ឱកាសល្អសម្រាប់អ្នកត្រៀមខ្លួនបើកអាជីវកម្ម កុំភ្លេចចូលរួម ពិព័រណ៍មុខរបរ នៅថ្ងៃទី29-30 ខែតុលានេះ

41
ឱកាសល្អសម្រាប់អ្នកត្រៀមខ្លួនបើកអាជីវកម្ម

ពិព័ណ៍មុខរបរ ជាកម្មវិធីដ៏ល្អសម្រាប់អ្នកត្រៀមខ្លួនបើកអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួន និងអ្នកដែលមានបំណងចង់សហការទិញហ្រ្វេនឆាយពីអាជីវកម្មដែលខ្លួនពេញចិត្ត។ ពិព័ណ៍មុខរបរប្រចាំឆ្នាំ 2022 នេះត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយលោក សំ កុសល ស្ថាបនិកនៃ Business Cambodia ព្រមទាំងមានការឧបត្ថម្ភដ៏សំខាន់ពីលោក ម៉ង់ វណ្ណឌី ស្ថាបនិកនៃក្រុមហ៊ុន BizAdvisor។

នៅក្នុងពិព័ណ៍នោះចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី29-30 ខែតុលា ឆ្នាំ2022 ពីម៉ោង 8:00AM – 8:00PM នៅ Factory Phnom Penh ដោយមានការធ្វើបទបង្ហាញគំនិតអាជីវកម្មថ្មីៗ ស្តង់អាហារនិងអាជីវកម្មជាង50ស្តង់ សិក្ខាសាលាមានវាគ្មិន11រូបចែករំលែកគំរូនិងបទពិសោធន៍អាជីវកម្ម ហើយក៏មានការចែកសៀវភៅចំនួន 3,000 ក្បាល ពីក្រុមការងាររបស់ Business Cambodia។

Business Cambodia

បន្ថែមពីនេះ កាលពីថ្ងៃទី 6 ខែតុលា ឆ្នាំ2022 ក្រុមការងាររបស់ Business Cambodia បានរៀបចំសន្និសិទកាសែត ពិព័រណ៍មុខរបរ 2022 Startup Expo 2022 ក្នុងនោះ លោកម៉ង់ វណ្ណឌី ក៏បានមានប្រសាសន៍ថា “មូលហេតុដែល BizAdvisor សម្រេចចិត្តចូលរួមជាផ្នែកមួយក្នុងកម្មវិធីដ៏ល្អមួយនេះ ដោយសារតែយើងមើលឃើញពីគោលបំណងរួមមួយរវាង Business Cambodia និង BizAdvisor ក្នុងការបង្កើនគុណតម្លៃ និងប្រសិទ្ធភាពនៃការធ្វើអាជីវកម្មនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា​ឱ្យមានលក្ខណៈល្អប្រសើរឡើង។ ហេតុដូច្នេះហើយពិព័ណ៍មុខរបរឆ្នាំ 2022 នេះ នឹងផ្ដល់ឱកាសដល់ម្ចាស់អាជីវកម្មទាំងខ្នាតតូច និងមធ្យមអាចធ្វើការបង្ហាញពីផលិតផលសេវាកម្មរបស់ខ្លួនទៅកាន់សាធារណៈជនដែលចូលរួមក្នុងពិព័ណ៍មុខរបរនេះ។”

ពិព័រណ៍មុខរបរ

ព័ត៌មានលម្អិត៖ https://www.facebook.com/profile.php?id=100082995109156