spot_img
spot_img
Homeហិរញ្ញវត្ថុតើយើងគួរវិនិយោគលើអចលនទ្រព្យក្នុងអំឡុងពេលវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដែរឬទេ?

តើយើងគួរវិនិយោគលើអចលនទ្រព្យក្នុងអំឡុងពេលវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដែរឬទេ?

-

ការវិនិយោគលើអចលនទ្រព្យក្នុងអំឡុងពេលមានវិបត្តិ គឺជាការសម្រេចចិត្តដ៏ស្មុគស្មាញ និងត្រូវការភាពប្រយ័ត្នប្រយែងមួយ ដែលទាមទារឱ្យមានការពិចារណាយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់លើកត្តាផ្សេងៗ។ នៅក្នុងស្ថានភាពទីផ្សារហាក់មានសភាពស្ងប់ស្ងាត់ក្នុងពេលមាន​ វិបត្តិសេដ្ឋកិច្ច​ ប្រាកដណាស់នឹងអាចនាំឱ្យតម្លៃអចលនទ្រព្យធ្លាក់ចុះ ដោយផ្តល់ឱកាសឲ្យយើងក្នុងការទិញអចលនទ្រព្យក្នុងតម្លៃទាប។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ការថយចុះនៃតម្លៃអចលនទ្រព្យនេះក៏អាចនាំឱ្យមានការថយចុះនៃតម្រូវការជួល និងប្រាក់ចំណូលពីការជួល ដែលធ្វើឱ្យវាពិបាកក្នុងការបង្កើតផលត្រឡប់មកវិញជាវិជ្ជមានលើការវិនិយោគ។ លើសពីនេះទៀត ក្នុងអំឡុងពេលមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ច ការទទួលបានហិរញ្ញប្បទានពីធនាគារ​សម្រាប់ការទិញអចលនទ្រព្យអាចក្លាយជាបញ្ហាប្រឈមមួយដោយសារតែ​មានការសិក្សាលើ​ការទទួលកម្ចីមានភាព​តឹងតែងជាងមុន ហើយទីផ្សារអចលនទ្រព្យទាំងមូលអាចនឹងមិនសូវមានស្ថេរភាព ដែលបង្កើនហានិភ័យលើការវិនិយោគ។

“វិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចគឺជាព្រឹត្តិការណ៍សេដ្ឋកិច្ចរយៈពេលខ្លី ហើយជាធម្មតា តម្លៃអចលនទ្រព្យនឹងងើបឡើងវិញជាក់ជាមិនខាន។ អចលនទ្រព្យគឺជាការវិនិយោគរយៈពេលវែង ហើយការវិនិយោគក្នុងអំឡុងពេលមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចអាចផ្តល់ឱកាសច្រើនដើម្បីទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីការឡើងថ្លៃច្រើននាពេលអនាគត!”

វាជាការសំខាន់ដែលត្រូវចងចាំថា វិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចគឺជាព្រឹត្តិការណ៍សេដ្ឋកិច្ចរយៈពេលខ្លី ហើយជាធម្មតា តម្លៃអចលនទ្រព្យនឹងងើបឡើងវិញជាក់ជាមិនខាន។ អចលនទ្រព្យគឺជាការវិនិយោគរយៈពេលវែង ហើយការវិនិយោគក្នុងអំឡុងពេលមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចអាចផ្តល់ឱកាសច្រើនដើម្បីទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីការឡើងថ្លៃច្រើននាពេលអនាគត។ ជាងនេះទៅទៀត អចលន​ទ្រព្យ​ជា​ប្រភេទ​ទ្រព្យ​ដែលមាន​ស្ថិរភាព​ជា​ប្រវត្តិសាស្ត្រ ហើយ​ការ​វិនិយោគ​លើ​អចលនទ្រព្យ​អាច​ផ្តល់នូវ​ប្រភព​នៃ​ប្រាក់ចំណូល​ដែលមាន​ស្ថិរភាព​ក្នុង​រយៈពេល​វែង​។

មុននឹងវិនិយោគលើអចលនទ្រព្យក្នុងអំឡុងពេលមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ច យើងចាំបាច់ត្រូវធ្វើការស្រាវជ្រាវឱ្យបានហ្មត់ចត់ និងពិចារណាលើទីផ្សារអចលនទ្រព្យក្នុងស្រុក។ អ្នកក៏គួរតែគិតគូរពីស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក និងគោលដៅវិនិយោគផងដែរ។ ប្រសិនបើអ្នកមានគម្រោងវិនិយោគរយៈពេលវែង ហើយអាចទប់ទល់នឹងការប្រែប្រួលនៃប្រាក់ចំណូលពីការជួលរយៈពេលខ្លី ហើយមាន​សុខភាពលំហូរសាច់ប្រាក់ល្អ​សម្រាប់​ទប់ទល់ការបង់ត្រឡប់ទៅធនាគារ ឬចំណាយ​អាជីវកម្មផ្សេងៗរបស់អ្នកនោះ ការវិនិយោគអចលនទ្រព្យក្នុងអំឡុងពេលមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចអាចជាឱកាសដ៏ល្អសម្រាប់អ្នក។ ផ្ទុយទៅវិញ ប្រសិនបើអ្នកកំពុងស្វែងរកការវិនិយោគដែលផ្តល់ផលត្រឡប់មកវិញភ្លាមៗ ឬលំហូរសាច់ប្រាក់របស់អ្នកមានបញ្ហា វិនិយោគអចលនទ្រព្យក្នុងអំឡុងពេលមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចប្រហែលជាមិនសមនឹងអ្នកទេ។

សរុបមក ការវិនិយោគលើអចលនទ្រព្យក្នុងអំឡុងពេលមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចអាចផ្តល់ឱកាសសម្រាប់កំណើន និងប្រាក់ចំណូលរយៈពេលវែង ប៉ុន្តែវាជាការសំខាន់ណាស់ដែលត្រូវពិចារណាដោយប្រុងប្រយ័ត្ននូវហានិភ័យ និងអត្ថប្រយោជន៍ដែលអាចកើតមានមុនពេលធ្វើការសម្រេចចិត្ត។ ការស្វែងរកដំបូន្មានពីទីប្រឹក្សាហិរញ្ញវត្ថុ ឬអ្នកជំនាញផ្នែកអចលនទ្រព្យអាចមានប្រយោជន៍ក្នុងការកំណត់ថាតើការវិនិយោគអចលនទ្រព្យជាជម្រើសត្រឹមត្រូវសម្រាប់អ្នកដែរឬទេ។

 

ហាក់ គីមថុង
ហាក់ គីមថុងhttp://www.kumnit.com
លោក ហាក់គីមថុង គឺជាស្ថាបនិកគេហទំព័រគំនិត និងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលក្រុមហ៊ុន Viniyuk Brokerage Solution Co.,Ltd។ គាត់មានបទពិសោធន៍ទាំងក្នុង និងក្រៅប្រទេសក្នុងវិស័យទីផ្សារឌីជីថល អចលនវត្ថុ និងការអភិវឌ្ឍអាជីវកម្មជិត១០ឆ្នាំមកហើយ។ គាត់ក៏ជាទីប្រឹក្សាយុទ្ធសាស្ត្រអាជីវកម្មផងដែរក្នុងវិស័យអចលនវត្ថុ លក់រាយ និងសេវាកម្ម​សម្រាប់ម្ចាស់អាជីវកម្ម។

រៀនពីអ្វីថ្មីៗ

spot_img

អត្ថបទថ្មិៗ