spot_img
spot_img
Homeធុរកិច្ចសៀវភៅ “យុទ្ធសាស្ត្រអាជីវកម្ម” ដែលអ្នកអាចទាញយកដោយឥតគិតថ្លៃ

សៀវភៅ “យុទ្ធសាស្ត្រអាជីវកម្ម” ដែលអ្នកអាចទាញយកដោយឥតគិតថ្លៃ

-

នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ មានសៀវភៅពាក់ព័ន្ធនឹងយុទ្ធសាស្រ្តអាជីវកម្មជាច្រើនក្បាល ទាំងជាតិ និងអន្តរជាតិ ប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក្ដី ក៏មានការពិបាកក្នុងការជ្រើសរើសសៀវភៅសម្រាប់អានផងដែរ ដូច្នេះ យើងនឹងបង្ហាញសៀវភៅមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងយុទ្ធសាស្រ្តអាជីវកម្ម ដែលអ្នកគួរតែជ្រើសរើសអាន។

1. The Competitive Advantage និពន្ធដោយ Michael E. Porter

សៀវភៅនេះ នឹងណែនាំវិធីថ្មីទាំងស្រុងនៃការយល់ដឹងពីអ្វីដែលក្រុមហ៊ុនធ្វើ។ លើសពីនេះ ក៏ផ្ដល់នូវឧបករណ៍ដើម្បីបែងចែកឧស្សាហកម្មជាយុទ្ធសាស្រ្ត និងវាយតម្លៃបែបតក្កវិជ្ជាប្រកួតប្រជែងនៃការធ្វើពិពិធកម្ម។

ចុចទីនេះដើម្បីទាញយក៖ The Competitive Advantage

2. Blue Ocean Strategy និពន្ធដោយ W. Chan Kim និង Renee Mauborgne

សៀវភៅនេះ នឹងបង្ហាញអំពីការចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មដែលប្រើយុទ្ធសាស្រ្តសមុទ្រខៀវ ចៀសវាងប្រើយុទ្ធសាស្រ្តសមុទ្រក្រហមដែលពោរពេញដោយមានការប្រកួតប្រជែងគ្នាខ្លាំង។ លើសពីនេះ ក៏មានការបង្ហាញពីវិធីសាស្រ្តជាប្រព័ន្ធក្នុងការធ្វើឱ្យការប្រកួតប្រជែងមិនពាក់ព័ន្ធ គូសបញ្ជាក់គោលការណ៍ និងឧបករណ៍ដែលក្រុមហ៊ុនអាចប្រើដើម្បីបង្កើត និងចាប់យកមហាសមុទ្រពណ៌ខៀវផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេ។

ចុចទីនេះដើម្បីទាញយក៖ Blue Ocean Strategy

3. The Art of Strategy និពន្ធដោយ Avinash K. Dixit និង Barry J. Nalebuff

សៀវភៅនេះ នឹងបង្ហាញពីយុទ្ធសាស្ត្រយ៉ាងម៉ត់ចត់ ដែលជាសិល្បៈក្នុងការដឹងអំពីសកម្មភាពរបស់ដៃគូប្រកួតប្រជែងរបស់អ្នក ដោយដឹងយ៉ាងច្បាស់ពីអ្វីដែលគូប្រជែងរបស់អ្នកព្យាយាមធ្វើដូចអ្នក។ លើសពីនេះ ក៏វាជួយក្នុងការគិតពិចារណាដើម្បីបង្កើតវិធីថ្មីៗ ព្រមទាំងបង្ហាញពីទ្រឹស្ដីជាច្រើន ដែលយើងអាចធ្វើឱ្យអ្នកកាន់តែជោគជ័យក្នុងអាជីវកម្ម និងក្នុងជីវិតផ្ទាល់ខ្លួន។

ចុចទីនេះដើម្បីទាញយក៖ The Art of Strategy

4. Hooked និពន្ធដោយ Nir Eyal

សៀវភៅនេះ នឹងបង្ហាញពីរបៀបបង្កើនចំណាប់អារម្មណ៍មនុស្សលើផលិតផលរបស់ខ្លួនឯងឱ្យបានកាន់តែប្រសើរដោយផ្អែកលើការស្រាវជ្រាវ កិច្ចសម្ភាសន៍ឬប្រឹក្សាយោបល់ និងបទពិសោធន៍ជាក់ស្តែងជាច្រើនឆ្នាំរបស់អ្នកនិពន្ធផ្ទាល់។ លើសពីនេះ ក៏បង្ហាញពីការយល់ដឹងជាក់ស្តែងដើម្បីបង្កើតទម្លាប់អ្នកប្រើប្រាស់ដែលជាប់ និងជំហានដែលអាចអនុវត្តបានសម្រាប់ការកសាងផលិតផលដែលមនុស្សចូលចិត្ត។

ចុចទីនេះដើម្បីទាញយក៖ Hooked

5. Your Strategy Needs a Strategy និពន្ធដោយ Martin Reeves, Knut Haanæs និងJanmejaya Sinha

សៀវភៅនេះ អ្នកនិពន្ធនឹងផ្តល់ជូននូវវិធីសាស្រ្តដែលបង្ហាញឱ្យឃើញដើម្បីកំណត់វិធីសាស្រ្ត ឬយុទ្ធសាស្រ្តដែលល្អបំផុតសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នក តាមរយៈការជួយអ្នកវាយតម្លៃបរិយាកាសអាជីវកម្មរបស់អ្នក ថាតើវាមិនអាចទាយទុកជាមុនបានឬទេ? ថាតើអ្នកមានអំណាចប៉ុន្មានដើម្បីផ្លាស់ប្តូរវា និងថាតើវាលំបាកប៉ុណ្ណា និងមានធាតុផ្សំសំខាន់ៗផ្សេងទៀតនៃការទទួលបានយុទ្ធសាស្ត្រដ៏ត្រឹមត្រូវ។

ចុចទីនេះដើម្បីទាញយក៖ Your Strategy Needs a Strategy

6. The Ultimate Focus Strategy និពន្ធដោយ Martin Meadows

សៀវភៅនេះ អ្នកនិពន្ធនឹងបង្ហាញពីរបៀបកំណត់គោលដៅដ៏ត្រឹមត្រូវ ការអភិវឌ្ឍយុទ្ធសាស្រ្ត ការផ្តោតអារម្មណ៍ដ៏មានឥទ្ធិពល ការប្រកាន់ខ្ជាប់នូវដំណើរការ និងសម្រេចបានជោគជ័យនៅក្នុងអាជីវកម្ម។

ចុចទីនេះដើម្បីទាញយក៖ The Ultimate Focus Strategy

7. 500 social media marketing tips

សៀវភៅនេះ នឹងផ្ដល់នូវដំបូន្មានសំខាន់ៗពីការប្រើយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់អាជីវកម្ម ដូចជា Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, LinkedIn, YouTube, Snapchat និងច្រើនទៀត! (ដោយបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពខែឧសភា 2022!)។

ចុចទីនេះដើម្បីទាញយក៖ 500 social media marketing tips

8. Social Media និពន្ធដោយ Grant Kennedy

សៀវភៅនេះ អ្នកនិពន្ធនឹងធ្វើការណែនាំពីការដោះស្រាយបញ្ហានានានៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម ព្រមទាំងអ្នកអាចយល់អំពីផ្នែកជាច្រើននៃឱកាសនៅក្នុងវិស័យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម ហើយជ្រើសរើសអ្វីដែលសាកសមនឹងអ្នកបំផុត។

ចុចទីនេះដើម្បីទាញយក៖ Social Media

9. The Strategy-Focused Organization និពន្ធដោយ Robert S. Kaplan និង David P. Norton

សៀវភៅនេះ រៀបរាប់ពីគោលការណ៍សំខាន់ៗចំនួនប្រាំដែលល្អសម្រាប់ការកសាងក្រុមហ៊ុនដោយផ្សាភ្ជាប់នឹងយុទ្ធសាស្រ្ត ព្រមទាំងបង្ហាញពីរបៀបប្រើប្រាស់ Balanced Scorecard ដោយណែនាំវិធីសាស្រ្តថ្មីដែលធ្វើឱ្យយុទ្ធសាស្ត្រក្លាយជាដំណើរការបន្តដោយគ្រប់គ្រងមិនត្រឹមតែដោយអ្នកគ្រប់គ្រងកំពូលប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នា។

ចុចទីនេះដើម្បីទាញយក៖ The Strategy-Focused Organization

10. Real Business Plans & Marketing Tools និពន្ធដោយ Anne McKinney

សៀវភៅនេះ នឹងបង្ហាញគំរូមួយចំនួនដើម្បីជួយអ្នកដែលចង់រៀបចំឯកសារទាក់ទងនឹងការចាប់ផ្តើម ការរីកលូតលាស់ ការលក់ ឬទីផ្សារអាជីវកម្ម។

ចុចទីនេះដើម្បីទាញយក៖ Real Business Plans & Marketing Tools

11. Digital Business and E-Commerce Management និពន្ធដោយ Dave Chaffey

សៀវភៅនេះ នឹងផ្តល់នូវការណែនាំអំពីទ្រឹស្តី និងការអនុវត្តនៃការគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិក និងពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក ព្រមទាំងបង្ហាញពីពាណិជ្ជសញ្ញារបស់អ្នកនិពន្ធផ្ទាល់អំពីសិទ្ធិអំណាច ភាពច្បាស់លាស់នៃការបញ្ចេញមតិ និងអ្នកជំនាញក្នុងការបង្រៀន ដើម្បីទទួលយកលើប្រធានបទដែលគាត់បានបង្រៀន និងពិគ្រោះយោបល់យ៉ាងសកម្ម។

ចុចទីនេះដើម្បីទាញយក៖ Digital Business and E-Commerce Management

Sann Thaven
Sann Thavenhttp://www.kumnit.com
គឺជាអ្នកបង្កើតគំនិត និងសរសេរមាតិកា ពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើអាជីវកម្ម ភាពជាអ្នកដឹកនាំ សេវាកម្មអតិថិជន ទីផ្សារ ការលក់ និងអាជីពការងារ។ កញ្ញាគឺជានិស្សិតថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មអន្តជាតិ។ ចំណង់ចំណូលចិត្ត គឺរៀនអ្វីថ្មីៗ និងចូលរួមកិច្ចការងារសង្គម។

រៀនពីអ្វីថ្មីៗ

spot_img

អត្ថបទថ្មិៗ