spot_img
spot_img
Homeយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារតិចនិក ក្នុងកំណត់ឱកាសទីផ្សារដើម្បីពង្រឹកអាជីវកម្ម

តិចនិក ក្នុងកំណត់ឱកាសទីផ្សារដើម្បីពង្រឹកអាជីវកម្ម

-

មុនពេលដែលអ្នកចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្ម វាជារឿងសំខាន់សម្រាប់អ្នកក្នុងការយល់ដឹងឱ្យបានស៊ីជម្រៅអំពីទិសដៅអាជីវកម្ម ធនធាន ភាពខ្លាំង និងសមត្ថភាព ព្រោះការដែលយើងមើលឃើញបានច្បាស់ពីដំណើរការរបស់ក្រុមហ៊ុននោះគឺជាគន្លឹះនៅក្នុងការវិភាគទៅលើទិន្នន័យឱ្យបានល្អប្រសើរ។ ជាពិសេស អ្នកអាចវាយតម្លៃទីផ្សារ វាយតម្លៃតម្រូវការអ្នកប្រើប្រាស់ និងរបៀបដែលក្រុមហ៊ុនត្រូវបំពេញបន្ថែមសម្រាប់អតិថិជននាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ។ តើមានចំណុចសំខាន់ៗអ្វីខ្លះ? យោងតាមគេហទំព័រ EUROMONITOR INTERNATIONAL បានឱ្យដឹងដូចខាងក្រោម៖

១. ការបែងចែកអ្នកប្រើប្រាស់

ក្នុងនាមយើងជាម្ចាស់អាជីវកម្ម ការបែងចែកអ្នកប្រើប្រាស់គឺជារឿងសំខាន់ណាស់ ព្រោះវាអាចជួយអ្នកកំណត់គោលដៅអតិថិជនឱ្យត្រឹមត្រូវតាមវិធីដែលប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។  ហើយដើម្បីអាចកំណត់អ្នកប្រើប្រាស់ឱ្យបានត្រឹមត្រូវនោះ យើងត្រូវដឹងចំណុចពីរយ៉ាងគឺ កត្ដាប្រជាជន និងកត្ដាភូមិសាស្រ្ត។​ កត្ដាទាំងពីរនេះហើយដែលជួយឱ្យយើងអាចកំណត់អ្នកប្រើប្រាស់បានទៅតាមប្រភេ អាយុ ភេទ ទីកន្លែងរស់នៅ ការអប់រំ មុខរបរ និងប្រាក់ចំណូលរបស់គ្រួសារនីមួយៗជាដើម លើសពីនេះទៀត យើងអាចវាយតម្លៃទៅតាមរបៀបរស់នៅ អាកប្បកិរិយា និងការទិញបានផងដែរ។

២. ការវិភាគស្ថានភាពការទិញ

មានកត្តាជាច្រើនអាចប៉ះពាល់ដល់ស្ថានភាពរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ទៅលើដំណើរការទិញរបស់ពួកគេដូចជាពេលវេលា និងទីកន្លែងជាដើម។ ដូច្នេះអ្នកត្រូវតែយល់ពីគំរូនៃការទិញរបស់អតិថិជនរបស់អ្នក ទើបអ្នកអាចផ្លាស់ប្តូររបៀបនៃការផ្តល់សេវាកម្មទៅឱ្យអតិថិជននៅក្នុងការសម្រេចចិត្តទិញផលិតផល ឬសេវាកម្ម ហើយនេះជាសំណួរមួយចំនួនដែលត្រូវសួរដើម្បីកំណត់គំរូនៃការទិញរបស់អតិថិជនគឺ៖ 

 • តើនៅពេលណាដែលមនុស្សទិញផលិតផល ឬសេវាកម្មរបស់យើង? 
 • តើមនុស្សធ្វើការទិញនៅឯណា? 
 • តើ​ពួក​គេ​បង់​ប្រាក់​ដោយ​របៀប​ណា?

៣. ការវិភាគដៃគូប្រគួតប្រជែងដោយផ្ទាល់

ដើម្បីកំណត់ដៃគូរប្រកួតប្រជែងបាន យើងត្រូវតែធ្វើការស្រាវជ្រាវអំពីកន្លែងដែលអាជីវកម្មដែលកំពុងដំណើរការនៅក្នុងទីផ្សារ ហើយនឹងដឹងពីអ្វីដែលដៃគូរបស់អ្នកកំពុងធ្វើដើម្បីបង្កើតការប្រកួតប្រជែងនៅលើទីផ្សារផងដែរ។ បន្ទាប់មក ស្វែងយល់ពីកម្រិតនៃរបៀបដែលពួកគេប្រកួតប្រជែងនឹងអាជីវកម្មរបស់អ្នក ដោយភ្ជាប់នៅសំណួរសំខាន់ៗគឺ៖  

 • តើម៉ាកណាដែលកំពុងរីកចម្រើន ហើយហេតុអ្វី? 
 • តើពួកគេធ្វើទីផ្សាររបស់ពួកគេយ៉ាងដូចម្តេច? 
 • តើ​យើង​មាន​គុណសម្បត្តិ​ប្រកួតប្រជែង​អ្វី​ជាង​ពួកគេ​?

ឧទារហណ៍៖ ដៃគូប្រកួតប្រជែងផ្ទាល់ផ្តល់ជូននូវផលិតផល ឬសេវាកម្មស្រដៀងគ្នា ដូចជា Coca-Cola និង Pepsi ឬ Netflix និង Hulu ជាដើម។  

៤. ការវិភាគដៃគូប្រកួតប្រជែងដោយប្រយោល

ការវិភាគអំពីអ្វីដែលក្រុមហ៊ុនកំពុងធ្វើនៅក្នុងឧស្សាហកម្មជំនួស ឬប្រភេទ អាចជួយកែលម្អការផ្តល់សេវាកម្មរបស់អ្នក និងឈានដល់អតិថិជនថ្មីបន្ថែមទៀត។  

ឧទាហរណ៍៖ ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ដែលអាចស្វែងរកឱកាសនៅក្នុងការកំណត់អ្នកប្រើប្រាស់ដែលបច្ចុប្បន្នផ្គត់ផ្គង់ដោយមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនផ្សេងៗគ្នាជាច្រើន ដោយអាចផ្ដើមចេញពីសំណួរដូចខាងក្រោម៖ 

 • តើមានមនុស្សប៉ុន្មាននាក់ធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយតាមឡានក្រុង និងរថភ្លើង? 
 • តើផ្លូវណាដែលមានតម្រូវការច្រើនបំផុត? 
 • តើ​អ្នក​ធ្វើ​ដំណើរ​បង់​ថ្លៃ​សំបុត្រ​ប៉ុន្មាន? 

៥. ការវិភាគផលិតផល និងសេវាកម្មបន្ថែម

ជាការពិត អ្នកគួរតែតាមដានការអនុវត្តផលិតផល និងសេវាកម្មដែលបំពេញបន្ថែមដល់អាជីវកម្មរបស់អ្នកឱ្យបាបជាក់លាក់។  

ឧទាហរណ៍៖ កំណើរនៃរសជាតិផ្អែម និងម៉ាកប័រផ្សេងៗដែលជាកត្តាអាចជួយដល់ការវិភាគទៅលើទីផ្សារនំបុ័ង និងនំមានជាតិផ្អែមជាដើម តាមរយៈការអនុវត្តការស្រាវជ្រាវប្រភេទនេះ អ្នកនឹងអាច៖  

 • ស្វែងយល់ពីរបៀបដែលអតិថិជនរបស់អ្នកប្រើផលិតផលរបស់អ្នកដោយភ្ជាប់ជាមួយផលិតផលអ្នកដទៃ 
 • ស្វែងរកតម្រូវការ ឱកាស និងការគំរាមកំហែងថ្មីៗ 
 • បង្កើតការផ្តល់ជូនថ្មី ឬរចនាផលិតផលរបស់អ្នកឡើងវិញ 
 • លក់កាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព 

៦. ការវិភាគទីផ្សារបរទេស

ប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកដំណើរការនៅក្នុងទីផ្សារចាស់ទុំ ឬឆ្អែត ការរុករកប្រទេសផ្សេងទៀតអាចជួយអ្នកឱ្យសម្រេចបាននូវគោលដៅហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នក។ ទីផ្សារនៅក្នុងប្រទេសផ្សេងៗគ្នារីកចម្រើនក្នុងល្បឿនខុសៗគ្នា ដោយសារភាពខុសគ្នានៃការអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ច និងទម្លាប់ក្នុងស្រុក។ បន្ថែមពីលើនេះ ការយល់ដឹងពីការវិវត្តន៍នៃការប្រើប្រាស់របស់មនុស្សម្នាក់ៗទៅលើផលិតផលដែលបានផ្គត់ផ្គង់នៅក្នុងប្រទេសនីមួយៗអាចដើរតួជាសូចនាករនៃភាពចាស់ទុំនៃដំណើរការរបស់ផលិតផល។ ហើយកាន់តែពិសេសជាងនេះទៀត ការយល់ដឹងអំពីទំហំនៃទីផ្សារ និងដៃគូប្រកួតប្រជែង វាអាចជួយប៉ាន់ប្រមាណសក្តានុពលអាជីវកម្ម និង​ទម្លាប់​នៃ​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​ក្នុង​ប្រទេស​ដែល​មាន​ការ​អភិវឌ្ឍ​នីមួយៗ ។ ឧទាហរណ៍: 

 • តើ​ភាគរយ​នៃ​អ្នក​ប្រើ​ទូរស័ព្ទ​ទំនើប​ក្នុង​ការ​ចំណាយ​លើ​ការ​ទិញ​របស់​ខ្លួន​មាន​ប៉ុន្មាន​ភាគរយ?  

៧. ការវិភាគអំពីបរិស្ថាន

ចំណុចចុងក្រោយជាផ្នែកមួយសំខាន់ទៅលើការវិភាគកត្តាខាងក្រៅដែលអាចប៉ះពាល់ដល់អាជីវកម្មរបស់អ្នកបាន ព្រោះវារួមបញ្ចូលទាំងស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ច ព្រឹត្តិការណ៍ភូមិសាស្ត្រនយោបាយ ការផ្លាស់ប្តូរបទប្បញ្ញត្តិ ការអភិវឌ្ឍន៍បច្ចេកវិទ្យា និងកត្តាបរិស្ថានដូចជាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុជាដើម។ ការយកចិត្តទុកដាក់លើធាតុផ្សំទាំងនេះនឹងជួយអ្នកវាយតម្លៃភាពទាក់ទាញទីផ្សារ និងបង្កើតយុទ្ធសាស្ត្រឈ្នះៗ។

 

រៀនពីអ្វីថ្មីៗ

spot_img

អត្ថបទថ្មិៗ