ប្រទេសដែលមានមហាសេដ្ឋីច្រើនជាងគេប្រចាំឆ្នាំ 2022

185
ប្រទេសដែលមានមហាសេដ្ឋីច្រើនជាងគេប្រចាំឆ្នាំ 2022

ការសិក្សាស្រាវជ្រាវនៃការស្វែងរកចំនួនមហាសេដ្ឋីដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិសុទ្ធសរុបច្រើនជាងគេទូទាំងពិភពលោកប្រចាំឆ្នាំ2022 នេះ លើប្រទេសចំនួន75 ឬដែនដីទ្វីបចំនួន 6 របស់ទស្សនាវដ្ដី Forbes។ ហើយនៅក្នុងនេះ Forbes ក៏បានរកឃើញចំនួនមហាសេដ្ឋីលំដាប់ពិភពលោកចំនួន 2,668 នាក់ ដោយមានចំនួនធ្លាក់ចុះ 2,755នាក់ បើធៀបនឹងឆ្នាំ 2021។

ចំពោះមូលហេតុដែលធ្វើឱ្យចំនួនមហាសេដ្ឋីមានចំនួនធ្លាក់ចុះយ៉ាងច្រើនបែបនេះ ដោយសារហេតុផលមួយចំនួន ដូចជា៖

 • ប្រទេសចិនមានការផ្ទុះខ្លាំងនៃជំងឺរាតត្បាត Covid-19 ដែលរំខានដល់ខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ និងការផលិត ខណៈពេលដែលចិនក៏កំពុងមានការព្រួយបារម្ភអំពីបទប្បញ្ញត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យា និងទំនាក់ទំនងរបស់ទីក្រុងប៉េកាំងជាមួយប្រទេសរុស្ស៊ី។ កត្តានេះហើយ ដែលធ្វើឱ្យប្រទេសចិនមានការធ្លាក់ចុះនូវចំនួនមហាសេដ្ឋីចំនួន 87នាក់ ដោយគិតចាប់ពីឆ្នាំ 2021 មក។
 • ប្រទេសរស្ស៊ី ក៏មានចំនួនមហាសេដ្ឋីធ្លាក់ចុះចំនួន 34នាក់ ដោយសារតែប្រធានាធិប្រធានាធិបតី វ្ល៉ាឌីមៀ ពូទីន ទៅលើអ៊ុយក្រែន និងប្រតិកម្មតបភ្លាមៗរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិ ដែលបានធ្វើឱ្យទីផ្សាររុស្ស៊ីធ្លាក់ចូលទៅក្នុងការដួលរលំដោយសេរី ព្រមទាំងតម្លៃភាគហ៊ុនធ្លាក់ចុះ ប្រាក់រូប្លែបានធ្លាក់ចុះ និងមានទណ្ឌកម្មដែលបានប៉ះពាល់ដល់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ oligarchs រុស្ស៊ី។ បន្ថែមពីនេះ ក៏ធ្វើឱ្យប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់មហាសេដ្ឋីប្រេងធំបំផុតនៃប្រទេសរស្ស៊ី គឺVagit Alekperov និង Alexey Mordashov។

ទោះបីជាប្រទេសចំនួនពីរមានការធ្លាក់ចុះនូវចំនួនមហាសេដ្ឋីក៏ដោយ ក៏នៅតែមានប្រទេសផ្សេងទៀតមានកំណើនមហាសេដ្ឋីដែរ។ ដូច្នេះខ្លឹមសារខាងក្រោមនេះ នឹងបង្ហាញនូវប្រទេសចំនួន 20 ដែលជាប់ឈ្មោះជាប្រទេសមានចំនួនមហាសេដ្ឋីច្រើនជាងគេទូទាំងពិភពលោកប្រចាំឆ្នាំ 2022 នេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់ទស្សនាវដ្ដី Forbes កាលពីថ្ងៃទី5 ខែមេសា ឆ្នាំ2022។ គួរបញ្ជាក់ផងដែរថាតួលេខនៃចំនួនមហាសេដ្ឋីតាមប្រទេសនីមួយៗ ក៏បង្ហាញភ្ជាប់នឹងចំនួនធៀបនឹងឆ្នាំ 2021 មួយផងដែរ។

 1. សហរដ្ឋអាមេរិក បើគិតក្នុងឆ្នាំ 2022 មានមហាសេដ្ឋីសរុបចំនួន 735នាក់ បើធៀបនឹងឆ្នាំ 2021 មានមហាសេដ្ឋីសរុបចំនួន 724នាក់
 2. ប្រទេសចិន បើគិតក្នុងឆ្នាំ 2022 មានមហាសេដ្ឋីសរុបចំនួន 539នាក់ បើធៀបនឹងឆ្នាំ 2021 មានមហាសេដ្ឋីសរុបចំនួន 626នាក់
 3. ប្រទេសឥណ្ឌា បើគិតក្នុងឆ្នាំ 2022 មានមហាសេដ្ឋីសរុបចំនួន 166នាក់ បើធៀបនឹងឆ្នាំ 2021 មានមហាសេដ្ឋីសរុបចំនួន 140នាក់
 4. ប្រទេសអាលឺម៉ង់ បើគិតក្នុងឆ្នាំ 2022 មានមហាសេដ្ឋីសរុបចំនួន 134នាក់ បើធៀបនឹងឆ្នាំ 2021 មានមហាសេដ្ឋីសរុបចំនួន 136នាក់
 5. ប្រទេសរុស្ស៊ី បើគិតក្នុងឆ្នាំ 2022 មានមហាសេដ្ឋីសរុបចំនួន 83នាក់ បើធៀបនឹងឆ្នាំ 2021 មានមហាសេដ្ឋីសរុបចំនួន 117នាក់
 6. ហុងកុង បើគិតក្នុងឆ្នាំ 2022 មានមហាសេដ្ឋីសរុបចំនួន 67នាក់ បើធៀបនឹងឆ្នាំ 2021 មានមហាសេដ្ឋីសរុបចំនួន 71នាក់
 7. ប្រទេសកាណាដា បើគិតក្នុងឆ្នាំ 2022 មានមហាសេដ្ឋីសរុបចំនួន 64នាក់ បើធៀបនឹងឆ្នាំ 2021 មានមហាសេដ្ឋីសរុបចំនួន 64នាក់
 8. ប្រទេសប្រេស៊ីល បើគិតក្នុងឆ្នាំ 2022 មានមហាសេដ្ឋីសរុបចំនួន 62នាក់ បើធៀបនឹងឆ្នាំ 2021 មានមហាសេដ្ឋីសរុបចំនួន 65នាក់
 9. ប្រទេសអ៊ីតាលី បើគិតក្នុងឆ្នាំ 2022 មានមហាសេដ្ឋីសរុបចំនួន 52នាក់ បើធៀបនឹងឆ្នាំ 2021 មានមហាសេដ្ឋីសរុបចំនួន 51នាក់
 10. តៃវ៉ាន់ បើគិតក្នុងឆ្នាំ 2022 មានមហាសេដ្ឋីសរុបចំនួន 51នាក់ បើធៀបនឹងឆ្នាំ 2021 មានមហាសេដ្ឋីសរុបចំនួន 47នាក់
 11. ចក្រភពអង់គ្លេស បើគិតក្នុងឆ្នាំ 2022 មានមហាសេដ្ឋីសរុបចំនួន 49នាក់ បើធៀបនឹងឆ្នាំ 2021 មានមហាសេដ្ឋីសរុបចំនួន 56នាក់
 12. អូស្រា្តលី បើគិតក្នុងឆ្នាំ 2022 មានមហាសេដ្ឋីសរុបចំនួន 46នាក់ បើធៀបនឹងឆ្នាំ 2021 មានមហាសេដ្ឋីសរុបចំនួន 44នាក់
 13. ប្រទេសស៊ុយអែត បើគិតក្នុងឆ្នាំ 2022 មានមហាសេដ្ឋីសរុបចំនួន 45នាក់ បើធៀបនឹងឆ្នាំ 2021 មានមហាសេដ្ឋីសរុបចំនួន 41នាក់
 14. ប្រទេសបារាំង បើគិតក្នុងឆ្នាំ 2022 មានមហាសេដ្ឋីសរុបចំនួន 43នាក់ បើធៀបនឹងឆ្នាំ 2021 មានមហាសេដ្ឋីសរុបចំនួន 42នាក់
 15. ប្រទេស​ស្វីស បើគិតក្នុងឆ្នាំ 2022 មានមហាសេដ្ឋីសរុបចំនួន 41នាក់ បើធៀបនឹងឆ្នាំ 2021 មានមហាសេដ្ឋីសរុបចំនួន 40នាក់
 16. កូរ៉េខាងត្បូង បើគិតក្នុងឆ្នាំ 2022 មានមហាសេដ្ឋីសរុបចំនួន 41នាក់ បើធៀបនឹងឆ្នាំ 2021 មានមហាសេដ្ឋីសរុបចំនួន 43នាក់
 17. ប្រទេសជប៉ុន បើគិតក្នុងឆ្នាំ 2022 មានមហាសេដ្ឋីសរុបចំនួន 40នាក់ បើធៀបនឹងឆ្នាំ 2021 មានមហាសេដ្ឋីសរុបចំនួន 49នាក់
 18. ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី បើគិតក្នុងឆ្នាំ 2022 មានមហាសេដ្ឋីសរុបចំនួន 30នាក់ បើធៀបនឹងឆ្នាំ 2021 មានមហាសេដ្ឋីសរុបចំនួន 21នាក់
 19. ប្រទេសអ៊ីស្រាអែល បើគិតក្នុងឆ្នាំ 2022 មានមហាសេដ្ឋីសរុបចំនួន 30នាក់ បើធៀបនឹងឆ្នាំ 2021 មានមហាសេដ្ឋីសរុបចំនួន 25នាក់
 20. ប្រទេសថៃ បើគិតក្នុងឆ្នាំ 2022 មានមហាសេដ្ឋីសរុបចំនួន 28នាក់ បើធៀបនឹងឆ្នាំ 2021 មានមហាសេដ្ឋីសរុបចំនួន 31នាក់