spot_img
spot_img
Homeយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារឌីជីថលម៉ាឃិធីងឈ្វេងយល់ពី ប្រភេទនៃទីផ្សារឌីជីថល

ឈ្វេងយល់ពី ប្រភេទនៃទីផ្សារឌីជីថល

-

ទីផ្សារឌីជីថល គឺជាវិធីជោគជ័យដើម្បីសម្រេចបាននូវលទ្ធផលប្រកបដោយអត្ថន័យនៅក្នុងអាជីវកម្ម ប៉ុន្តែដើម្បីឈានទៅដល់ទីនោះ អ្នកត្រូវយល់ថាតើយុទ្ធសាស្ត្រនេះនិយាយអំពីអ្វី? របៀបដែលវាដំណើរការនិងប្រភេទនៃទីផ្សារឌីជីថលដែលអាចប្រើប្រាស់បាន។

បើយោងតាមគេហទំព័រ HubSpot បានធ្វើសេចក្តីសង្ខេបនៃយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារឌីជីថលទូទៅបំផុតមួយចំនួននិងបណ្តាញដែលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងផ្នែកនីមួយៗនៃប្រភេទទីផ្សារឌីជីថល។

1. Search Engine Optimization (SEO)

នេះ គឺជាដំណើរការនៃការបង្កើនប្រសិទ្ធភាពគេហទំព័ររបស់អ្នក ដើម្បី “Rank” ខ្ពស់ជាងនៅក្នុងទំព័រលទ្ធផលនៃម៉ាស៊ីនស្វែងរក ដោយហេតុនេះបង្កើនបរិមាណចរាចរ organic  (ឬឥតគិតថ្លៃ) ដែលគេហទំព័ររបស់អ្នកទទួល។ បណ្តាញដែលទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពី SEO រួមមាន websites, blogsនិងinfographics។

មានវិធីមួយចំនួនដើម្បីចូលទៅក្នុង SEO ដើម្បីបង្កើតចរាចរដែលមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ទៅកាន់គេហទំព័ររបស់អ្នក។ ទាំងនេះ​រួម​បញ្ចូល​ទាំង ៖

ទី1. On page SEO (នៅលើទំព័រ SEO)

ប្រភេទ SEO នេះ ផ្តោតលើខ្លឹមសារនៃមាតិកាទាំងអស់ដែលមាននៅលើទំព័រ នៅពេលមើលគេហទំព័រ។ តាមរយៈការសិក្សាស្រាវជ្រាវពាក្យគន្លឹះ (Keywords) សម្រាប់បរិមាណស្វែងរក(search volume) និងគោលបំណងស្វែងរករបស់ពួកគេ។ អ្នកអាចឆ្លើយសំណួរសម្រាប់អ្នកអាននិងដាក់ចំណាត់ថ្នាក់ខ្ពស់ជាង (Rank higher) នៅលើទំព័រលទ្ធផលម៉ាស៊ីនស្វែងរកដែលសំណួរទាំងនោះបានបង្កើតឡើង។

នៅលើទំព័រ SEO ជាទូទៅរួមមានកត្តាដូចជា៖

 • Page titles & headings: ចំណងជើងទំព័រនិងចំណងជើង
 • Images: រូបភាព
 • Meta descriptions & tags: ការពិពណ៌នាមេតានិងស្លាក
 • URL
 • Fast-loading pages: ទំព័រផ្ទុកលឿន
 • មាតិកាដែលមានគុណភាពខ្ពស់និងត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពជាប្រចាំ
 • Internal linking: ការតភ្ជាប់ខាងក្នុង

ទី2. Off page SEO (បិទទំព័រ SEO)

ប្រភេទ SEO នេះ ផ្តោតលើសកម្មភាពទាំងអស់ដែលកើតឡើង “បិទទំព័រ” នៅពេលរកមើលគេហទំព័ររបស់អ្នក។ តើសកម្មភាពអ្វីដែលមិនមាននៅក្នុងគេហទំព័រផ្ទាល់ខ្លួនហើយអាចប៉ះពាល់ដល់ ranking? ចម្លើយ គឺតំណភ្ជាប់ចូល(Inbound links)ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថា backlinks។ ចំនួនអ្នកផ្សព្វផ្សាយដែលភ្ជាប់ជាមួយអ្នកនិង “authority” នៃអ្នកផ្សព្វផ្សាយ ហើយទាំងនោះមានឥទ្ធិពលលើរបៀបដែលអ្នកដាក់ចំណាត់ថ្នាក់ខ្ពស់សម្រាប់ពាក្យគន្លឹះដែលអ្នកយកចិត្តទុកដាក់។ តាមរយៈការភ្ជាប់បណ្តាញជាមួយអ្នកផ្សព្វផ្សាយផ្សេងទៀត ការសរសេរ Guest posts នៅលើគេហទំព័រទាំងនេះ (និងការភ្ជាប់ទៅគេហទំព័ររបស់អ្នកវិញ) និងការបង្កើតការយកចិត្តទុកដាក់ពីខាងក្រៅ អ្នកអាចទទួលបាន backlinks ដែលអ្នកត្រូវការដើម្បីធ្វើឱ្យគេហទំព័ររបស់អ្នកឡើងលើគ្រប់ទំព័រលទ្ធផលម៉ាស៊ីនស្វែងរកដ៏ត្រឹមត្រូវ។

ចំណាំ៖ Guest posts គឺជាសកម្មភាពនៃការសរសេរខ្លឹមសារសម្រាប់គេហទំព័ររបស់ក្រុមហ៊ុន ផ្សេងទៀត ឬដាក់តំណរភ្ជាប់ខ្លឹមសារផ្សេងនៅក្នុងគេហទំព័ររបស់អ្នក ដើម្បីឱ្យអ្នកអានចុចចូលទៅមើលបន្ថែម។

ទី3. Technical SEO (បច្ចេកទេស SEO)

ប្រភេទ SEO នេះ ផ្តោតលើផ្នែកខាងក្រោយនៃគេហទំព័ររបស់អ្នកនិងរបៀបដែលទំព័ររបស់អ្នកត្រូវបានសរសេរកូដ។ ការបង្រួមរូបភាពទិន្នន័យដែលមានរចនាសម្ព័ន្ធនិងការបង្កើនប្រសិទ្ធភាពឯកសារ CSS (Cascading Style Sheets) គឺជាទម្រង់បច្ចេកទេស SEO ទាំងអស់ ដោយអាចបង្កើនល្បឿនផ្ទុកគេហទំព័ររបស់អ្នក។ ហើយវាជាកត្តាចំណាត់ថ្នាក់ (ranking) សំខាន់នៅក្នុងម៉ាស៊ីនស្វែងរក ដូចជាហ្គូហ្គោល។

2. Content Marketing (យុទ្ធសាស្រ្តទីផ្សារមាតិកា)

ពាក្យនេះសំដៅលើដំណើរការធ្វើផែនការ ការបង្កើត ការចែកចាយ ការចែករំលែក និងយុទ្ធនាការណ៍ផ្សព្វផ្សាយមាតិកា ក្នុងគោលបំណងទាក់ទាញចិត្តអតិថិជនគោលដៅ បង្កើនការយល់ដឹងអំពីម៉ាកយីហោអាជីវកម្ម ការចូលរួម បង្កើនភាពជឿជាក់ជាមួយអតិថិជន រក្សាអតិថិជន ជំរុញការលក់ និងរក្សាគុណតម្លៃអាជីវកម្ម ព្រមទាំងធ្វើឱ្យអតិថិជនចងចាំឬនឹកឃើញមុនគេនៅពេលចង់ទិញអ្វីមួយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងផលិតផលសេវាកម្មរបស់អ្នក។

បណ្តាញដែលអាចចូលរួមចំណែកក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារមាតិការបស់អ្នករួមមាន៖

ទី1. Blog posts

ការសរសេរនិងផ្សព្វផ្សាយអត្ថបទនៅលើប្លុករបស់ក្រុមហ៊ុនដែលបានបង្កើត ជួយអ្នកបង្ហាញពីជំនាញឧស្សាហកម្មរបស់អ្នកនិងបង្កើតចរាចរស្វែងរក organic សម្រាប់អាជីវកម្មរបស់អ្នក។ ជាលទ្ធផលចុងក្រោយ អ្នកអាចទទួលបានឱកាសកាន់តែច្រើនដើម្បីបំលែងអ្នកទស្សនាគេហទំព័រទៅជាអ្នកនាំមុខគេឬជាអតិថិជនគោលដៅសំខាន់មុនគេសម្រាប់ក្រុមលក់របស់អ្នក។

ទី2. Ebooks and whitepapers

Ebooks, whitepapers និងខ្លឹមសារមាតិកាទម្រង់វែងស្រដៀងគ្នា ជួយអប់រំបន្ថែមដល់អ្នកទស្សនាគេហទំព័ររបស់អ្នក។ ហើយវាក៏អនុញ្ញាតឱ្យអ្នកផ្លាស់ប្តូរមាតិកាសម្រាប់ព័ត៌មានទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកអាន បង្កើតការនាំមុខសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកនិងផ្លាស់ប្តូរមនុស្សតាមរយៈដំណើររបស់អ្នកទិញ។

ទី3. Infographics

Infographics គឺជាទម្រង់នៃមាតិកាដែលមើលឃើញ ដែលជួយឱ្យអ្នកទស្សនាគេហទំព័រមើលឃើញនូវគំនិតដែលអ្នកចង់ជួយពួកគេឱ្យរៀនសូត្របន្ថែម។

3. Social Media Marketing (ទីផ្សារប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម)

ទីផ្សារប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម គឺជាសកម្មភាពនៃការបង្កើតខ្លឹមសារដើម្បីផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនិងផលិតផលរបស់អ្នកនៅលើវេទិកាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម ដើម្បីបង្កើនការយល់ដឹងអំពីម៉ាកយីហោជំរុញចរាចរនិងបង្កើតការនាំមុខសម្រាប់អាជីវកម្មរបស់អ្នក។

បណ្តាញដែលអ្នកអាចប្រើនៅក្នុងទីផ្សារប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម រួមមាន៖

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Instagram
 • Snapchat
 • Pinterest

4. Pay Per Click (PPC)

PPC គឺជាវិធីសាស្រ្តនៃការធ្វើចរាចរទៅកាន់គេហទំព័ររបស់អ្នកដោយបង់ប្រាក់ឱ្យអ្នកផ្សព្វផ្សាយរាល់ពេលដែលការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់អ្នកត្រូវបានចុច។ មួយក្នុងចំណោមប្រភេទទូទៅបំផុតនៃPPC គឺការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មហ្គូហ្គល (Google Ads) ដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកបង់ប្រាក់សម្រាប់ Top slots នៅលើទំព័រលទ្ធផលម៉ាស៊ីនស្វែងរករបស់ហ្គូហ្គលក្នុងតម្លៃមួយក្នុងមួយចុចនៃតំណដែលអ្នកដាក់។

បណ្តាញផ្សេងទៀតដែលអ្នកអាចប្រើ PPC រួមមាន៖

ទី1. Paid ads on Facebook (ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មបង់ប្រាក់នៅលើហ្វេសប៊ុក)

អ្នកប្រើប្រាស់អាចបង់ប្រាក់ដើម្បីតម្រូវតាមគោលបំណងនៃវីដេអូ ការបង្ហោះរូបភាពឬការបញ្ចាំងស្លាយដែលហ្វេសប៊ុកនឹងផ្សព្វផ្សាយជូនអ្នក ហើយត្រូវនឹងទស្សនិកជនគោលដៅអាជីវកម្មរបស់អ្នក។

ទី2. Twitter Ads campaigns (យុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយតាម Twitter)

អ្នកប្រើប្រាស់អាចបង់ប្រាក់ដើម្បីដាក់ស៊េរីផ្សព្វផ្សាយឬផ្លាកសញ្ញាប្រវត្តិរូប(profile badges)ទៅក្នុងបណ្តាញព័ត៌មានរបស់ទស្សនិកជនជាក់លាក់ណាមួយ ដើម្បីសម្រេចបានតាមគោលបំណងជាក់លាក់សម្រាប់អាជីវកម្មរបស់អ្នក។ គោលដៅនេះអាចជាចរាចរគេហទំព័រ អ្នកគាំទ្រតាម Twitter ឱ្យបានច្រើន ការភ្ជាប់ធ្វីត(tweet engagement) ឬសូម្បីតែការទាញយកកម្មវិធី។

ទី3. Sponsored Messages on LinkedIn (បង់ប្រាក់ដើម្បីផ្ញើសារនៅលើ LinkedIn)

អ្នកប្រើប្រាស់អាចបង់ប្រាក់ ដើម្បីផ្ញើសារដោយផ្ទាល់ទៅកាន់អ្នកប្រើប្រាស់ LinkedIn ជាក់លាក់ដោយផ្អែកលើឧស្សាហកម្មនិងប្រវត្តិរបស់ពួកគេ។

5. Affiliate Marketing (ទីផ្សារសម្ព័ន្ធ)

នេះ គឺជាប្រភេទនៃការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មផ្អែកលើការអនុវត្តដែលអ្នកទទួលបានកម្រៃជើងសារសម្រាប់ការផ្សព្វផ្សាយផលិតផលឬសេវាកម្មរបស់អ្នកដទៃនៅលើគេហទំព័ររបស់អ្នក។

បណ្តាញទីផ្សារសម្ព័ន្ធរួមមាន៖

 • បង្ហោះវីដេអូផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម តាមរយៈកម្មវិធីដៃគូយូធូប
 • បង្ហោះតំណភ្ជាប់ពីគណនីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមរបស់អ្នក

6. Native Advertising

ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដើមកំណើតសំដៅលើការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដែលមានខ្លឹមសារនាំមុខគេនិងមានលក្ខណៈពិសេសនៅលើវេទិការួមជាមួយមាតិកាដែលមិនគិតថ្លៃផ្សេងទៀត។

ឧទាហរណ៍

 • ការផ្សាយដែលឧបត្ថម្ភដោយ BuzzFeed គឺជាឧទាហរណ៍ដ៏ល្អ ប៉ុន្តែមនុស្សជាច្រើនក៏ចាត់ទុកថាការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមបណ្តាញសង្គមជា “ដើមកំណើត(Native)”
 • ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមហ្វេសប៊ុកនិងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនៅលើ Instagram

7. Marketing Automation (ស្វ័យប្រវត្តិកម្មទីផ្សារ)

ស្វ័យប្រវត្តិកម្មទីផ្សារ សំដៅលើកម្មវិធីដែលបម្រើឱ្យស្វ័យប្រវត្តិកម្មប្រតិបត្តិការទីផ្សារមូលដ្ឋានរបស់អ្នក ។

ផ្នែកទីផ្សារជាច្រើនអាចធ្វើកិច្ចការដដែលៗដោយស្វ័យប្រវត្តិដែលពួកគេនឹងធ្វើដោយដៃដូចជា

ទី1. Email newsletters

ស្វ័យប្រវត្តិកម្មអ៊ីមែល មិនត្រឹមតែអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកផ្ញើអ៊ីមែលដោយស្វ័យប្រវត្តិទៅអតិថិជនរបស់អ្នកទេ វាក៏អាចជួយអ្នកបង្រួមនិងពង្រីកបញ្ជីទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកតាមតម្រូវការ ដូច្នេះព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មានរបស់អ្នកនឹងទៅដល់មនុស្សដែលចង់ឃើញពួកគេនៅក្នុងប្រអប់សាររបស់ពួកគេ។

ទី2. Social media post scheduling

ប្រសិនបើអ្នកចង់បង្កើនវត្តមានរបស់ក្រុមហ៊ុនអ្នកនៅលើបណ្តាញសង្គម អ្នកត្រូវផ្សព្វផ្សាយឱ្យបានញឹកញាប់ ដោយប្រើឧបករណ៍កំណត់ពេល(schedule)ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមជំរុញខ្លឹមសាររបស់អ្នកទៅកាន់បណ្តាញទំនាក់ទំនងសង្គមរបស់អ្នកសម្រាប់អ្នក ដូច្នេះអ្នកអាចចំណាយពេលច្រើនផ្តោតលើយុទ្ធសាស្ត្រមាតិកា។

ទី3. Lead-nurturing workflows

ការបង្កើត leads និងការបម្លែង leads ទាំងនោះទៅជាអតិថិជន អាចជាដំណើរការវែងឆ្ងាយ អ្នកអាចធ្វើស្វ័យប្រវត្តិកម្មដំណើរការនោះដោយការបញ្ជូនអ៊ីមែលនិងមាតិកាជាក់លាក់នៅពេលដែលពួកគេសមស្របតាមលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យជាក់លាក់ ដូចជានៅពេលពួកគេទាញយកនិងបើកសៀវភៅអេឡិចត្រូនិក។

ទី4. Campaign tracking and reporting (យុទ្ធនាការតាមដាននិងរាយការណ៍)

យុទ្ធនាការទីផ្សារ អាចរួមបញ្ចូលមនុស្សផ្សេងគ្នា អ៊ីមែល មាតិកា គេហទំព័រ ការហៅទូរស័ព្ទនិងអ្វីៗជាច្រើនទៀត។ ស្វ័យប្រវត្តិកម្មទីផ្សារ អាចជួយអ្នកក្នុងការតម្រៀបអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលអ្នកដំណើរការដោយយុទ្ធនាការដែលវាកំពុងបម្រើ ហើយបន្ទាប់មកតាមដានដំណើរការនៃយុទ្ធនាការនោះដោយផ្អែកលើវឌ្ឍនភាពនៃសមាសធាតុទាំងអស់នេះតាមពេលវេលា។

8. Email Marketing

ក្រុមហ៊ុនប្រើទីផ្សារអ៊ីមែល ជាមធ្យោបាយទំនាក់ទំនងជាមួយទស្សនិកជនរបស់ពួកគេ។ អ៊ីមែលត្រូវបានប្រើជាញឹកញាប់ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយខ្លឹមសារ ការបញ្ចុះតម្លៃនិងព្រឹត្តិការណ៍នានា ក៏ដូចជាដើម្បីដឹកនាំមនុស្សឆ្ពោះទៅកាន់គេហទំព័ររបស់អាជីវកម្ម។

ប្រភេទអ៊ីមែលដែលអ្នកអាចផ្ញើក្នុងយុទ្ធនាការទីផ្សារតាមអ៊ីមែលរួមមាន៖

 • ព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មានអំពី subscription ប្លុក
 • តាមដានអ៊ីមែលទៅកាន់អ្នកទស្សនាគេហទំព័រដែលបានទាញយកអ្វីមួយ
 • អ៊ីមែលស្វាគមន៍អតិថិជន
 • ការផ្តល់ជូននូវការប្រម៉ូសិននៅថ្ងៃឈប់សម្រាកដល់សមាជិកកម្មវិធីដ៏ស្មោះត្រង់
 • ព័ត៌មានជំនួយឬអ៊ីមែលស៊េរីស្រដៀងគ្នាសម្រាប់ការថែរក្សាអតិថិជន

9. Online PR (ទំនាក់ទំនងសាធារណៈតាមអ៊ីនធឺណេត)

Online PR គឺជាការអនុវត្តនៃការធានារ៉ាប់រងលើអ៊ីនធឺណិតដែលទទួលបានជាមួយនឹងការផ្សព្វផ្សាយឌីជីថល ប្លុកនិងគេហទំព័រដែលមានមូលដ្ឋានលើមាតិកាផ្សេងទៀត។

បណ្តាញដែលអ្នកអាចប្រើដើម្បីបង្កើនកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងផ្នែក PR (Public relations) របស់អ្នករួមមាន៖

ទី1. Reporter outreach via social media

ឧទាហរណ៍ការនិយាយជាមួយអ្នកកាសែតនៅលើ Twitter គឺជាវិធីដ៏ល្អមួយដើម្បីបង្កើតទំនាក់ទំនងជាមួយសារព័ត៌មានដែលបង្កើតឱកាសប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលទទួលបានសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នក។

ទី2. Engaging online reviews of your company

ការពិនិត្យឡើងវិញរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលមានការចូលរួម ជួយអ្នកធ្វើឱ្យយីហោរបស់អ្នកមានភាពទាក់ទាញនិងផ្តល់នូវសារដ៏មានឥទ្ធិពលដែលការពារកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់អ្នក។

ទី3. Engaging comments on your personal website or blog

ចូរឆ្លើយតបទៅកាន់នរណាដែលបានអានខ្លឹមសារមាតិការបស់អ្នក គឺជាវិធីល្អបំផុតដើម្បីបង្កើតការសន្ទនាប្រកបដោយផលិតភាពជុំវិញឧស្សាហកម្មរបស់អ្នក។

10. Inbound Marketing

Inbound Marketing សំដៅលើវិធីសាស្រ្តទីផ្សារដែលទាក់ទាញការចូលរួមនិងរីករាយជាមួយអតិថិជននៅគ្រប់ដំណាក់កាលនៃដំណើររបស់អ្នកទិញ។

ខាងក្រោមនេះ ជាឧទាហរណ៍ខ្លះនៃ Inbound Marketing Vs ទីផ្សារប្រពៃណី៖

 • ប្លុក Vs ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម pop-up
 • ទីផ្សារវីដេអូ Vs ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម
 • បញ្ជីទំនាក់ទំនងអ៊ីមែល Vs សារឥតបានការអ៊ីមែល (email spam)

11. Sponsored Content

Sponsored Content គឺជាប្រភេទប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលបង់ប្រាក់ដោយអ្នកផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ប៉ុន្តែបង្កើតនិងចែករំលែកដោយម៉ាកយីហោ អ្នកមានឥទ្ធិពល(influencer) ឬអ្នកផ្សព្វផ្សាយផ្សេងទៀត។

Sann Thaven
Sann Thavenhttp://www.kumnit.com
គឺជាអ្នកបង្កើតគំនិត និងសរសេរមាតិកា ពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើអាជីវកម្ម ភាពជាអ្នកដឹកនាំ សេវាកម្មអតិថិជន ទីផ្សារ ការលក់ និងអាជីពការងារ។ កញ្ញាគឺជានិស្សិតថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មអន្តជាតិ។ ចំណង់ចំណូលចិត្ត គឺរៀនអ្វីថ្មីៗ និងចូលរួមកិច្ចការងារសង្គម។

រៀនពីអ្វីថ្មីៗ

spot_img

អត្ថបទថ្មិៗ