Home Tags សេវាកម្មអតិថិជន

Tag: សេវាកម្មអតិថិជន

វិធីសាស្ត្រ៣យ៉ាងក្នុងការបម្រើសេវាកម្មអតិថិជនប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិត

មនុស្សមួយចំនួនប្រហែលជាគិតថាការបម្រើសេវាកម្មអតិថិជន​គឺជាការងារដែលងាយស្រួលណាស់ ហើយមានមនុស្សមួយចំនួនទៀតក៏មិនសូវជាឲ្យតម្លៃការងារនេះដែរ ប៉ុន្តែអ្វីដែលពួកគេមិនបានគិតនោះគឺសេវាកម្មអតិថិជន ពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការជួយជម្រុញឲ្យ​អាជីវកម្មនីមួយៗអាចដំណើរការបានដោយមានអតិថិជនគាំទ្រនិងពេញចិត្តច្រើនហើយវាក៏ជាផ្នែកមួយដែលជួយបង្កើនចំណូលសម្រាប់អាជីវកម្មផងដែរ​។ សម្រាប់អ្នកដែលបំពេញការងារនៅក្នុងវិស័យនេះ ឬ ពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យនេះ គាត់ប្រាកដជាយល់ច្បាស់ថាការងារនេះមិនមែនជាការងារដែលងាយស្រួលនោះទេ ព្រោះគាត់ត្រូវប្រឈមនិងដោះស្រាយបញ្ហាជាច្រើនសម្រាប់អតិថិជន លើសពីនេះទៅទៀត អតិថិជនមានច្រើនប្រភេទណាស់ដែលតម្រូវឲ្យគាត់ត្រូវចេះបត់បែនកាយវិការ ពាក្យសម្តី និងវិធីសាស្ត្រឲ្យស្របទៅតាមកាលៈទេសៈដើម្បីផ្តល់នូវដំណោះស្រាយល្អមួយសម្រាប់អតិថិជន​។ ជាការពិតណាស់ នៅក្នុងពេលបម្រើសេវាកម្មអតិថិជន រមែងតែជួបប្រទះនឹងបញ្ហាថ្មីៗជាច្រើន ដូចនេះសម្រាប់អ្នកដែលធ្វើការក្នុងផ្នែកមួយនេះ តម្រូវឲ្យចេះពីវិធីសាស្ត្រដោះស្រាយបញ្ហា និងទំនាក់ទំនងជាមួយអតិថិជនបែបណាដើម្បីផ្តល់សេវាកម្មដ៏ល្អមួយដែលអតថិជនពេញចិត្តនិងត្រលប់មកម្តងទៀត។  ខាងក្រោមនេះគឺជាវិធីសាស្រ្ត៣យ៉ាងដែលអាចជួយឲ្យអ្នកបម្រើសេវាអតិថិជនប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិត ៖ ១.​ បង្កើតការគិតដែលល្អសម្រាប់អតិថិជន​ សាកស្រមៃពីហាងដែលអ្នកពេញចិត្តជាងគេមើល  ហើយសាកសួរខ្លួនឯងថាហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំពេញចិត្តហាងនេះ, ចម្លើយដែលអាចមាននោះគឺមកពីហាងនេះធ្វើឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍ល្អ មានផលិតផលល្អ...

អ្វីទៅជាសេវាកម្មអតិថិជនឆ្នើម​?​

សេវាកម្មអតិថិជនគឺជាជំនួយ ឬដំណោះស្រាយដែលផ្តល់ដោយក្រុមហ៊ុនដល់អ្នកដែលទិញឬប្រើប្រាស់ផលិតផលឬសេវាកម្មរបស់ខ្លួន។​ ក្នុងនាមជាអ្នកផ្តល់សេវាអតិថិជន ស្ថាប័នរបស់អ្នកពឹងផ្អែកលើអ្នកដើម្បីជំនះឧបសគ្គនិងរកវិធីដើម្បីថែរក្សាអតិថិជននិងធ្វើឲ្យអតិថិជនពេញចិត្ត។​​ សេវាកម្មអតិថិជនឆ្នើមនាំទៅរកការពេញចិត្តរបស់អតិថិជន​ហើយវានាំឲ្យអាជីវកម្មរបស់អ្នករីកចម្រើនផងដែរ។​ ដូច្នេះតើអ្នកកំណត់និយមន័យសេវាកម្មអតិថិជនឆ្នើមបានយ៉ាងដូចម្តេច​?​ តើអ្នកអាចផ្តល់សេវាកម្មអតិថិជនឆ្នើមបានយ៉ាងដូចម្តេច​? សេវាកម្មអតិថិជនឆ្នើមគឺជាសេវាកម្មដែលផ្តល់លើសពីការរំពឹងទុករបស់អតិថិជន។​ ឧទាហរណ៍ ប្រសិនបើអតិថិជនរបស់អ្នករំពឹងថាអ្នកនឹងផ្តល់នូវការបញ្ចុះតម្លៃបន្តិចបន្តួចទៅលើផលិតផលណាមួយដែលគាត់ទិញ​ ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញអ្នកមិនត្រឹមតែផ្តល់ជូនការបញ្ចុះតម្លៃទៅលើផលិតផលនោះទេ អ្នកថែមទាំងផ្តល់ជូនគាត់បន្ថែមនូវកាតសមាជិកទៀតផង។ អ្នកបានផ្តល់ជូនលើសពីអ្វីដែលអតិថិជនគិតទុក ទង្វើបែបបនេះហើយដែលអ្នកកំពុងតែផ្តល់សេវាកម្មឆ្នើមទៅដល់គាត់។ គ្រប់ពេលដែលអ្នកផ្តល់សេវាជូនអតិថិជន អ្នកត្រូវសួរខ្លួនឯង៣សំណួរនេះ​៖ ១. តើអតិថិជនមិនសប្បាយចិត្តឬមិនពេញចិត្តមែនទេ? ២. តើអតិថិជនទទួលបានអ្វិដែលគេរំពឺងទុកដែរឬទេ​? ៣. តើអ្នកបានផ្តល់លើសពីអ្វីដែលអតិថិជនគិតទុកមុនដែរឬទេ​? គិតអំពីសេវាកម្មរបស់អ្នកនិងពីទស្សនៈរបស់អតិថិជនអាចជួយអ្នកក្នុងការរកវិធីកាន់តែច្រើនក្នុងការផ្តល់សេវាកម្មឆ្នើមជូនអតិថិជន​។​ តើអ្នកធ្លាប់ឆ្ងល់ដែរទេថា ហេតុអ្វីបានជាមនុស្សជាច្រើនប្រឹងប្រែងយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីផ្តល់សេវាកម្មឆ្នើម? គឺដោយសារតែពួកគេទទួលបានអ្វីមួយចេញពីវា! ​ការផ្តល់សេវាកម្មឆ្នើមមិនត្រឹមតែ​ផ្តល់ប្រយោជន៍ដល់អ្នកនោះទេ វាថែមទាំងផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនទៀតទៅដល់មិត្តរួមការងារនិងដល់ស្ថាប័នរបស់អ្នកទាំងមូលផងដែរ​។ បន្ទាប់ពីអ្នកបានផ្តល់សេវាកម្មឆ្នើម, អតិថិជនដែលទទួលបានសេវាកម្មនោះនឹងមានការយោគយល់អ្នកជាងមុន,...