិសោធន៍អាជីវកម្មដើម្បីដំណើរការ Franchiseនោះទេ ដោយម្ចាស់Franchise នឹងផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាលបន្ថែម ដើម្បីដំណើរការគំរូអាជីវកម្មឱ្យត្រូវនឹងរូបមន្តដើម ព្រមទាំងអាចជួយធ្វើទីផ្សារឱ្យផងដែរ
 • មានអត្រាជោគជ័យខ្ពស់ជាងអាជីវកម្មចាប់ផ្តើមដោយខ្លួនឯង
 • ចំណាយដើមទុនតិចជាងការចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួនលើប្រភេទអាជីវកម្មដូចគ្នា
 • មានអត្រាទទួលបានប្រាក់ចំណេញលឿន
 • កាត់បន្ថយហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ
 1. គុណវិបត្តិ
 • ការទិញ Franchise មិនអាចបញ្ចេញគំនិតច្នៃប្រឌិតផ្ទាល់ខ្លួន ដើម្បីកែលម្អលើអាជីវកម្មបានឡើយ គឺទាមទារឱ្យធ្វើតាមអ្វីដែលម្ចាស់ Franchise បានកំណត់នៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀមគ្នា
 • មានការរឹតត្បិតលើដំណើរការផលិតផល
 • អាចប៉ះពាល់ដល់កេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់អ្នក ប្រសិនបើទិញប៉ះចំម៉ាកយីហាដែលមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះមិនល្អ គ្មានភាពរឹងមាំ ឬម៉ាកយីហោនោះត្រូវបានដួលរលំនៅក្នុងករណីណាមួយ
 • ត្រូវចែករំលែកប្រាក់ចំណេញបន្តជាមួយម្ចាស់ម៉ាក
 • អាចប៉ះចំម្ចាស់ Franchise ដែលមិនបានជួយបណ្ដុះបណ្ដាលបន្ថែមលើរបៀបរបបនៃការដំណើរការអាជីវកម្ម គ្មានការជួយធ្វើទីផ្សារឱ្យ និងគ្មានប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមិនច្បាស់លាស់ជាដើម
 • មានភាពបទបែនតិចជាងការចាប់ផ្ដើមធ្វើអាជីវកម្មដោយខ្លួនឯង

ការបង្កើតម៉ាកយីហោដោយខ្លួនឯង

 1. គុណសម្បត្តិ
 • អាចធ្វើអ្វីដែលជាក្ដីសុបិនផ្ទាល់ខ្លួន និងអាចសម្រេចនូវក្ដីសុបិនទាំងនោះ
 • សេរីភាពក្នុងការប្រើប្រាស់គំនិតច្នៃប្រឌិតផ្ទាល់ខ្លួន ដើម្បីកែលម្អអាជីវកម្មបន្ថែមទៀត
 • មានសិទ្ធសម្រេចចិត្តខ្លាំងលើការគ្រប់គ្រង ការដំណើរការអាជីវកម្មទាំងមូល
 • អាចពង្រីកអាជីវកម្ម និងអាចបម្លែងទៅជាការលក់ Franchise ក៏បាន
 • មានម៉ាកយីហោផ្ទាល់ខ្លួន និងអាចជួយសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសជាតិ
 1. គុណវិបត្តិ
 • ចំណាយដើមទុនច្រើនក្នុងការចាប់ផ្ដើមជាងការទិញ Franchise ពីព្រោះការចាប់ផ្ដើមដំបូង មិនធានាថា នឹងទទួលបានប្រាក់ចំណេញនោះទេ គឺវាអាចខាតច្រើនដងក៏ថាបាន
 • ហានិភ័យខ្ពស់
 • ជួបបញ្ហាលំបាកក្នុងការបង្កើតក្រុម និងដឹកនាំក្រុម
 • ប្រឈមនឹងការប្រកួតប្រជែងដើម្បីដណ្ដើមយកទីផ្សារខ្ពស់
 • ហានិភ័យខ្ពស់លើការខ្វះដើមទុន

សរុបមក ជម្រើសទាំង2ខាងលើ គឺល្អដូចគ្នា ហេតុអ្វី? ពីព្រោះ ប្រសិនបើអ្នកមិនទាន់រួចរាល់ មិនទាន់មានបទពិសោធន៍ និងមានទាន់រឹងមាំគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបង្កើតម៉ាកយីហោដោយខ្លួនឯងទេ អ្នកអាចទិញ Franchise របស់គេសិន ប៉ុន្តែត្រូវសិក្សាពី Franchise ទាំងនោះឱ្យបានច្បាស់ ដើម្បីការពារកុំឱ្យប៉ះចំ Franchise ដែលគ្មានកេរ្តិ៍ឈ្មោះមិនល្អ ឬគ្មានភាពរឹងមាំជាដើម។ ហើយការទិញ Franchise នេះ អ្នកអាចរៀនពីរបៀបដែលគេដំណើរការអាជីវកម្ម និងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងនានា ដើម្បីធ្វើជាបទពិសោធន៍ មុននឹងចេញធ្វើម៉ាកយីហោផ្ទាល់ខ្លួន។ ប៉ុន្តែក្នុងករណីថា អ្នកមានចំណេះដឹង បទពិសោធន៍ និងមានភាពរឹងមាំគ្រប់គ្រាន់ដែលអាចចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មខ្លួនឯងបានហើយ ចូរអ្នកជ្រើសរើសជម្រើសនៃការបង្កើតម៉ាកយីហោដោយខ្លួនឯងបាន។