តើត្រូវធ្វើដូចម្ដេច នៅពេល Boost Post មិនសូវបានផល?

328
តើត្រូវធ្វើដូចម្ដេច នៅពេល Boost Post មិនសូវបានផល?

លោកយីម សំណាង (ឈ្មោះក្រៅហៅថា Zell) ជាអ្នកគ្រប់គ្រងទីផ្សារជាន់ខ្ពស់ បានចែករំលែកនូវគន្លឹះពីរយ៉ាងប្រសិនបើអ្នក Boost post មិនសូវបានផល នៅលើគណនី TikTok ផ្ទាល់ខ្លួន។ ហើយខាងក្រោមនេះ ជាគន្លឹះដែលគាត់បានបង្ហាញ រួមមាន៖

1. ផ្លាស់ប្ដូរ​ Content និង Ads របស់អ្នក

អ្នកអាចគិតពិចារណាលើរូបភាព វីដេអូ អតិថិជនគោលដៅ និងទីតាំងផ្សព្វផ្សាយរបស់អ្នក ពីព្រោះវាអាចមានភាពដដែលៗពេក ជាហេតុធ្វើឱ្យ Content និងAdSense របស់អ្នក បង្ហាញទៅកាន់អតិថិជនដដែលៗនៅទីតាំងផ្សព្វផ្សាយដូចគ្នា។ ជាដំណោះស្រាយដ៏ល្អនៅក្នុងចំណុចនេះ ចូរសាកល្បងផ្សព្វផ្សាយនូវ Poster ថ្មី, វីដេអូថ្មី, អតិថិជនគោលដៅថ្មី និងសាកល្បងទីតាំងដែលត្រូវការផ្សព្វផ្សាយថ្មីៗជាដើម។

2. សាកល្បងគន្លឹះថ្មី ដោយកុំរំពឹងលើការ Boost រហូតពេក

បង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃការផ្សព្វផ្សាយតាមរបៀបផ្សេងៗទៀត ដែលអាចទទួលបានលទ្ធផលល្អ ជាជាងព្យាយាមតែ Boost តែមួយផ្នែក។ ត្រង់ចំណុចនេះ សំដៅលើ Share group មានន័យថា នៅពេលដែលអ្នកបាន Live លក់ ឬធ្វើ Content ជាវីដេអូចែករំលែកល្អៗជាញឹកញាប់ ហើយចង់ទទួលបានអ្នកចូលទស្សនាច្រើន ដូច្នេះអ្នកអាចស្វែងរកក្រុមការងារណាដែលមាន Group ច្រើន ហើយមានសមាជិកចូលរួមច្រើន ព្រមទាំងមានវិជ្ជាជីវៈច្បាស់លាស់ ហើយអាចទុកចិត្តបាន ដើម្បីអាចសហការជាមួយ។ ដើម្បីបង្កើនភាពជឿជាក់ និងមិនចំណាយលុយខុស លោក Zell បានណែនាំឱ្យយើងប្រើប្រាស់សេវាកម្ម Share Group របស់ MOHA Group។

ចង់សិក្សាបន្ថែមទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងចំណេះដឹងធ្វើទីផ្សារ អាចចូលទៅកាន់ Account TikTok របស់គាត់ផ្ទាល់ តាមរយៈLink មួយនេះ៖ https://www.tiktok.com/@khmerfreelancer