spot_img
spot_img
Homeហិរញ្ញវត្ថុមុន​នឹង​ទិញ​ផ្ទះ​ត្រូវ​ពិចារណា​លើចំណុច​ណា​ខ្លះ?

មុន​នឹង​ទិញ​ផ្ទះ​ត្រូវ​ពិចារណា​លើចំណុច​ណា​ខ្លះ?

-

ការទិញផ្ទះគឺជាការសម្រេចចិត្តផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដ៏សំខាន់ដែលតម្រូវឱ្យមានការពិចារណាយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្ន។ មានចំណុចសំខាន់ៗជាច្រើនដែលអ្នកត្រូវគិត តែថ្ងៃនេះ គំនិតសូមលើកយកចំណុចមួយចំនួនដែលត្រូវពិចារណាមុនពេលធ្វើការទិញផ្ទះ។

ជាដំបូង និងសំខាន់បំផុតអ្នកត្រូវ ពិចារណាលើតម្លៃ និងស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នក។ នេះរួមបញ្ចូលមិនត្រឹមតែតម្លៃទិញប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងថ្លៃចំណាយផ្សេងៗទៀតដែលទាក់ទងនឹងការកាន់កាប់ផ្ទះ ដូចជាពន្ធលើអចលនទ្រព្យ ការធានារ៉ាប់រង ការថែទាំ និងការជួសជុលជាដើម។ អ្នកគួរតែកំណត់នូវអ្វីដែលអ្នកអាចមានលទ្ធភាពទិញ និងទទួលបានកម្ចីទិញផ្ទះ ដើម្បីអាចទទួលបានរូបភាពច្បាស់លាស់អំពីការទូទាត់បង់ប្រចាំខែរបស់អ្នក។

ក្រៅពីនេះ អ្នកត្រូវពិចារណាទីតាំងនៃអចលនទ្រព្យ។ ស្រាវជ្រាវព័ត៌មានអំពីតំបន់នោះ និងស្វែងរកព័ត៌មានអំពីអត្រាចោរកម្ម ចម្ងាយពីសាលារៀន និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ និងគុណភាពជីវិតទាំងមូល។ រកមើលទីតាំងដែលសមនឹងរបៀបរស់នៅរបស់អ្នក និងមានសក្តានុពលខ្ពស់សម្រាប់កំណើនរយៈពេលវែង។

មួយវិញទៀត អ្នកត្រូវពិនិត្យស្ថានភាពផ្ទះឱ្យបានហ្មត់ចត់។ ជួលអ្នកត្រួតពិនិត្យជំនាញ ដើម្បីរកមើលបញ្ហាដែលអាចកើតមាន ដូចជាបញ្ហារសំណង់ ផ្សិត ឬបញ្ហាលិចទឹកជាដើម។ បញ្ហាទាំងនេះអាចជាការចំណាយច្រើនក្នុងការជួសជុល ហើយអាចប៉ះពាល់ដល់ការពេញចិត្តជារួមរបស់អ្នកចំពោះអចលនទ្រព្យ។

អ្នកត្រូវគិតផងដែរអំពីទំហំ និងប្លង់ផ្ទះ។ តើវានឹងបំពេញតម្រូវការបច្ចុប្បន្ន និងអនាគតរបស់អ្នកឬទេ? ពិចារណាលើកត្តាដូចជាចំនួនបន្ទប់គេង ទំហំផ្ទះបាយ និងទំហំផ្ទុក។ល។

ជាចុងក្រោយ សូមអ្នកពិចារណាអំពីសក្តានុពលសម្រាប់ការឡើងតម្លៃអចលនទ្រព្យ។ ត្រូវស្វែងយល់អំពីប្រវត្តិនៃការឡើងថ្លៃផ្ទះនៅក្នុងតំបន់នោះ ក៏ដូចជាតម្លៃលក់ដែលទាបបំផុតនៅក្នុងស្ថានភាពទីផ្សារល្អប្រសើរ និងក្នុងទីផ្សារបច្ចុប្បន្ន។

 

ហាក់ គីមថុង
ហាក់ គីមថុងhttp://www.kumnit.com
លោក ហាក់គីមថុង គឺជាស្ថាបនិកគេហទំព័រគំនិត និងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលក្រុមហ៊ុន Viniyuk Brokerage Solution Co.,Ltd។ គាត់មានបទពិសោធន៍ទាំងក្នុង និងក្រៅប្រទេសក្នុងវិស័យទីផ្សារឌីជីថល អចលនវត្ថុ និងការអភិវឌ្ឍអាជីវកម្មជិត១០ឆ្នាំមកហើយ។ គាត់ក៏ជាទីប្រឹក្សាយុទ្ធសាស្ត្រអាជីវកម្មផងដែរក្នុងវិស័យអចលនវត្ថុ លក់រាយ និងសេវាកម្ម​សម្រាប់ម្ចាស់អាជីវកម្ម។

រៀនពីអ្វីថ្មីៗ

spot_img

អត្ថបទថ្មិៗ