spot_img
spot_img
Homeភាពជាអ្នកដឹកនាំអ្វីដែលត្រូវដឹង ដើម្បីជួលអ្នកដឹកនាំដ៏ត្រឹមត្រូវ

អ្វីដែលត្រូវដឹង ដើម្បីជួលអ្នកដឹកនាំដ៏ត្រឹមត្រូវ

-

ប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកកំពុងមានបំណងជ្រើសរើសបុគ្គលម្នាក់ឱ្យកាន់តួនាទីជាអ្នកដឹកនាំ អ្នកត្រូវតែជ្រើសរើសអ្នកដឹកនាំដោយផ្ដោតលើអ្វីដែលពួកគេអាចធ្វើបាន មិនមែនផ្ដោតលើអ្វីដែលពួកគេបានធ្វើនោះទេ។ បន្ថែមពីនេះ ដើម្បីអាចវាយតម្លៃបុគ្គលណាដែលមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការជាប់​​ក្នុងការសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសយកមកធ្វើជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នក គឺអ្នកអាចវាយតម្លៃពួកគេតាមរយៈសំណួរ 3 ខាងក្រោម។

1. តើបេក្ខជនមានជំនាញដើម្បីក្លាយជាអ្នករួមចំណែកដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់ ឬជំនាញដើម្បីក្លាយជាអ្នកដឹកនាំប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពឬទេ?

អ្នកត្រូវដឹងថា ក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំទាមទារនូវការមានចរិតលក្ខណៈទូលំទូលាយ រួមទាំងកម្រិតខ្ពស់នៃសុចរិតភាព និងមានកម្រិតទាបបំផុតនៃលក្ខណៈអវិជ្ជមាន ដូចជាភាពវង្វេងស្មារតី ឬចិត្តសាស្ត្រ។​ បន្ថែមពីនេះ ចំពោះអ្នកលក់ជោគជ័យបំផុត អ្នកបង្កើតកម្មវិធី និងឈ្មួញកណ្តាល ត្រូវមានជំនាញបច្ចេកទេសពិសេស ចំណេះដឹងជាគោលច្បាស់លាស់ មានវិន័យ និងសមត្ថភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងខ្លួនឯង។ ដូច្នេះចំពោះអ្នកដឹកនាំវិញ ផ្នែកនេះកាន់តែត្រូវការជាចាំបាច់ដែលមិនអាចរំលងបានឡើយ ព្រមទាំងអាចរក្សាភាពបើកចំហ និងសម្របខ្លួនបាន ទោះបីជាពួកគេមានបទពិសោធន៍យ៉ាងណាក៏ដោយ។ ហេតុនេះហើយ អ្នកត្រូវតែវាយតម្លៃលើបេក្ខជនដាក់ពាក្យទាំងអស់អំពីចំណុចទាំងនេះ មុននឹងអ្នកសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសពួកគេឱ្យមកកាន់តួនាទីជាអ្នកដឹកនាំនៅក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នក។

2. តើខ្ញុំពិតជាអាចជឿជាក់លើវិធានការអនុវត្តលើបេក្ខជននេះបានឬទេ?

សូចនាករទូទៅនៃការអនុវត្តលើនរណាម្នាក់ គឺពឹងផ្អែកលើគោលបំណងមួយគត់របស់អ្នកគ្រប់គ្រងផ្ទាល់ ដែលជាហេតុធ្វើឱ្យការអនុវត្តវិធានការងាយទទួលរងនូវភាពលំអៀងលើសមត្ថភាពរបស់បុគ្គលិក ឬអ្នកមកសម្ភាសន៍ជាដើម។ ប៉ុន្តែអ្វីដែលអ្នកត្រូវធ្វើ ដើម្បីធានាថាអ្នកពិតជាអនុវត្តលើវិធានការបានកំណត់នោះលើបេក្ខជនបានត្រឹមត្រូវ អ្នកត្រូវព្យាយាមលើកតម្កើនពួកគេឱ្យក្លាយជាអ្នកដឹកនាំ និងស្ថិតនៅមូលហេតុជាក់លាក់។ នៅក្នុងចំណុចនេះ មានន័យថា អ្នកមិនត្រូវជ្រើសរើសអ្នកដឹកនាំ ដើម្បីព្យាយាមឱ្យពួកគេធ្វើអ្វីឱ្យតម្រូវតាមភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនឡើយ ប៉ុន្តែអ្នកត្រូវជ្រើសរើសអ្នកដឹកនាំណាដែលអាចតភ្ជាប់ បង្កើតថ្មី និងជួយអភិវឌ្ឍអាជីវកម្មរបស់អ្នកបាន។

3. តើខ្ញុំកំពុងសម្លឹងទៅមុខ ឬថយក្រោយ?

អាថ៌កំបាំង​ក្នុង​ការ​ជ្រើសរើស​អ្នកដឹកនាំ​ដ៏​អស្ចារ្យ​ គឺ​ការសម្លឹកមើលឆ្ងាយពី​អនាគត ​មិនមែន​ដើម្បីតែ​ផ្តល់​រង្វាន់​កាលពីអតីតកាល​នោះ​ទេ មានន័យថា កុំព្យាយាមជ្រើសរើសថ្នាក់ដឹកនាំដើម្បីដឹកនាំលើផ្នែកដែលបានកើតឡើងនាពេលអតីតកាល ប៉ុន្តែព្យាយាមសម្លឹងទៅអនាគត ហើយជ្រើសរើសពួកគេដើម្បីធ្វើឱ្យអាជីវកម្មរបស់អ្នកកាន់តែរីកចម្រើនជាបន្តបន្ទាប់។

Sann Thaven
Sann Thavenhttp://www.kumnit.com
គឺជាអ្នកបង្កើតគំនិត និងសរសេរមាតិកា ពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើអាជីវកម្ម ភាពជាអ្នកដឹកនាំ សេវាកម្មអតិថិជន ទីផ្សារ ការលក់ និងអាជីពការងារ។ កញ្ញាគឺជានិស្សិតថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មអន្តជាតិ។ ចំណង់ចំណូលចិត្ត គឺរៀនអ្វីថ្មីៗ និងចូលរួមកិច្ចការងារសង្គម។

រៀនពីអ្វីថ្មីៗ

spot_img

អត្ថបទថ្មិៗ