spot_img
spot_img
Homeយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារឌីជីថលម៉ាឃិធីងយុទ្ធសាស្ត្រទំនួលខុសត្រូវសង្គមសាជីវកម្ម ដើម្បីសម្រេចបានគោលដៅនិងភាពត្រឹមត្រូវ

យុទ្ធសាស្ត្រទំនួលខុសត្រូវសង្គមសាជីវកម្ម ដើម្បីសម្រេចបានគោលដៅនិងភាពត្រឹមត្រូវ

-

យុទ្ធសាស្រ្តទំនួលខុសសង្គមសារជីវកម្ម (CSR=Corporate Social Responsibility) គឺជាក្រុមហ៊ុនផែនការនិងអ្នកផ្តល់មូលនិធិដ៏ទូលំទូលាយដែលប្រើ ដើម្បីរចនាប្រតិបត្តិនិងវិភាគគំនិតផ្តួចផ្តើមទំនួលខុសត្រូវសង្គមរបស់ពួកគេ។ វារួមបញ្ចូលតំបន់ផ្តោតអារម្មណ៍ជាក់លាក់ ការរចនាកម្មវិធី (program design) វិធីផ្សព្វផ្សាយ(Promotion) វិធីទំនាក់ទំនង និងនីតិវិធីវាយតម្លៃ ព្រមទាំងជាគោលនយោបាយនិងការអនុវត្តដែលបានអនុវត្ត។ លើសពីនេះ យុទ្ធសាស្រ្តនេះមានគោលដៅអាចជួយឱ្យក្រុមហ៊ុនប្រកួតប្រជែងខ្លួនឯងក្នុងការគិតធំជាងមុននិងធ្វើបានច្រើន ព្រមទាំងបង្កើនការទទួលខុសត្រូវចំពោះភាគីពាក់ព័ន្ធផងដែរ។

ខាងក្រោមនេះ គឺជាគន្លឹះ6 យ៉ាង ដើម្បីពិចារណានៅពេលបង្កើតយុទ្ធសាស្រ្តទទួលខុសត្រូវសាជីវកម្មដែលផ្តោតលើគោលដៅដែលសាកសមនឹងក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នក។

1. ទទួលបានការទិញចូលពីនាយកប្រតិបត្តិជាន់ខ្ពស់របស់អ្នក

ការទិញចូល (buy-in) ពីនាយកប្រតិបត្តិ (CEO) និងនាយកប្រតិបត្តិជាន់ខ្ពស់ (executives) របស់អ្នក មានន័យថា សុំឱ្យមានការគាំទ្រពីសំណាក់នាយកប្រតិបត្តិជាន់ខ្ពស់ ហើយធ្វើបែបនេះឱ្យបានមុនពេលបង្កើតយុទ្ធសាស្ត្រ នឹងធានាថាវាឆ្លុះបញ្ចាំងពីអាទិភាពខ្ពស់បំផុតរបស់ក្រុមហ៊ុនអ្នក។

ហើយតាមរយៈការគាំទ្ររបស់នាយកប្រតិបត្តិជាន់ខ្ពស់លើយុទ្ធសាស្រ្ត នឹងទំនាក់ទំនងសារៈសំខាន់របស់ខ្លួនដល់បុគ្គលិកនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធដទៃទៀត ព្រមទាំងជួយសម្រួលដល់ការអនុវត្តប្រកបដោយជោគជ័យរបស់ក្រុមហ៊ុន។

ដូច្នេះតើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីឱ្យអ្នកដឹកនាំរបស់អ្នកអាចយល់ស្របនិងអនុវត្តដំណើរការនេះ?

 • បង្ហាញពីតម្លៃអាជីវកម្មនៃយុទ្ធសាស្រ្តដែលជំរុញគោលដៅ ដោយបង្ហាញពីរបៀបដែលវានឹងជំរុញឱ្យមានផលវិជ្ជមាននិងធ្វើឱ្យក្រុមហ៊ុនមានការប្រកួតប្រជែង
 • ប្រើឧទាហរណ៍ដើម្បីបង្ហាញនាយកប្រតិបត្តិជាន់ខ្ពស់ អំពីគោលដៅទទួលខុសត្រូវរបស់ក្រុមហ៊ុននិងរបៀបដែលពួកគេអាចជំរុញតម្លៃរយៈពេលវែងសម្រាប់ភាគីពាក់ព័ន្ធ
 • អ្នកអាចបំពេញបន្ថែមទិន្នន័យទីផ្សារជាមួយនឹងចំណុចភស្តុតាងពីអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដូចជាការសន្សំសំចៃថ្លៃដើមដោយការវិនិយោគលើប្រសិទ្ធភាពថាមពលឬការកើនឡើងនៃសំណួរអំពីនិរន្តរភាពដែលទទួលបានពីវិនិយោគិនឬអតិថិជន
 • ហើយពិចារណាបញ្ចូលការយល់ដឹងពីអ្នកដឹកនាំឧស្សាហកម្មនិងលទ្ធផលពីយុទ្ធសាស្រ្ត ផលប៉ះពាល់សាជីវកម្មរបស់ដៃគូប្រកួតប្រជែង

2. កំណត់បញ្ហាចម្បងរបស់អ្នក

អ្នកត្រូវកំណត់បញ្ហាចម្បងរបស់អ្នក ដោយផ្ដោតលើតំបន់ណាដែលសំខាន់បំផុតចំពោះភាគីពាក់ព័ន្ធ និងកន្លែងដែលក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកអាចទទួលរងនាំផលប៉ះពាល់ច្រើនបំផុតតាមរយៈការប្រតិបត្តិការ ផលិតផលនិងសេវាកម្មរបស់អ្នក។ បន្ទាប់មកចាប់ផ្ដើមធ្វើការវាយតម្លៃពីបញ្ហាទាំងនោះ ដើម្បីអាចកំណត់បាននូវបញ្ហាស្នូលរបស់ក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នក។ ក្រោយមកស្វែងរកដំណោះស្រាយនិងជំនួយ ដើម្បីរៀបចំផែនការអភិវឌ្ឍន៍ ទទួលបានភាពល្អប្រសើរ ជំរុញឱ្យមានការច្នៃប្រឌិតកាន់តែច្រើន និងរីកចម្រើនខ្លាំងនាពេលអនាគត។

បន្ថែមពីនេះ ការវាយតម្លៃអំពីបញ្ហានៅក្នុងក្រុមហ៊ុន ក៏ទាមទារឱ្យមានការស្ទង់មតិយោបល់ពីអ្នកពាក់ព័ន្ធបំផុតនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន ដើម្បីស្វែងរកផលប៉ះពាល់ខ្លាំងបំផុតដែលអាចកើតមាននៅក្នុងក្រុមហ៊ុន ក្នុងគោលបំណងបង្កើតជាបញ្ជីបញ្ហាសម្រាប់ការស្ទង់មតិនេះ ហើយឯកសារយោងដែលសំខាន់បំផុត រួមមាន គោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាព (SDGs = Sustainable Development Goals) របាយការណ៍ការទទួលខុសត្រូវរបស់ក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀតនៅក្នុងឧស្សាហកម្មរបស់អ្នក និងការណែនាំពីក្រុមហ៊ុននិរន្តរភាព ដូចជាអាជីវកម្មសម្រាប់ការទទួលខុសត្រូវសង្គម (BSR= Business for Social Responsibility)។ បន្ទាប់ពីការស្ទង់មតិរបស់អ្នក ហើយសូមពិនិត្យឡើងវិញនូវទិន្នន័យផ្ទៃក្នុងដែលពាក់ព័ន្ធ ដូចជាព័ត៌មានទាក់ទងនឹងការតាមដានស្ថានភាពក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នក (គិតគូរពីការផ្គត់ផ្គង់និងតម្រូវការទំនិញនិងសេវាកម្មសម្រាប់មនុស្ស)។

3. តម្រឹមគោលដៅទៅនឹងគុណតម្លៃនិងវប្បធម៌របស់ក្រុមហ៊ុន

ការកំណត់គោលដៅ គឺជាការពិភាក្សាអំពីវិធីដោះស្រាយបញ្ហាខាងលើតាមវិធីដែលមានភាពត្រឹមត្រូវចំពោះគោលបំណង គុណតម្លៃម៉ាកយីហោនិងវប្បធម៌របស់ក្រុមហ៊ុនអ្នក។ ហើយការកំណត់គោលដៅដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីគុណតម្លៃរបស់ក្រុមហ៊ុន អ្នកនឹងបង្កើតការចូលរួមរបស់បុគ្គលិកកាន់តែច្រើនដែលជាធាតុសំខាន់នៃកម្មវិធីទទួលខុសត្រូវសាជីវកម្មដ៏ជោគជ័យ។

ឧទាហរណ៍

 • ក្រុមហ៊ុនអេបផល បានផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានដល់សាលាអភិវឌ្ឍន៍សម្រាប់និស្សិតដែលរួមបញ្ចូលនូវម៉ាកយីហោរបស់វា ដោយផ្ដល់ការអប់រំបច្ចេកទេសប្រកបដោយគុណភាព
 • ចំពោះធនាគារក្នុងតំបន់តូចមួយ គោលដៅពិតប្រាកដអាចផ្តល់ជូននូវកម្មវិធីចំណេះដឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដោយឥតគិតថ្លៃ ដើម្បីកាត់បន្ថយគម្លាតទ្រព្យសម្បត្តិយេនឌ័រនិងពូជសាសន៍

ពិចារណាអំពីរបៀបដែលសមាជិកក្រុមដែលសំខាន់នៅក្នុងក្រុមហ៊ុន រួមមានប្រតិបត្តិការគណនេយ្យ ធនធានមនុស្សទីផ្សារ ផ្នែកលក់និងខ្សែចង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ និងកំណត់ពេលវេលាជាក់លាក់មួយ ដើម្បីអាចធ្វើការជាមួយគ្នាឆ្ពោះទៅរកបុព្វហេតុរួមមួយ។

4. បង្កើតក្របខ័ណ្ឌគោលដៅរបស់អ្នក

នៅពេលអ្នកកំណត់គោលដៅជាក់លាក់របស់អ្នក ហើយធានាថាវាសមស្របជាមួយនិយោជិក អតិថិជន វិនិយោគិននិងអាទិភាពប្រតិបត្តិ អ្នកនឹងចង់បង្កើតក្របខ័ណ្ឌដែលរៀបចំនិងទំនាក់ទំនងគោលដៅក្នុងវិធីដែលមានប្រសិទ្ធភាពនិងគួរឱ្យចងចាំ។

វិធីសាស្រ្តមួយ គឺរៀបចំគោលដៅទៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌធំទូលាយជុំវិញតំបន់នៃផលប៉ះពាល់ ដូចជាមនុស្ស សហគមន៍និងភពផែនដី ឬដើម្បីរក្សាភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងខាងក្នុងនិងខាងក្រៅផ្តោតលើចក្ខុវិស័យចុងក្រោយរបស់ក្រុមហ៊ុនអ្នក អ្នកអាចបង្កើតក្របខ័ណ្ឌជាក់លាក់មួយដែលផ្តោតលើលទ្ធផល។ ឧទាហរណ៍៖ នៅអិនអាយ ( NI) បានបម្លែង “មនុស្ស” ទៅជា“ ការផ្លាស់ប្តូរមុខមាត់វិស្វកម្ម” ដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងពីលទ្ធផលដែលចង់បាននៃការធ្វើពិពិធកម្មឧស្សាហកម្មវិស្វកម្ម។

លើសពីនេះ វាក៏ជាការអនុវត្តល្អក្នុងការបង្កើតក្របខ័ណ្ឌជាមួយគោលដៅ ភាពលំបាកនិងកម្រិតនៃមហិច្ឆតា ពីព្រោះជាធម្មជាតិរបស់មនុស្ស គឺចង់កំណត់គោលដៅដែលអាចមើលដឹងថា វាអាចសម្រេចបាន ហើយពេលខ្លះបញ្ហាធំត្រូវការដំណោះស្រាយធំៗ។

5. បង្កើតប្រព័ន្ធនៃការអនុវត្តនិងគណនេយ្យភាព

ការសម្រេចបាននូវគោលដៅទំនួលខុសត្រូវរបស់សាជីវកម្ម ទាមទារឱ្យមានការខិតខំប្រឹងប្រែងនិងសហការគ្នាទាំងអស់នៅក្នុងក្រុមហ៊ុន។

វិធីសាស្រ្តជាក់ស្តែងក្នុងការបង្កើតប្រព័ន្ធអនុវត្តន៍និងគណនេយ្យភាពនៅក្រុមហ៊ុនទាំងមូល គឺបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាទទួលខុសត្រូវរបស់ក្រុមហ៊ុននិងនាយកប្រតិបត្តិជាន់ខ្ពស់ដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះក្រុមប្រឹក្សាភិបាល។ កំណត់អត្តសញ្ញាណ “ម្ចាស់គោលដៅ” មួយឬច្រើនសម្រាប់គោលដៅនីមួយៗ ។

ហើយនិយោជិតនឹងទទួលខុសត្រូវ៖

 • ការអភិវឌ្ឍ
 • ការគ្រប់គ្រងយុទ្ធសាស្រ្តអនុវត្តនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនទាំងមូល
 • រាយការណ៍វឌ្ឍនភាពដល់ក្រុមប្រឹក្សា

6. ផ្តល់ការរាយការណ៍ប្រកបដោយតម្លាភាព

នៅពេលបង្កើតផែនការទំនាក់ទំនងដើម្បីប្រកាស(announce)ពីយុទ្ធសាស្រ្តនិងគោលដៅទទួលខុសត្រូវសាជីវកម្ម សូមផ្តោតលើគោលការណ៍បីយ៉ាងគឺ

 • ភាពស្មោះត្រង់៖ និយាយដោយស្មោះត្រង់អំពីកន្លែងដែលក្រុមហ៊ុននិងឧស្សាហកម្មរបស់អ្នកជួបបញ្ហា
 • តម្លាភាព៖ ត្រូវមានតម្លាភាពអំពីផែនការរបស់អ្នក ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាហើយធ្វើការឆ្ពោះទៅរកគោលដៅរបស់អ្នក
 • និយាយដដែលៗ៖ ហើយរកមើលគ្រប់ឱកាសដើម្បីនិយាយសាររបស់អ្នកឡើងវិញ ជាពិសេសក្នុងចំណោមនិយោជិកដែលជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតនិងជាអ្នកអនុវត្តរបស់អ្នក
Sann Thaven
Sann Thavenhttp://www.kumnit.com
គឺជាអ្នកបង្កើតគំនិត និងសរសេរមាតិកា ពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើអាជីវកម្ម ភាពជាអ្នកដឹកនាំ សេវាកម្មអតិថិជន ទីផ្សារ ការលក់ និងអាជីពការងារ។ កញ្ញាគឺជានិស្សិតថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មអន្តជាតិ។ ចំណង់ចំណូលចិត្ត គឺរៀនអ្វីថ្មីៗ និងចូលរួមកិច្ចការងារសង្គម។

រៀនពីអ្វីថ្មីៗ

spot_img

អត្ថបទថ្មិៗ