spot_img
spot_img
Homeយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារអាថ៌កំបាំងក្នុងការកសាងម៉ាកយីហោអាជីវកម្មដ៏រឹងមាំ

អាថ៌កំបាំងក្នុងការកសាងម៉ាកយីហោអាជីវកម្មដ៏រឹងមាំ

-

ការកសាងម៉ាកយីហោឱ្យរឹងមាំ ទាមទារឱ្យមានការកែលម្អ និងកែតម្រូវជាប្រចាំ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ដើម្បីឱ្យម៉ាកយីហោរបស់អ្នកទទួលបានជោគជ័យ និងឈានដល់អតិថិជនសក្ដានុពលរបស់អ្នកក្នុងរយៈពេលវែង អ្នកត្រូវមានយល់ដឹង និងបញ្ចូលនូវសមាធាតុនៃម៉ាកយីហោចំនួន 5 ដែលរៀបរាប់នៅខាងក្រោម៖

សមាសធាតុនៃម៉ាកយីហោដ៏រឹងមាំ
 1. អត្តសញ្ញាណម៉ាក (Brand Identity)៖ គឺជាអ្វីដែលអ្នកតែងតែគិតនៅពេលដែលអ្នកគិតពីម៉ាកយីហោ ដោយមានរូបភាពនៅក្រៅ និងមានសមាសធាតុផ្សេងទៀតរួមបញ្ចូលគ្នា ឧទាហរណ៍ ជាឡូហ្គោ ពណ៌ម៉ាក និងគេហទំព័ររបស់អ្នក។ ម្យ៉ាងវិញទៀត អត្តសញ្ញាណម៉ាកយីហោរបស់អ្នកគឺជា “រូបរាង និងអារម្មណ៍” នៃម៉ាកយីហោរបស់អ្នក។
 2. គោលបំណង បេសកកម្ម និងគុណតម្លៃម៉ាកយីហោ៖ ជាអ្វីដែលនឹងបង្ហាញទៅកាន់មនុស្សគ្រប់គ្នាថាអ្នកជានរណា និងបង្ហាញពីអ្វីដែលអ្នកកំពុងធ្វើ។ ចំពោះគោលបំណងរបស់អ្នក គឺជាអ្វីដែលអ្នកធ្វើ និងអ្វីដែលអ្នកអាចសន្យាជាមួយអតិថិជនរបស់អ្នក រីឯបេសកកម្មរបស់អ្នក គឺជាគោលដៅធំជាងដែលអ្នកសង្ឃឹមថានឹងសម្រេចបានតាមរយៈការធ្វើអាជីវកម្ម ហើយគុណតម្លៃរបស់អ្នកគឺជាអ្វីដែលម៉ាកយីហោរបស់អ្នកតំណាងឱ្យ។
 3. សាររបស់ម៉ាកយីហោ (Brand Messaging)៖ ជាភាសាដែលអ្នកប្រើនៅលើគេហទំព័ររបស់អ្នក នៅក្នុងការបង្ហោះតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម និងការសន្ទនាជាមួយអតិថិជនរបស់អ្នក។ លើសពីនេះ អ្នកក៏គួរតែបណ្តុះបណ្តាលក្រុមលក់របស់អ្នក អ្នកតំណាងផ្នែកសេវាកម្មអតិថិជន និងនរណាម្នាក់ផ្សេងទៀតដែលមានតួនាទីជួបជាមួយនឹងអតិថិជន ដើម្បីប្រើភាសានិងសម្លេងដូចគ្នានៅពេលសន្ទនាជាមួយអតិថិជន។ ធ្វើបែបនេះ ដើម្បីឱ្យអតិថិជនកាន់តែចងចាំអំពីម៉ាកយីហោរបស់អ្នក។
 4. ភាពខុសគ្នានៃម៉ាក៖ គឺជាអ្វីដែលធ្វើឱ្យអាជីវកម្មរបស់អ្នកខុសពីដៃគូប្រកួតប្រជែង និងជាអ្វីដែលអ្នកអាចផ្ដល់ជូនដល់អតិថិជនបាន ដោយនៅកន្លែងផ្សេងទៀតគឺគ្មានការផ្ដល់ជូនដូចអ្នកឡើយ។ ចំពោះភាពខុសគ្នានៃម៉ាកនេះ អាចជាការផ្ដល់នូវតម្លៃពិសេស ការផ្ដល់សេវាកម្មល្អ និងផ្សេងៗទៀតដែលអ្នកអាចស្វែងរកពីភាពខុសគ្នាពិតប្រាកដ ដើម្បីភាពជោគជ័យលើម៉ាកយីហោរបស់អ្នកក្នុងរយៈពេលវែង។
 5. បទពិសោធន៍ម៉ាក៖ ជាវិធីដែលអតិថិជន​​​មានទំនាក់ទំនងជាមួយផលិតផល សេវាកម្ម ក្រុមការងារ និងចំណុចតភ្ជាប់ផ្សេងៗរបស់អ្នក ដូចជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមរបស់អ្នក។ អ្វីគ្រប់យ៉ាងចាប់ពីពេលដែលអតិថិជនចូលរួមជាមួយអ្នកលក់ រហូតដល់ពេលដែលពួកគេប្រើប្រាស់ផលិតផលរបស់អ្នក ហើយនេះ​ជាបទពិសោធន៍ម៉ាកយីហោ។ លើសពីនេះ បើអតិថិជនដែលមានបទពិសោធន៍ដ៏អស្ចារ្យជាមួយម៉ាករបស់អ្នក នោះពួកគេនឹងប្រាប់មិត្តភក្តិ និងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេបន្ត និងបង្កើនអតិថិជនថ្មីៗសម្រាប់អ្នកផងដែរ។
លើសពីនេះ ក្រៅពីសមាធាតុទាំង5 ខាងលើ អ្នកក៏ត្រូវអនុវត្តន៍តាមវិធីខាងក្រោមបន្ថែម ដើម្បីកាន់តែធ្វើឱ្យម៉ាកយីហោរបស់អ្នកមានភាពរឹងមាំបាន។
 1. ការស្រាវជ្រាវនិងការតម្រឹម៖ ប្រសិនបើអ្នកចង់ធ្វើឱ្យម៉ាកយីហោរបស់អ្នករីកចម្រើន អ្នកត្រូវតែមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងការស្រាវជ្រាវ និងតម្រឹមជាមួយយុទ្ធសាស្រ្តអាជីវកម្ម។ មធ្យោបាយដ៏ល្អបំផុតក្នុងការកសាង និងរក្សាម៉ាកយីហោដ៏រឹងមាំ គឺចេញពីខាងក្នុង ដូចជាធ្វើឱ្យប្រតិបត្តិការដំណើរបានត្រឹមត្រូវ ហើយល្អ ព្រមទាំងស្គាល់ច្បាស់ពីអតិថិជនគោលដៅ និងបុគ្គលិកដែលអាជីវកម្មអាចប្រើប្រាស់ដើម្បីបង្កើតទំនាក់ទំនងដ៏មានអត្ថន័យជាមួយអ្នកប្រើប្រាស់ ដោយចាប់ផ្តើមអនុវត្តន៍ជាមួយនឹងការស្រាវជ្រាវទីផ្សារ។
 2. បង្វែរការស្រាវជ្រាវម៉ាកយីហោទៅជាយុទ្ធសាស្រ្តម៉ាកយីហោ៖ ប្រសិនបើការយល់ដឹងដែលទទួលបានក្នុងដំណាក់កាលស្រាវជ្រាវមិនត្រូវបានអនុវត្តន៍ចំពោះយុទ្ធសាស្រ្តម៉ាកយីហោទេ នោះវាមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធ្វើការស្រាវជ្រាវម៉ាកនោះទេ ហើយការវិនិយោគលើការខិតខំប្រឹងប្រែងម៉ាកយីហោនឹងមានការធ្លាក់ចុះ។ ដូច្នេះបន្ទាប់ពីទិន្នន័យស្រាវជ្រាវម៉ាកយីហោត្រូវបានវិភាគ គឺត្រូវតែបង្កើតយុទ្ធសាស្រ្តទីផ្សារ និងទំនាក់ទំនងពីទិន្នន័យនោះ។ និយាយជារួម ត្រូវតែធ្វើសកម្មភាពជាមួយនឹងយុទ្ធនាការ និងផែនការទៅកាន់ទីផ្សារ ដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឱ្យការផ្ញើសារអំពីម៉ាកយីហោរបស់អ្នកមានភាពទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ និងការគិតរបស់អតិថិជនសក្ដានុពលរបស់អ្នក។
 1. ពង្រីករឿងរ៉ាវរបស់ម៉ាកយីហោ៖ ការបង្កើតម៉ាកយីហោមួយតែងតែមានរឿងរ៉ាវរបស់វា ជាពិសេសវាអាចតភ្ជាប់ជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវរបស់អតិថិជនផងដែរ។ ដូច្នេះចូរចាប់ផ្ដើមធ្វើសកម្មភាពជាមួយនឹងយុទ្ធនាការទីផ្សារដែលបង្ហាញពីអត្តសញ្ញាណម៉ាកយីហោរបស់អ្នក ទៅកាន់អតិថិជនតាមរបៀបពិតប្រាកដ និងពោរពេញដោយអត្ថន័យ។

ដើម្បីយល់បន្ថែមទៀតលើចំណុចនេះ អ្នកអាចមើលចំណុចសំខាន់ៗនៅខាងក្រោម៖

 • របៀបដែលម៉ាកយីហោប្រព្រឹត្តចំពោះមនុស្សនិងវប្បធម៌របស់ខ្លួន
 • របៀបដែលម៉ាកយីហោប្រព្រឹត្តចំពោះពិភពលោក
 • របៀបដែលម៉ាកយីហោជួយអតិថិជនរបស់ខ្លួន និងជួយលើការសម្រេចចិត្តរបស់ពួកគេ
 • បង្ហាញពីការលើកទឹកចិត្ត ឬគោលបំណងនៅពីក្រោយម៉ាក និងអ្វីដែលអ្នកជឿជាក់

 

ប្រភពខ្លឹមសារ៖ Forbes

Sann Thaven
Sann Thavenhttp://www.kumnit.com
គឺជាអ្នកបង្កើតគំនិត និងសរសេរមាតិកា ពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើអាជីវកម្ម ភាពជាអ្នកដឹកនាំ សេវាកម្មអតិថិជន ទីផ្សារ ការលក់ និងអាជីពការងារ។ កញ្ញាគឺជានិស្សិតថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មអន្តជាតិ។ ចំណង់ចំណូលចិត្ត គឺរៀនអ្វីថ្មីៗ និងចូលរួមកិច្ចការងារសង្គម។

រៀនពីអ្វីថ្មីៗ

spot_img

អត្ថបទថ្មិៗ