ហេតុអ្វីចាំបាច់បង្កើត “គុណតម្លៃ” សម្រាប់អតិថិជន?

97
ហេតុអ្វីចាំបាច់បង្កើត “គុណតម្លៃ” សម្រាប់អតិថិជន?

ការធ្វើអាជីវកម្ម គឺជាទីចាប់អារម្មណ៍របស់យុវជនជំនាន់ក្រោយជាច្រើននាក់ ជាពិសេសបច្ចុប្បន្ននេះ ក៏កំពុងមានអាជីវកម្មជាច្រើនប្រភេទនៅលើទីផ្សារពិភពលោកផងដែរ។ ហេតុដូចនេះហើយ ទើបមានអាជីវកម្មមួយចំនួនកំពុងទទួលរងការប្រកួតប្រជែងគ្នាយ៉ាងខ្លាំង ប៉ុន្តែក៏មានអាជីវកម្មមួយចំនួនទៀតក៏កំពុងជោគជ័យនៅលើទីផ្សារ ដោយមិនមានគូប្រជែង ឬក៏មានតិចបំផុត។ ម្យ៉ាងវិញទៀត ចំពោះអាជីវកម្មដែលជោគជ័យ ក៏ដូចជាមិនសូវមានគូប្រជែងច្រើន ឬក៏គូប្រជែងមិនអាចយកឈ្នះបាន សុទ្ធតែបានបង្កើតគុណតម្លៃសម្រាប់ផ្ដល់ជូនអតិថិជន។

កត្តាទាំងនេះហើយ ទើបម្ចាស់អាជីវកម្មថ្មីថ្មោង និងម្ចាស់អាជីវកម្មខ្នាតតូច មធ្យម ត្រូវតែចាំបាច់មានការយល់ដឹង និងបង្កើតគុណតម្លៃសម្រាប់ផ្ដល់ជូននូវផលិតផល និងសេវាកម្មដ៏មានតម្លៃសម្រាប់អតិថិជន។

គួរបញ្ជាក់ផងដែរថា ការបង្កើតគុណតម្លៃសម្រាប់អតិថិជន សំដៅលើការផ្តល់នូវផលិតផល និងសេវាកម្មដែលមានប្រយោជន៍ខ្លាំងសម្រាប់អតិថិជន ដោយសមស្របជាមួយតម្រូវការទីផ្សារ ពេលវេលា និងចំណូលរបស់អតិថិជន។ និយាយឱ្យសាមញ្ញ គឺជាការផ្ដល់នូវផលិតផលឬសេវាកម្មដែលមានគុណតម្លៃ ដូចជាអាចដោះស្រាយលើភាពចង់បានរបស់អតិថិជន និងមានតម្លៃ ក៏ដូចជាផ្ដល់នូវអត្ថប្រយោជន៍ដែលអតិថិជនមានលទ្ធភាពចំណាយ ហើយក៏សក្តិសមក្នុងការចំណាយបំផុត។

បន្ថែមពីនេះ ចំណុចខាងក្រោម នឹងបង្ហាញពីសារៈសំខាន់មួយចំនួនទៀតនៃការបង្កើតគុណតម្លៃសម្រាប់អតិថិជន។

  • បង្កើនកេរ្តិ៍ឈ្មោះម៉ាកយីហោឱ្យកាន់តែល្អ
  • បង្កើនប្រាក់ចំណូល និងប្រាក់ចំណេញ
  • ធ្វើឱ្យអាជីវកម្មរបស់អ្នកមានភាពខុសប្លែកពីគូប្រកួតប្រជែង
  • ធ្វើឱ្យអាជីវកម្មមានភាពជោគជ័យក្នុងរយៈពេលវែង
  • បង្កើនភាពជឿជាក់ និងទំនុកចិត្តដល់អតិថិជនចំពោះការផ្តល់ជូនរបស់ក្រុមហ៊ុន
  • បង្កើនភាពពេញចិត្ត និងបទពិសោធន៍ល្អៗដល់អតិថិជន
  • បង្កើនចំនួនអតិថិជនដ៏ស្មោះត្រង់ចំពោះក្រុមហ៊ុន ដែលពួកគេមកទិញម្ដងហើយតែងតែមកទិញម្ដងទៀតដោយមិនងាយផ្លាស់ប្ដូរចិត្តទៅរកផលិតផលឬសេវាកម្មរបស់អាជីវកម្មផ្សេងទៀត។ បន្ថែមពីនេះ ពួកគេនឹងជួយណែនាំបន្តទៅកាន់អ្នកដទៃឱ្យមកប្រើប្រាស់ផលិតផលឬសេវាកម្មក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកដែរ។