spot_img
spot_img
Homeអភិវឌ្ឍន៍ខ្លួនឯងគន្លឹះក្នុងការសុំឲ្យគេជួយក្នុងរឿងការងារ

គន្លឹះក្នុងការសុំឲ្យគេជួយក្នុងរឿងការងារ

-

ការសុំជំនួយនៅកន្លែងធ្វើការគឺជាជំនាញដ៏មានតម្លៃដែលអាចនាំទៅរកលទ្ធផលកាន់តែប្រសើរ និងជំរុញកិច្ចសហការ។ នេះគឺជាគន្លឹះមួយចំនួនដើម្បីសុំជំនួយនៅកន្លែងធ្វើការប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព៖

People, teamwork, cooperation and job concept. Attractive young male architect standing at desk holding pencil while showing technical drawings to his middle aged female boss in modern office interior

1. ត្រូវ​យល់​ច្បាស់​អំពី​អ្វី​ដែល​អ្នក​ត្រូវ​ការ៖ មុន​នឹង​ទៅ​រក​នរណា​ម្នាក់​ដើម្បី​សុំ​ជំនួយ សូម​ចំណាយ​ពេល​ដើម្បី​បញ្ជាក់​ឱ្យ​ច្បាស់​អំពី​អ្វី​ដែល​អ្នក​ត្រូវ​ការ​ជំនួយ។ ពន្យល់ពីបញ្ហា ឬសំណួររបស់អ្នកឱ្យបានច្បាស់លាស់ដើម្បីឱ្យមនុស្សដែលអ្នកកំពុងសួរយល់ពីរបៀបដែលពួកគេអាចជួយអ្នកបាន។

2. ជ្រើសរើសមនុស្សត្រឹមត្រូវ៖ ពិចារណាថាតើបុគ្គលណាដែលល្អបំផុតដើម្បីសុំជំនួយគឺផ្អែកលើជំនាញ ភាពអាចរកបាន និងទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នក។ ស្វែងរកអ្នកដែលមានចំណេះដឹង ឬធនធានដើម្បីជួយអ្នកប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។

3. ពេលវេលា៖ ជ្រើសរើសពេលវេលាសមស្របមួយដើម្បីសុំជំនួយ ត្រូវច្បាស់ថាអ្នកដែលអ្នកសួរត្រូវតែមិនរវល់ពេក ឬតានតឹង។ ជៀសវាងការរំខានពួកគេអំឡុងពេលកិច្ចការសំខាន់ៗ ឬកិច្ចប្រជុំ។ កំណត់ពេលវេលាដើម្បីនិយាយប្រសិនបើចាំបាច់។

4. ត្រូវ​គោរព និង​គួរសម៖ ចូល​ទៅ​ជិត​ការ​សន្ទនា​ដោយ​សំឡេង​គួរសម។ ទទួលស្គាល់ជំនាញរបស់អ្នកដទៃ និងបង្ហាញពីការដឹងគុណចំពោះឆន្ទៈរបស់ពួកគេក្នុងការជួយអ្នក។ 

5.​ សួរសំណួរបើកចំហរ៖ លើកទឹកចិត្តឱ្យមានការសន្ទនាដោយសួរសំណួរបើកចំហដែលអញ្ជើញអ្នកផ្សេងទៀតឱ្យចែករំលែកការយល់ដឹង និងជំនាញរបស់ពួកគេ។ ស្តាប់យ៉ាងសកម្មចំពោះការឆ្លើយតបរបស់ពួកគេ ហើយបើកទូលាយចំពោះការផ្ដល់យោបល់ ឬដំណោះស្រាយជំនួស។

6. តាមដាន៖ បន្ទាប់ពីទទួលបានជំនួយ សូមតាមដានជាមួយបុគ្គលនោះ ដើម្បីថ្លែងអំណរគុណ និងប្រាប់ពួកគេពីរបៀបដែលជំនួយរបស់ពួកគេបានជួយអ្នក។ ការផ្តល់មតិកែលម្អបង្ហាញពីការដឹងគុណ និងពង្រឹងទំនាក់ទំនងការងារជាវិជ្ជមាន។

7. រៀនពីបទពិសោធន៍៖ ប្រើឱកាសដើម្បីរៀនពីមនុស្សដែលអ្នកកំពុងសុំជំនួយ។ យកចិត្តទុកដាក់ចំពោះវិធីសាស្រ្ត និងបច្ចេកទេសដោះស្រាយបញ្ហារបស់ពួកគេ ដូច្នេះអ្នកអាចអនុវត្តវានៅពេលអនាគត។

8. ​មានទំនុកចិត្ត៖ ចូលទៅជិតស្ថានភាពដោយទំនុកចិត្ត និងវិជ្ជាជីវៈ។ ទទួលស្គាល់ថាការសុំជំនួយគឺជាសញ្ញានៃភាពខ្លាំង មិនមែនជាភាពទន់ខ្សោយ ហើយបង្ហាញពីការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់អ្នកក្នុងការស្វែងរកដំណោះស្រាយ និងការសម្រេចបានជោគជ័យក្នុងតួនាទីរបស់អ្នក។

Hoeun Sokchenda
Hoeun Sokchenda
កញ្ញាគឺជាអ្នកបង្កើតមាតិកាអាហារ និងទីកន្លែងទំនងៗ​។ កញ្ញាបានបញ្ចប់បរិញ្ញាបត្រផែ្នកគ្រប់គ្រងទេសចរណ៍នៅសកលវិទ្យល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ។

រៀនពីអ្វីថ្មីៗ

spot_img

អត្ថបទថ្មិៗ