spot_img
spot_img
Homeយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារវិធីសាស្រ្តទំនាក់ទំនង 4 របស់ PESO Model ក្នុងទីផ្សារអនឡាញ

វិធីសាស្រ្តទំនាក់ទំនង 4 របស់ PESO Model ក្នុងទីផ្សារអនឡាញ

-

 

សព្វថ្ងៃនេះមានឧបករណ៍សំខាន់មួយចំនួន ដែលជួយអាចជួយឲ្យម៉ាកយីហោមានទំនាក់ទំនងទៅដល់អតិថិជនគោលដៅរបស់ពួកគេក្នុងលក្ខណៈទូលំទូលាយដែលគេហៅថា PESO Model​

PESO Model គឺជាគំរូមួយដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ 2009 ដើម្បីជួយអ្នកជំនួញ។ ម្ចាស់ម៉ាក និងអ្នកទីផ្សារ អាចរៀបចំផែនការទំនាក់ទំនងទីផ្សារ យ៉ាងទូលំទូលាយតាមរយៈបណ្តាញផ្សេងៗ និងធ្វើឱ្យទំនាក់ទំនងអាចចូលទៅដល់ក្រុមគោលដៅធំទូលាយរួមជាមួយនឹងការជួយម៉ាកយីហោឱ្យយល់ពីវា។

តើ​ប្រភេទ​ប្រព័ន្ធ​ផ្សព្វផ្សាយ​ផ្សាយ​ពាណិជ្ជកម្ម​ខុស​គ្នាដែរយ​ធ្វើ​ការ​ដោយ​របៀប​ណា? ហើយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយប្រភេទណាដែលមានប្រសិទ្ធភាពជាងគេ?

សម្រាប់ទីផ្សារម៉ាកនីមួយៗ​ PESO តំណាងឱ្យ 4 ពាក្យ:

– Paid Media

– Earned Media

– Shared Media

– Owned Media

តើ​វា​អាច​ត្រូវ​បាន​អនុវត្ត​ចំពោះ​ការ​ទំនាក់ទំនង​ម៉ាក​របស់​យើង​ដោយ​របៀប​ណា?

1. P – Paid Media 

សំដៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលម៉ាកត្រូវចំណាយ ដើម្បីអាចទំនាក់ទំនងទៅកាន់ក្រុមគោលដៅ

ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយប្រភេទនេះមានទាំង

– អនឡាញ ដូចជាការទិញផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមរយៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបណ្ដាញសង្គមដូចជា Facebook Google Ads …

– ក្រៅបណ្តាញ ដូចជាការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមទូរទស្សន៍ ផ្ទាំងប៉ាណូតាមដងផ្លូវជាដើម។

អត្ថប្រយោជន៍នៃការប្រាស្រ័យទាក់ទងគ្នាតាមរយៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបង់ប្រាក់គឺថាម៉ាកយីហោអាចធ្វើឱ្យទំនាក់ទំនងទីផ្សារ តាមរយៈនេះអាចទៅដល់អតិថិជនយ៉ាងឆាប់រហ័ស ត្រឹមត្រូវ និងច្បាស់លាស់។

2. E – Earned Media​ 

ប្រភេទនៃទំនាក់ទំនងនេះគឺ ទំនាក់ទំនងសាធារណៈ (PR) សំដៅលើរបៀបដែលម៉ាកយីហោត្រូវបាននិយាយដោយភាគីទីបី ដូចជាទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន ឬអ្នកមានឥទ្ធិពល ( influencer) ។

រឿងសំខាន់អំពីប្រភេទប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនេះគឺ ម៉ាកត្រូវតែបង្កើត “ទំនាក់ទំនង” ដ៏រឹងមាំជាមួយភ្នាក់ងារព័ត៌មាន ឬអ្នកមានឥទ្ធិពល។ ដើម្បីនាំមកនូវការជួយម៉ាក ក្នុងការផ្សព្វផ្សាយ។

3. S – Shared Media

សំដៅដល់អតិថិជនចែករំលែកមាតិកាដែលបង្កើតដោយម៉ាកនៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបណ្ដាញសង្គម។ រួមទាំងអតិថិជនពិនិត្យមើលបទពិសោធន៍អ្នកប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេនៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម។ តាមរយៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលបានចែករំលែក វាអាចមកពីសកម្មភាពដែលរៀបចំដោយម៉ាក។ ឬខ្លឹមសារដែលលើកទឹកចិត្តអតិថិជនឱ្យចែករំលែក ដូចជា៖

– ឱ្យអតិថិជនថតរូបអាហាររបស់ពួកគេ ហើយបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គមរួច mention ឈ្មោះភោជនីយដ្ឋាន អតិថិជននឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ។

អត្ថប្រយោជន៍នៃ Shared Media គឺនៅពេលដែលអតិថិជនបង្ហោះ ឬចែករំលែកនៅលើបណ្តាញសង្គមផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេ។ វានឹងធ្វើឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់ផ្សេងទៀតឃើញវា និងធ្វើឱ្យពួកគេចាប់អារម្មណ៍លើម៉ាកយីហោ ឬមានអារម្មណ៍ជឿជាក់លើគុណភាពនៃផលិតផល។

4. O – Owned Media 

វាមានន័យថាម៉ាកមានបណ្តាញទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ខ្លួន។ ម៉ាកអាចគ្រប់គ្រងខ្លឹមសារ និងសារទាំងអស់។ ដូច្នេះអនុញ្ញាតឱ្យយីហោទំនាក់ទំនងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពជាមួយអតិថិជន។

ឧទាហរណ៍៖ ការដែលម៉ាកយីហោភាគច្រើនតែងតែមាន Facebook, Instagram, TikTok ឬគេហទំព័រផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់អតិថិជនចូលមកស្វែងរកព័ត៌មាន និងធ្វើការសាកសួរ ហើយយីហោអាចឆ្លើយតបដោយផ្ទាល់ទៅកាន់អតិថិជន។

គុណសម្បត្តិនៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយប្រភេទនេះគឺ៖ ម៉ាកយីហោអាចទំនាក់ទំនងគ្រប់យ៉ាង ដូចជា ព័ត៌មានលម្អិតនៃផលិតផល និងសេវាកម្ម ការផ្សព្វផ្សាយ ឬទីផ្សារហើយព័ត៌មាននេះនឹងបង្ហាញឱ្យឃើញគួរឱ្យទុកចិត្ត។ ដោយសារតែម៉ាកគឺជាអ្នកដែលទាក់ទងវា។

ប្រភព៖

– https://spinsucks.com/communication/pr-pros-must-embrace-the-peso-model/
– https://www.brilliantmetrics.com/knowledge/blog/what-is-the-peso- model-for-marketing/

Hoeun Sokchenda
Hoeun Sokchenda
កញ្ញាគឺជាអ្នកបង្កើតមាតិកាអាហារ និងទីកន្លែងទំនងៗ​។ កញ្ញាបានបញ្ចប់បរិញ្ញាបត្រផែ្នកគ្រប់គ្រងទេសចរណ៍នៅសកលវិទ្យល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ។

រៀនពីអ្វីថ្មីៗ

spot_img

អត្ថបទថ្មិៗ