បើគ្មានបទពិសោធន៍ ប៉ុន្តែចង់ចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្ម តើត្រូវធ្វើដូចម្ដេច?

279
បើគ្មានបទពិសោធន៍ ប៉ុន្តែចង់ចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្ម តើត្រូវធ្វើដូចម្ដេច

​លោកស្រីសុង ស្រីនាង ម្ចាស់ហាងព្រះខ័នឬទ្ធិ លក់គ្រឿងសង្ហារឹម ដែលបើកដំណើរការជាង 20ឆ្នាំ ព្រមទាំងកំពុងមានការគាំទ្រខ្លាំងពីសំណាក់ម្ចាស់អាជីវកម្មផ្សេងទៀត ឬបងប្អូនដែលចង់បានសម្ភារៈដើម្បីលំអរហាង និងផ្ទះផ្ទាល់ខ្លួនឱ្យបានស្អាត ហើយទទួលបានគ្រឿងសង្ហារឹមដែលមានគុណភាពខ្ពស់។ លើសពីនេះ លោកស្រី ស្រីនាង បានបញ្ជាក់ថា អំឡុងពេលឆ្នាំ2020 ដែលប្រទេសកម្ពុជាកំពុងទទួលរងនូវផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ពីជំងឺ Covid-19 ក៏ហាងរបស់លោកស្រីនៅតែអាចដំណើរការបានធម្មតា ថែមទាំងអាចពង្រីកសាខាថ្មីមួយទៀតបាន។

Praskhanrith Furniture

ឆ្លងតាមបទពិសោធន៍នៃការចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មនេះ លោកស្រីបានផ្ដល់ដំបូន្មានមួយចំនួនសម្រាប់បងប្អូនដែលមានបំណងចង់ចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួនមួយ ប៉ុន្តែគ្មានបទពិសោធន៍ ហើយមិនដឹងថាត្រូវធ្វើដូចម្ដេច ដូច្នេះលោកស្រីបានមានប្រសាសន៍ថា៖

  1. ប្រសិនបើមិនទាន់មានបទពិសោធន៍ ត្រូវតែចូលធ្វើការនៅក្នុងវិស័យការងារណាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងអ្វីដែលខ្លួនចង់ចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្ម ដើម្បីរៀនសូត្របន្ថែម ក្នុងគោលបំណងពង្រឹងចំណេះជំនាញឱ្យខ្លាំង ព្រមទាំងរៀនយកបទពិសោធន៍នានាដែលកើតមាននៅក្នុងការធ្វើការនោះ។
  2. រៀនសូត្រពីសហគ្រិនជោគជ័យផ្សេងទៀត ដើម្បីធ្វើជាបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួន និងពង្រឹងចំណេះជំនាញសមត្ថភាពឱ្យល្អប្រសើរជាងមុន
  3. រៀនសូត្រពីរបៀបដំណើរការអាជីវកម្ម
  4. ត្រៀមខ្លួនដើម្បីទទួលយកហានិភ័យ និងចេះចាប់យកឱកាស