spot_img
spot_img
Homeហិរញ្ញវត្ថុរបៀបគ្រប់គ្រងលុយរបស់អ្នកឱ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពជាងមុន

របៀបគ្រប់គ្រងលុយរបស់អ្នកឱ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពជាងមុន

-

ការគ្រប់គ្រងលុយរបស់អ្នកឱ្យមានប្រសិទ្ធភាព គឺជាទិដ្ឋភាពដ៏សំខាន់នៃហិរញ្ញវត្ថុផ្ទាល់ខ្លួន ដែលអាចជួយអ្នកឱ្យសម្រេចបាននូវគោលដៅហិរញ្ញវត្ថុ កាត់បន្ថយបំណុល និងរស់នៅក្នុងជីវិតដែលគ្មានភាពតានតឹង។ នេះគឺជាគន្លឹះមួយចំនួនដើម្បីជួយអ្នកក្នុងការគ្រប់គ្រងលុយឱ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព៖

បង្កើតកញ្ចប់ថវិកា៖ ការបែងចែកថវិកាគឺជាឧបករណ៍សំខាន់សម្រាប់ការគ្រប់គ្រងលុយរបស់អ្នក។ វាអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកតាមដានចំណូល និងចំណាយ ហើយយល់ពីកន្លែងដែលលុយរបស់អ្នកនឹងហូរទៅ។ ចាប់ផ្តើមដោយរាយបញ្ជីការចំណាយប្រចាំខែរបស់អ្នកទាំងអស់ រួមទាំងការជួល ថ្លៃទឹកប្រើប្រាស់ អាហារ ការកម្សាន្ត និងបំណុល។ នៅពេលដែលអ្នកមានរូបភាពពេញលេញនៃការចំណាយរបស់អ្នក អ្នកអាចឃើញកន្លែងដែលអ្នកអាចធ្វើការកាត់បន្ថយ ឬកែតម្រូវដើម្បីបង្កើនការសន្សំរបស់អ្នក។

ធ្វើស្វ័យប្រវត្តិកម្មការសន្សំរបស់អ្នក៖ រៀបចំការផ្ទេរប្រាក់ដោយស្វ័យប្រវត្តិពីគណនីចរន្តរបស់អ្នកទៅកាន់គណនីសន្សំ ដើម្បីអាចសន្សំប្រាក់ចំណូលរបស់អ្នកដោយស្វ័យប្រវត្តិរៀងរាល់ខែមុននឹងការចំណាយ។ វិធីនេះ អ្នកនឹងមិនចាំបាច់ព្រួយបារម្ភអំពីការផ្ទេរប្រាក់ដោយដៃជារៀងរាល់ខែ ហើយអ្នកនឹងបង្កើតប្រាក់សន្សំរបស់អ្នកដោយស្វ័យប្រវត្តិ។

សងបំណុល៖ បំណុលដែលមានការប្រាក់ខ្ពស់អាចជាបន្ទុក និងរារាំងគោលដៅហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នក។ ធ្វើការទូទាត់បំណុលជាអាទិភាព ហើយពិចារណាលើការបង្រួញបំណុល ឬផែនការគ្រប់គ្រងបំណុលប្រសិនបើចាំបាច់។

វិនិយោគលើខ្លួនអ្នក៖ វិនិយោគលើការអប់រំ និងការអភិវឌ្ឍន៍វិជ្ជាជីវៈរបស់អ្នក ដើម្បីបង្កើនសក្តានុពលប្រាក់ចំណូលរបស់អ្នក និងធានាអនាគតហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នក។

តាមដានការចំណាយរបស់អ្នក៖ តាមដានការចំណាយរបស់អ្នកដោយប្រើកម្មវិធីគ្រប់គ្រងថវិកា ឬសៀវភៅបញ្ជី ដើម្បីធានាថាអ្នកកំពុងស្ថិតនៅក្នុងកញ្ចប់ណាយត្រឹមត្រូវនៃថវិការបស់អ្នក។ នេះក៏នឹងជួយអ្នកក្នុងការកំណត់អត្តសញ្ញាណប្រភព ឬទិសដៅដែលអ្នកអាចធ្វើការកែតម្រូវដើម្បីបង្កើនការសន្សំរបស់អ្នក។

បង្កើតផែនការហិរញ្ញវត្ថុ៖ ការមានផែនការហិរញ្ញវត្ថុនៅនឹងកន្លែងនឹងជួយអ្នកឱ្យផ្តោតលើគោលដៅរបស់អ្នក និងធ្វើការសម្រេចចិត្តប្រកបដោយការយល់ដឹងអំពីលុយបស់អ្នក។ ផែនការនេះគួរតែរួមបញ្ចូលគោលដៅរយៈពេលខ្លី និងរយៈពេលវែង ព្រមទាំងមូលនិធិសង្គ្រោះបន្ទាន់ផងដែរ។

ស្វែងរកដំបូន្មានប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈ៖ ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការជំនួយក្នុងការគ្រប់គ្រងលុយរបស់អ្នក សូមស្វែងរកដំបូន្មានពីទីប្រឹក្សាហិរញ្ញវត្ថុ ឬអ្នកជំនាញ។ ពួកគេអាចជួយអ្នកបង្កើតផែនការហិរញ្ញវត្ថុ និងណែនាំអ្នកក្នុងការសម្រេចចិត្តប្រកបដោយការយល់ដឹងអំពីប្រាក់របស់អ្នក។

សរុបមក ការគ្រប់គ្រងលុយរបស់អ្នកឱ្យមានប្រសិទ្ធភាព គឺជាធាតុផ្សំសំខាន់នៃហិរញ្ញវត្ថុផ្ទាល់ខ្លួន។ ប្រសិនបើអ្នកធ្វើតាមគន្លឹះទាំងនេះ អ្នកអាចធានាថាអ្នកកំពុងរកចំណូលបានច្រើនបំផុត កាត់បន្ថយបំណុល និងឈានដល់គោលដៅហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នក។

 

ហាក់ គីមថុង
ហាក់ គីមថុងhttp://www.kumnit.com
លោក ហាក់គីមថុង គឺជាស្ថាបនិកគេហទំព័រគំនិត និងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលក្រុមហ៊ុន Viniyuk Brokerage Solution Co.,Ltd។ គាត់មានបទពិសោធន៍ទាំងក្នុង និងក្រៅប្រទេសក្នុងវិស័យទីផ្សារឌីជីថល អចលនវត្ថុ និងការអភិវឌ្ឍអាជីវកម្មជិត១០ឆ្នាំមកហើយ។ គាត់ក៏ជាទីប្រឹក្សាយុទ្ធសាស្ត្រអាជីវកម្មផងដែរក្នុងវិស័យអចលនវត្ថុ លក់រាយ និងសេវាកម្ម​សម្រាប់ម្ចាស់អាជីវកម្ម។

រៀនពីអ្វីថ្មីៗ

spot_img

អត្ថបទថ្មិៗ