spot_img
spot_img
Homeធុរកិច្ចភាពខុសគ្នារវាង Business Plan VS Business Model

ភាពខុសគ្នារវាង Business Plan VS Business Model

-

ប្រសិនបើអ្នកមានបំណងចង់ក្លាយជាសហគ្រិន អ្នកប្រាកដជាមានគំនិតមួយចំនួនដើម្បីចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មសម្រាប់ខ្លួនឯងហើយ ប៉ុន្តែអ្វីដែលកាន់តែសំខាន់ដើម្បីជួយអ្នកបន្ថែមនោះគឺការយល់ច្បាស់អំពីភាពខុសគ្នារវាង Business Plan និង Business Model។

Business Plan (ផែនការអាជីវកម្ម)

ផែនការអាជីវកម្ម គឺជាឯកសារដែលសរសេររៀបរាប់លម្អិតអំពីគោលដៅ និងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ក្រុមហ៊ុនដើម្បីធ្វើឱ្យសម្រេចបាននូវគោលដៅនោះ។ ហើយវា​ត្រូវ​បាន​គេ​ចាត់​ទុក​ថា​ជា “ប្លង់មេ​នៃ​អាជីវកម្ម” ពីព្រោះ​វា​សង្ខេប​ទិដ្ឋភាព​សំខាន់ៗ​ទាំងអស់​របស់​ក្រុមហ៊ុន ​ដូចជា​ហិរញ្ញវត្ថុ ទីផ្សារ និង​ប្រតិបត្តិការ។

ផែនការអាជីវកម្មនឹងជួយបង្ហាញផ្លូវដល់ម្ចាស់អាជីវកម្ម អ្នកគ្រប់គ្រង និងវិនិយោគិន បានមើលឃើញពីដំណើរការចាប់តាំងពីចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មដំបូង រហូតអាចមានឱកាសរីកចម្រើនក្នុងរយៈពេលវែង ជារួមអាចមើលដឹងពីដំណាក់កាលនៃភាពជោគជ័យរបស់អាជីវកម្ម។

បន្ថែមពីនេះផែនការអាជីវកម្មប្រែប្រួលទៅតាមឧស្សាហកម្ម ប៉ុន្តែមានទម្រង់ទូទៅសម្រាប់ការសរសេរផែនការអាជីវកម្មដូចគ្នា ហើយអ្នកអាចពង្រីក ឬបង្រួមគំរូនេះដោយផ្អែកលើគោលដៅរយៈពេលវែងរបស់ក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកបាន។

 • សង្ខេបប្រតិបត្តិ
 • ការពិពណ៌នាអាជីវកម្ម
 • ការវិភាគទីផ្សារ
 • ពណ៌នាពីផលិតផល និងសេវាកម្ម
 • យុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារ
 • ផែនការទីផ្សារ
 • ប្រតិបត្តិការ និងការគ្រប់គ្រង
 • ផែនការហិរញ្ញវត្ថុ

ប្រភេទនៃការធ្វើផែនការអាជីវកម្ម រួមមាន៖

 • ផែនការចាប់ផ្តើមអាជីវកម្ម (Start-Up Business Plans)
 • ផែនការអាជីវកម្មផ្ទៃក្នុង (Internal Business Plans)
 • ផែនការអាជីវកម្មជាយុទ្ធសាស្ត្រ (Strategic Business Plans)
 • ផែនការអាជីវកម្មលទ្ធភាពដែលអាចទទួលបានការបណ្ដាក់ទុន (Feasibility Business Plans)
 • ផែនការអាជីវកម្មប្រតិបត្តិការ (Operations Business Plans)
 • ផែនការអាជីវកម្មដើម្បីរីកចម្រើន (Growth Business Plans)

Business Model (គំរូអាជីវកម្ម)

គំរូអាជីវកម្ម សំដៅលើហេតុផលរបស់ក្រុមហ៊ុន និងផែនការក្នុងការរកប្រាក់ចំណេញ ដោយវាពន្យល់ពីរបៀបដែលក្រុមហ៊ុនផ្តល់គុណតម្លៃជាក់លាក់មួយដល់អតិថិជនរបស់ខ្លួន។ គំរូអាជីវកម្មនឹងរួមបញ្ចូលព័ត៌មានលម្អិតអំពីផលិតផល និងសេវាកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន ទីផ្សារគោលដៅរបស់ខ្លួន និងការចំណាយទាំងអស់ទាក់ទងនឹងប្រតិបត្តិការ និងផលិតកម្ម។

គំរូអាជីវកម្មមានសារៈសំខាន់សម្រាប់អាជីវកម្មថ្មី និងអាជីវកម្មដែលបង្កើតឡើង ដោយវាជួយក្រុមហ៊ុនថ្មីដែលកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ដើម្បីទាក់ទាញការវិនិយោគ ការជ្រើសរើសបុគ្គលិកចូលថ្មី និងលើកទឹកចិត្តអ្នកគ្រប់គ្រង និងបុគ្គលិកឱ្យខិតខំបន្តទៀត។

ចំពោះប្រភេទនៃ Business Model មានច្រើន ប៉ុន្តែភាគច្រើនគេពេញនិយមប្រើប្រាស់ប្រភេទដូចជា​៖

 • គំរូផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម (Advertising model)
 • គំរូនៃការជាវ (Subscription model)
 • ផលិតផលទៅជាគំរូសេវាកម្ម (Product to service model)
 • ម៉ូដែល Franchise (Franchise model)
 • គំរូចែកចាយ (Distribution model)
 • ម៉ូដែលក្រុមហ៊ុនផលិត (Manufacturer model)
 • ម៉ូដែលលក់រាយ (Retailer model)
 • ម៉ូដែលសម្ព័ន្ធ (Affiliate model)
 • គំរូចំណូលដែលបានលាក់ (Hidden revenue model)
 • គំរូលក់ផ្ទាល់ (Direct sales model)
 • គំរូប្រឹក្សាយោបល់ (Consulting model)
 • គំរូតាមភ្នាក់ងារ (Agency-based model)
 • គំរូអប់រំតាមអ៊ីនធឺណិត (Online educational model)
 • ។ល។

សមាសធាតុសំខាន់ៗដែលអ្នកត្រូវតែបញ្ចូលនៅក្នុងការធ្វើគំរូអាជីវកម្មរបស់អ្នក៖

 • ចក្ខុវិស័យ
 • គោលបំណងសំខាន់
 • ទីផ្សារ​គោលដៅ
 • បញ្ហា
 • ដំណោះស្រាយ
 • គុណតម្លៃផលិតផលឬសេវាកម្ម
 • តម្លៃផលិតផលឬសេវាកម្ម
 • ការធ្វើទីផ្សារ
 • ថវិកាដែលត្រូវការស្នើសុំពីវិនិយោគិន
 • ឱកាសរីកចម្រើន
Sann Thaven
Sann Thavenhttp://www.kumnit.com
គឺជាអ្នកបង្កើតគំនិត និងសរសេរមាតិកា ពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើអាជីវកម្ម ភាពជាអ្នកដឹកនាំ សេវាកម្មអតិថិជន ទីផ្សារ ការលក់ និងអាជីពការងារ។ កញ្ញាគឺជានិស្សិតថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មអន្តជាតិ។ ចំណង់ចំណូលចិត្ត គឺរៀនអ្វីថ្មីៗ និងចូលរួមកិច្ចការងារសង្គម។

រៀនពីអ្វីថ្មីៗ

spot_img

អត្ថបទថ្មិៗ