spot_img
spot_img
Homeធុរកិច្ចតើអ្វីជា យុទ្ធសាស្រ្តសមុទ្រក្រហម និង យុទ្ធសាស្រ្តសមុទ្រខៀវ?

តើអ្វីជា យុទ្ធសាស្រ្តសមុទ្រក្រហម និង យុទ្ធសាស្រ្តសមុទ្រខៀវ?

-

យុទ្ធសាស្ត្រសមុទ្រក្រហម និងយុទ្ធសាស្រ្តសមុទ្រខៀវ ត្រូវគេយកមកប្រើប្រាស់ជាទូទៅនៅក្នុងការចាប់ផ្តើមអាជីវកម្ម។ លើសពីនេះ ការចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មខ្នាតតូច និងខ្នាតមធ្យម ក៏ដូចជាសហគ្រាសពហុជាតិ បានយល់ឃើញថា យុទ្ធសាស្រ្តទាំងពីរនេះបានជួយពួកគេក្នុងការស្វែងរកទីផ្សារបានត្រឹមត្រូវ។

ហេតុដូច្នេះហើយប្រសិនបើអ្នកមានបំណងចង់ចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្ម ឬកំពុងចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មហើយ ប៉ុន្តែមិនទាន់ស្គាល់អំពីយុទ្ធសាស្រ្តទាំងពីរនេះ សូមឈ្វេងយល់នៅចំណុចខាងក្រោម៖

យុទ្ធសាស្ត្រសមុទ្រក្រហម សំដៅលើការប្រកួតប្រជែងគ្នាយ៉ាងខ្លាំងនៅលើទីផ្សារក្នុងឧស្សហកម្មដូចគ្នា ដើម្បីព្យាយាមយ៉ាងណាយកឈ្នះដៃគូប្រកួតប្រជែងដែលមានច្រើននៅក្នុងទីផ្សារ ជាពិសេសការប្រកួតប្រជែងគ្នាលើការកំណត់តម្លៃលើផលិតផលសេវាកម្ម។ យុទ្ធសាស្ត្រនេះ មានគោលដៅសំខាន់ គឺការយកឈ្នះលើការប្រកួតប្រជែង និងទាញយកតម្រូវការដែលមានស្រាប់។

ឧទាហរណ៍៖ McDonald’s ធ្លាប់បានប្រើនូវយុទ្ធសាស្ត្រសមុទ្រក្រហមនៅក្នុងឧស្សាហកម្មអាហាររហ័សដោយកំពុងមានការប្រកួតប្រជែងយ៉ាងខ្លាំងក្លា ដូច្នេះទាមទារឱ្យមានការកំណត់ការបញ្ចុះតម្លៃដ៏ខ្លាំងក្លា ការប្រែប្រួលផលិតផលថ្មី និងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដើម្បីកសាងកេរ្តិ៍ឈ្មោះយ៉ាងខ្លាំង។ ទោះបីជា ពេលនោះ McDonald’ កំពុងមានការប្រកួតប្រជែងខ្លាំង និងបានប្រើយុទ្ធសាស្រ្តនេះក្ដី ក៏ McDonald’ អាចយកជ័យជម្នះបានដែរ គ្រាន់តែត្រូវជួបនឹងហានិភ័យខ្ពស់ និងចំណាយច្រើន។

យុទ្ធសាស្ត្រសមុទ្រខៀវ សំដៅលើការបង្កើតតម្រូវការថ្មីដែលមិនទាន់មាននៅក្នុងទីផ្សារនាពេលបច្ចុប្បន្ន ហើយជាទូទៅយុទ្ធសាស្រ្តនេះមិនព្យាយាមប្រកួតប្រជែងជាមួយក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀតទេ និងក៏កម្រមានគូប្រកួតប្រជែងជាមួយដែរ។ ហើយដើម្បីអាចប្រើប្រាស់យុទ្ធសាស្ត្រសមុទ្រខៀវឱ្យទទួលបានជោគជ័យ គឺទាមទារឱ្យស្វែងរកឱកាសទីផ្សារត្រឹមត្រូវ និងធ្វើឱ្យការប្រកួតប្រជែងត្រូវបានលុបបំបាត់។

ឧទាហរណ៍៖ នៅក្នុងឆ្នាំ 2001 នៅពេលដែល Apple បង្កើត iPod ពួកគេមិនត្រឹមតែបង្កើតផលិតផលជោគជ័យប៉ុណ្ណោះទេ ពួកគេក៏បានបង្កើតប្រភេទផលិតផលថ្មីដើម្បីផ្ដល់ជូននូវបទពិសោធន៍ថ្មីសម្រាប់អតិថិជននៅក្នុងទីផ្សារដែលមិនទាន់មាននរណាបានបង្កើត។ ក្នុងនោះ ពួកគេបានចេញមកជាមួយនឹងឧបករណ៍ចាក់តន្ត្រីឌីជីថលប្រភេទថ្មី ដែលតាមពាក្យរបស់លោក Steve Jobs បាននិយាយថា​ “អនុញ្ញាតឱ្យអ្នកដាក់បណ្តុំតន្ត្រីទាំងមូលរបស់អ្នកនៅក្នុងហោប៉ៅរបស់អ្នក ហើយស្តាប់វាគ្រប់ទីកន្លែងដែលអ្នកទៅ”។ ហើយនេះ ជាយុទ្ធសាស្រ្តសមុទ្រខៀវ ដែលជាការបង្កើតនូវផលិតផលថ្មី ដើម្បីបំពេញតម្រូវការថ្មីសម្រាប់អតិថិជន ហើយក៏មិនមានការជាប់ព័ន្ធនឹងការប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនណាដែរ។

Sann Thaven
Sann Thavenhttp://www.kumnit.com
គឺជាអ្នកបង្កើតគំនិត និងសរសេរមាតិកា ពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើអាជីវកម្ម ភាពជាអ្នកដឹកនាំ សេវាកម្មអតិថិជន ទីផ្សារ ការលក់ និងអាជីពការងារ។ កញ្ញាគឺជានិស្សិតថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មអន្តជាតិ។ ចំណង់ចំណូលចិត្ត គឺរៀនអ្វីថ្មីៗ និងចូលរួមកិច្ចការងារសង្គម។

រៀនពីអ្វីថ្មីៗ

spot_img

អត្ថបទថ្មិៗ