spot_img
spot_img
Homeអភិវឌ្ឍន៍ខ្លួនឯងមេរៀនជីវិតរបស់លោក Warren Buffett

មេរៀនជីវិតរបស់លោក Warren Buffett

-

មនុស្សម្នាក់ៗតែងតែមានមេរៀនជីវិតរៀងៗខ្លួន ដែលអាចឱ្យអ្នកផ្សេងឈ្វេងយល់ និងរៀនសូត្របន្ថែមដើម្បីកែលម្អ ឬចៀសវាងនូវកំហុសនានាសម្រាប់ជីវិតផ្ទាល់ខ្លួន។

ចំពោះនៅក្នុងខ្លឹមសារអត្ថបទមួយនេះ នឹងបង្ហាញនូវមេរៀនជីវិតសំខាន់ចំនួន 3 របស់លោក Warren Buffett ដែលជាបុគ្គលជោគជ័យខ្លាំងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ ហើយមនុស្សទូទាំងពិភពលោកទទួលស្គាល់ថា ជាបិតាវិនិយោគ។

1. ការវិនិយោគលើខ្លួនឯង

លោក Warren Buffett តែងតែព្យាយាមវិនិយោគលើខ្លួនឯង ដើម្បីធ្វើឱ្យគាត់អាចសម្រេចបាននូវគោលដៅ និងអ្វីដែលគាត់ចង់បានសម្រាប់ជីវិត ដូចជាគាត់មានគោលដៅចង់បញ្ចុះបញ្ចូលអ្នកវិនិយោគឱ្យវិនិយោគក្នុងភាពជាដៃគូជាមួយគាត់ ដូច្នេះគាត់ត្រូវការជំនាញទំនាក់ទំនង និងនិយាយឱ្យបានល្អ បន្ទាប់មកគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមស្វែងរកវគ្គសិក្សាដើម្បីរៀននិយាយជាសាធារណៈ។ បន្ថែមពីនេះ គាត់ក៏ព្យាយាមអភិវឌ្ឍន៍នូវជំនាញថ្មីៗសម្រាប់ខ្លួនឯង ព្រមទាំងហាត់ប្រាណ គេងឱ្យបានគ្រប់គ្រាន់ និងការកែលម្អខ្លួនឯងជានិច្ចដើម្បីទទួលបាននូវលទ្ធផលដែលគាត់ចង់បាន មិនមែនដឹងថាខ្លួនឯងត្រូវការអ្វីហើយ ប៉ុន្តែមិនហ៊ានវិនិយោគសម្រាប់ខ្លួនឯង ដើម្បីអាចទទួលបានវានោះទេ។

2. ធ្វើការងារដែលខ្លួនឯងស្រលាញ់

អ្វីក៏ដោយ ដើម្បីអាចទទួលបានភាពជោគជ័យ និងអាចមានសមទ្ធិផលល្អបាន លុះត្រាតែយើងដាក់ចិត្តផ្ដោតក្នុងការធ្វើ ហើយដើម្បីធ្វើវាបាន ទាមទារឱ្យមានការស្រលាញ់លើអ្វីដែលខ្លួនឯងកំពុងធ្វើផងដែរ។ កត្តានេះហើយ លោក Warren Buffet បានបង្កើតច្បាប់សម្រាប់ដាស់តឿនខ្លួនឯង ក៏ដូចជាមនុស្សផ្សេងទៀតថា “ចូរធ្វើការងារដែលអ្នកស្រលាញ់បំផុត“។

ជាក់ស្ដែងលោក Buffet ជាមនុស្សមានចំណង់ចំណូលចិត្តលើផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ តាមរយៈការវិនិយោគ ដូច្នេះគាត់បានចាប់ផ្ដើមប្រឡូកអាជីវកម្មពាក់ព័ន្ធនឹងការវិនិយោគតាំងពីអាយុ 5ឆ្នាំ និងចាប់ផ្ដើមទិញភាគហ៊ុនដំបូង នៅអាយុ 11ឆ្នាំ រហូតនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ លោកបានក្លាយជាបិតានៃការវនិយោគ និងមហាសេដ្ឋីលំដាប់ពិភពលោក ដោយមានចំនួនទ្រព្យសម្បត្តិសុទ្ធសរុប 108 ពាន់លានដុល្លារ។

3. កំណត់ការខ្ចីប្រាក់របស់ខ្លួន និងអ្វីដែលជំពាក់អ្នកដទៃ

លោក Warren Buffet តែងតែប្រកាន់ខ្ជាប់នូវគោលការណ៍មួយ គឺការមិនខ្ចីប្រាក់ពីអ្នកដទៃច្រើនខ្លាំងពេកនោះទេ សូម្បីតែដើមទុនសម្រាប់ចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្ម។ បន្ថែមពីនេះ គាត់តែងតែចរចាជាមួយម្ចាស់បំណុល ដើម្បីសងអ្វីដែលគាត់អាចធ្វើទៅបាន ដោយព្យាយាមកុំឱ្យមានការប្រាក់កើនឡើង។ នៅពេលទូទាត់បំណុលអស់ គាត់តែងតែសន្សំលុយទុក សម្រាប់ការនិយោគរបស់គាត់។

Sann Thaven
Sann Thavenhttp://www.kumnit.com
គឺជាអ្នកបង្កើតគំនិត និងសរសេរមាតិកា ពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើអាជីវកម្ម ភាពជាអ្នកដឹកនាំ សេវាកម្មអតិថិជន ទីផ្សារ ការលក់ និងអាជីពការងារ។ កញ្ញាគឺជានិស្សិតថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មអន្តជាតិ។ ចំណង់ចំណូលចិត្ត គឺរៀនអ្វីថ្មីៗ និងចូលរួមកិច្ចការងារសង្គម។

រៀនពីអ្វីថ្មីៗ

spot_img

អត្ថបទថ្មិៗ